Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7932 | Date: 29-Mar-1999
કોઈ મારા હૈયાંની વ્યથા જાણે નહીં, કોઈને તો એ કહેવાય નહીં
Kōī mārā haiyāṁnī vyathā jāṇē nahīṁ, kōīnē tō ē kahēvāya nahīṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 7932 | Date: 29-Mar-1999

કોઈ મારા હૈયાંની વ્યથા જાણે નહીં, કોઈને તો એ કહેવાય નહીં

  No Audio

kōī mārā haiyāṁnī vyathā jāṇē nahīṁ, kōīnē tō ē kahēvāya nahīṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1999-03-29 1999-03-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17919 કોઈ મારા હૈયાંની વ્યથા જાણે નહીં, કોઈને તો એ કહેવાય નહીં કોઈ મારા હૈયાંની વ્યથા જાણે નહીં, કોઈને તો એ કહેવાય નહીં

સહનશીલતા ચડી કસોટીએ, તૂટું તૂટું કરતા એ જળવાઈ રહી

યાદોની પાસે રહ્યાં ખેંચતા હૈયાંને, હૈયાંની સ્થિરતા ડામાડોળ બની રહી

પ્રવેશવું હતું હૈયાંની મૃદુ મોકળાશમાં, મોકળાશ એવી તો મળી નહીં

હૈયાંની કોમળતાને ઘા વાગ્યા આકરા, લાગ્યું જીવનમાં એ જીરવાશે નહીં

પ્રેમનો થયો સંચાર હૈયાંમાં, હૈયાંમાં કોમળ કળી એમાં ખીલાવી ગઈ

બદલાઈ નયનોની દૃષ્ટિ તો એમાં, જગને એ તો સમજાઈ નહીં

શોધે દૃષ્ટિ જીવનમાં તો જેને જીવનમાં એ દૃષ્ટિ દૃષ્ટિમાં આવે નહીં

એકરાર કરવો પ્રેમનો તો કોને, દૃષ્ટિમાં સામે જ્યાં એ તો આવે નહીં

એ હસતું મુખડું, પ્રેમ નીતરતી આંખો દેખાય નહીં, હૈયાંને ચેન મળે નહીં
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈ મારા હૈયાંની વ્યથા જાણે નહીં, કોઈને તો એ કહેવાય નહીં

સહનશીલતા ચડી કસોટીએ, તૂટું તૂટું કરતા એ જળવાઈ રહી

યાદોની પાસે રહ્યાં ખેંચતા હૈયાંને, હૈયાંની સ્થિરતા ડામાડોળ બની રહી

પ્રવેશવું હતું હૈયાંની મૃદુ મોકળાશમાં, મોકળાશ એવી તો મળી નહીં

હૈયાંની કોમળતાને ઘા વાગ્યા આકરા, લાગ્યું જીવનમાં એ જીરવાશે નહીં

પ્રેમનો થયો સંચાર હૈયાંમાં, હૈયાંમાં કોમળ કળી એમાં ખીલાવી ગઈ

બદલાઈ નયનોની દૃષ્ટિ તો એમાં, જગને એ તો સમજાઈ નહીં

શોધે દૃષ્ટિ જીવનમાં તો જેને જીવનમાં એ દૃષ્ટિ દૃષ્ટિમાં આવે નહીં

એકરાર કરવો પ્રેમનો તો કોને, દૃષ્ટિમાં સામે જ્યાં એ તો આવે નહીં

એ હસતું મુખડું, પ્રેમ નીતરતી આંખો દેખાય નહીં, હૈયાંને ચેન મળે નહીં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōī mārā haiyāṁnī vyathā jāṇē nahīṁ, kōīnē tō ē kahēvāya nahīṁ

sahanaśīlatā caḍī kasōṭīē, tūṭuṁ tūṭuṁ karatā ē jalavāī rahī

yādōnī pāsē rahyāṁ khēṁcatā haiyāṁnē, haiyāṁnī sthiratā ḍāmāḍōla banī rahī

pravēśavuṁ hatuṁ haiyāṁnī mr̥du mōkalāśamāṁ, mōkalāśa ēvī tō malī nahīṁ

haiyāṁnī kōmalatānē ghā vāgyā ākarā, lāgyuṁ jīvanamāṁ ē jīravāśē nahīṁ

prēmanō thayō saṁcāra haiyāṁmāṁ, haiyāṁmāṁ kōmala kalī ēmāṁ khīlāvī gaī

badalāī nayanōnī dr̥ṣṭi tō ēmāṁ, jaganē ē tō samajāī nahīṁ

śōdhē dr̥ṣṭi jīvanamāṁ tō jēnē jīvanamāṁ ē dr̥ṣṭi dr̥ṣṭimāṁ āvē nahīṁ

ēkarāra karavō prēmanō tō kōnē, dr̥ṣṭimāṁ sāmē jyāṁ ē tō āvē nahīṁ

ē hasatuṁ mukhaḍuṁ, prēma nītaratī āṁkhō dēkhāya nahīṁ, haiyāṁnē cēna malē nahīṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7932 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...792779287929...Last