Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7952 | Date: 10-Apr-1999
લઈ લે, લઈ લે, લઈ મારા હૈયાંની મુલાકાત એકવાર તું લઈ લે
Laī lē, laī lē, laī mārā haiyāṁnī mulākāta ēkavāra tuṁ laī lē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 7952 | Date: 10-Apr-1999

લઈ લે, લઈ લે, લઈ મારા હૈયાંની મુલાકાત એકવાર તું લઈ લે

  No Audio

laī lē, laī lē, laī mārā haiyāṁnī mulākāta ēkavāra tuṁ laī lē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1999-04-10 1999-04-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17939 લઈ લે, લઈ લે, લઈ મારા હૈયાંની મુલાકાત એકવાર તું લઈ લે લઈ લે, લઈ લે, લઈ મારા હૈયાંની મુલાકાત એકવાર તું લઈ લે

મળ્યો હશે કંઈક હૈયાંમાં નિવાસ તને, ફરક મારા હૈયાંનો એમાં જોઈ લે

છે તારા નામનીજ ગરમી એમાં, છે તારાજ પ્રેમના છાંટણાં અનુભવ એ તો કરી લે

રાખ્યું છે સાચવી એને, તારા તો કાજે, આજ આવીને એને તો તું જોઈ લે

હું પણ તારો, હૈયું પણ તારું, નિઃસંકોચ આવીને એકવાર મુલાકાત લઈ લે

હટાવ્યા છે અણગમતા સાથીઓને એમાંથી, હૈયાંને તો હવે તારું બનાવી લે

પ્રેમથી તો આવીને, વસીને તો એમાં એક પ્રેમભરી દૃષ્ટિ એના પર તો નાંખી દે

બન્યું છે એવું, જોઈએ છે તને તો જેવું, એકવાર તો આવીને નક્કી તું કરી લે

છે હૈયું તો મિલનસ્થાન આપણું એકવાર આવીને, યાદગાર એને બનાવી દે

પડતા પગલાં તારા એમાં, ઝૂમી ઊઠશે એ એમાં, એકવાર અનુભવ એનો કરી લે
View Original Increase Font Decrease Font


લઈ લે, લઈ લે, લઈ મારા હૈયાંની મુલાકાત એકવાર તું લઈ લે

મળ્યો હશે કંઈક હૈયાંમાં નિવાસ તને, ફરક મારા હૈયાંનો એમાં જોઈ લે

છે તારા નામનીજ ગરમી એમાં, છે તારાજ પ્રેમના છાંટણાં અનુભવ એ તો કરી લે

રાખ્યું છે સાચવી એને, તારા તો કાજે, આજ આવીને એને તો તું જોઈ લે

હું પણ તારો, હૈયું પણ તારું, નિઃસંકોચ આવીને એકવાર મુલાકાત લઈ લે

હટાવ્યા છે અણગમતા સાથીઓને એમાંથી, હૈયાંને તો હવે તારું બનાવી લે

પ્રેમથી તો આવીને, વસીને તો એમાં એક પ્રેમભરી દૃષ્ટિ એના પર તો નાંખી દે

બન્યું છે એવું, જોઈએ છે તને તો જેવું, એકવાર તો આવીને નક્કી તું કરી લે

છે હૈયું તો મિલનસ્થાન આપણું એકવાર આવીને, યાદગાર એને બનાવી દે

પડતા પગલાં તારા એમાં, ઝૂમી ઊઠશે એ એમાં, એકવાર અનુભવ એનો કરી લે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

laī lē, laī lē, laī mārā haiyāṁnī mulākāta ēkavāra tuṁ laī lē

malyō haśē kaṁīka haiyāṁmāṁ nivāsa tanē, pharaka mārā haiyāṁnō ēmāṁ jōī lē

chē tārā nāmanīja garamī ēmāṁ, chē tārāja prēmanā chāṁṭaṇāṁ anubhava ē tō karī lē

rākhyuṁ chē sācavī ēnē, tārā tō kājē, āja āvīnē ēnē tō tuṁ jōī lē

huṁ paṇa tārō, haiyuṁ paṇa tāruṁ, niḥsaṁkōca āvīnē ēkavāra mulākāta laī lē

haṭāvyā chē aṇagamatā sāthīōnē ēmāṁthī, haiyāṁnē tō havē tāruṁ banāvī lē

prēmathī tō āvīnē, vasīnē tō ēmāṁ ēka prēmabharī dr̥ṣṭi ēnā para tō nāṁkhī dē

banyuṁ chē ēvuṁ, jōīē chē tanē tō jēvuṁ, ēkavāra tō āvīnē nakkī tuṁ karī lē

chē haiyuṁ tō milanasthāna āpaṇuṁ ēkavāra āvīnē, yādagāra ēnē banāvī dē

paḍatā pagalāṁ tārā ēmāṁ, jhūmī ūṭhaśē ē ēmāṁ, ēkavāra anubhava ēnō karī lē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7952 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...794879497950...Last