BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 7932 | Date: 29-Mar-1999
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ મારા હૈયાંની વ્યથા જાણે નહીં, કોઈને તો એ કહેવાય નહીં

  No Audio

Koe Mara Haiyyani Vyatha Jane Nahi, Koene To Ae Kehvay Nahi

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1999-03-29 1999-03-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17919 કોઈ મારા હૈયાંની વ્યથા જાણે નહીં, કોઈને તો એ કહેવાય નહીં કોઈ મારા હૈયાંની વ્યથા જાણે નહીં, કોઈને તો એ કહેવાય નહીં
સહનશીલતા ચડી કસોટીએ, તૂટું તૂટું કરતા એ જળવાઈ રહી
યાદોની પાસે રહ્યાં ખેંચતા હૈયાંને, હૈયાંની સ્થિરતા ડામાડોળ બની રહી
પ્રવેશવું હતું હૈયાંની મૃદુ મોકળાશમાં, મોકળાશ એવી તો મળી નહીં
હૈયાંની કોમળતાને ઘા વાગ્યા આકરા, લાગ્યું જીવનમાં એ જીરવાશે નહીં
પ્રેમનો થયો સંચાર હૈયાંમાં, હૈયાંમાં કોમળ કળી એમાં ખીલાવી ગઈ
બદલાઈ નયનોની દૃષ્ટિ તો એમાં, જગને એ તો સમજાઈ નહીં
શોધે દૃષ્ટિ જીવનમાં તો જેને જીવનમાં એ દૃષ્ટિ દૃષ્ટિમાં આવે નહીં
એકરાર કરવો પ્રેમનો તો કોને, દૃષ્ટિમાં સામે જ્યાં એ તો આવે નહીં
એ હસતું મુખડું, પ્રેમ નીતરતી આંખો દેખાય નહીં, હૈયાંને ચેન મળે નહીં
Gujarati Bhajan no. 7932 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ મારા હૈયાંની વ્યથા જાણે નહીં, કોઈને તો એ કહેવાય નહીં
સહનશીલતા ચડી કસોટીએ, તૂટું તૂટું કરતા એ જળવાઈ રહી
યાદોની પાસે રહ્યાં ખેંચતા હૈયાંને, હૈયાંની સ્થિરતા ડામાડોળ બની રહી
પ્રવેશવું હતું હૈયાંની મૃદુ મોકળાશમાં, મોકળાશ એવી તો મળી નહીં
હૈયાંની કોમળતાને ઘા વાગ્યા આકરા, લાગ્યું જીવનમાં એ જીરવાશે નહીં
પ્રેમનો થયો સંચાર હૈયાંમાં, હૈયાંમાં કોમળ કળી એમાં ખીલાવી ગઈ
બદલાઈ નયનોની દૃષ્ટિ તો એમાં, જગને એ તો સમજાઈ નહીં
શોધે દૃષ્ટિ જીવનમાં તો જેને જીવનમાં એ દૃષ્ટિ દૃષ્ટિમાં આવે નહીં
એકરાર કરવો પ્રેમનો તો કોને, દૃષ્ટિમાં સામે જ્યાં એ તો આવે નહીં
એ હસતું મુખડું, પ્રેમ નીતરતી આંખો દેખાય નહીં, હૈયાંને ચેન મળે નહીં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī mārā haiyāṁnī vyathā jāṇē nahīṁ, kōīnē tō ē kahēvāya nahīṁ
sahanaśīlatā caḍī kasōṭīē, tūṭuṁ tūṭuṁ karatā ē jalavāī rahī
yādōnī pāsē rahyāṁ khēṁcatā haiyāṁnē, haiyāṁnī sthiratā ḍāmāḍōla banī rahī
pravēśavuṁ hatuṁ haiyāṁnī mr̥du mōkalāśamāṁ, mōkalāśa ēvī tō malī nahīṁ
haiyāṁnī kōmalatānē ghā vāgyā ākarā, lāgyuṁ jīvanamāṁ ē jīravāśē nahīṁ
prēmanō thayō saṁcāra haiyāṁmāṁ, haiyāṁmāṁ kōmala kalī ēmāṁ khīlāvī gaī
badalāī nayanōnī dr̥ṣṭi tō ēmāṁ, jaganē ē tō samajāī nahīṁ
śōdhē dr̥ṣṭi jīvanamāṁ tō jēnē jīvanamāṁ ē dr̥ṣṭi dr̥ṣṭimāṁ āvē nahīṁ
ēkarāra karavō prēmanō tō kōnē, dr̥ṣṭimāṁ sāmē jyāṁ ē tō āvē nahīṁ
ē hasatuṁ mukhaḍuṁ, prēma nītaratī āṁkhō dēkhāya nahīṁ, haiyāṁnē cēna malē nahīṁ
First...79267927792879297930...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall