Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 307 | Date: 02-Jan-1986
હૈયાની વાત તારી કરી દે, દિલ ખોલીને `મા' ની પાસ
Haiyānī vāta tārī karī dē, dila khōlīnē `mā' nī pāsa

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 307 | Date: 02-Jan-1986

હૈયાની વાત તારી કરી દે, દિલ ખોલીને `મા' ની પાસ

  Audio

haiyānī vāta tārī karī dē, dila khōlīnē `mā' nī pāsa

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1986-01-02 1986-01-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1796 હૈયાની વાત તારી કરી દે, દિલ ખોલીને `મા' ની પાસ હૈયાની વાત તારી કરી દે, દિલ ખોલીને `મા' ની પાસ

`મા' ને કહેવા જેવી નહીં હોય, નહીં હોય કોઈને કહેવા જેવી વાત

બોજ લઈ ફરીશ તું કેટલા દિવસ, ખાલી કરી દે આજ ને આજ - `મા' ને...

સારા સંસારનો લેવા બેઠી છે, જ્યાં એ દુઃખનો ભાર - `મા' ને...

કરુણાનો સાગર છે એ તો, વહે છે આંખે એની કરુણા અપાર - `મા' ને...

સંસારના તાપથી તપેલ માથું, નમાવીશ તો મૂકશે એનો પ્રેમાળ હાથ - `મા' ને

હૈયું ખાલી કરીશ જ્યાં તું, કરશે એ તારા સુખદુઃખની વાત - `મા' ને...

વ્યવહાર છે એનો ચોખ્ખો, કંઈક દઈને કંઈક લઈ જાવ - `મા' ને...

કંઈક ભક્તોનાં કીધાં કામ, જે આવ્યા દિલ ખોલીને એની પાસ - `મા' ને...

ખાલી કરી દે હૈયું તારું, કહી દે હૈયાની બધી એને વાત - `મા' ને...
https://www.youtube.com/watch?v=_c4PyloY9eY
View Original Increase Font Decrease Font


હૈયાની વાત તારી કરી દે, દિલ ખોલીને `મા' ની પાસ

`મા' ને કહેવા જેવી નહીં હોય, નહીં હોય કોઈને કહેવા જેવી વાત

બોજ લઈ ફરીશ તું કેટલા દિવસ, ખાલી કરી દે આજ ને આજ - `મા' ને...

સારા સંસારનો લેવા બેઠી છે, જ્યાં એ દુઃખનો ભાર - `મા' ને...

કરુણાનો સાગર છે એ તો, વહે છે આંખે એની કરુણા અપાર - `મા' ને...

સંસારના તાપથી તપેલ માથું, નમાવીશ તો મૂકશે એનો પ્રેમાળ હાથ - `મા' ને

હૈયું ખાલી કરીશ જ્યાં તું, કરશે એ તારા સુખદુઃખની વાત - `મા' ને...

વ્યવહાર છે એનો ચોખ્ખો, કંઈક દઈને કંઈક લઈ જાવ - `મા' ને...

કંઈક ભક્તોનાં કીધાં કામ, જે આવ્યા દિલ ખોલીને એની પાસ - `મા' ને...

ખાલી કરી દે હૈયું તારું, કહી દે હૈયાની બધી એને વાત - `મા' ને...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

haiyānī vāta tārī karī dē, dila khōlīnē `mā' nī pāsa

`mā' nē kahēvā jēvī nahīṁ hōya, nahīṁ hōya kōīnē kahēvā jēvī vāta

bōja laī pharīśa tuṁ kēṭalā divasa, khālī karī dē āja nē āja - `mā' nē...

sārā saṁsāranō lēvā bēṭhī chē, jyāṁ ē duḥkhanō bhāra - `mā' nē...

karuṇānō sāgara chē ē tō, vahē chē āṁkhē ēnī karuṇā apāra - `mā' nē...

saṁsāranā tāpathī tapēla māthuṁ, namāvīśa tō mūkaśē ēnō prēmāla hātha - `mā' nē

haiyuṁ khālī karīśa jyāṁ tuṁ, karaśē ē tārā sukhaduḥkhanī vāta - `mā' nē...

vyavahāra chē ēnō cōkhkhō, kaṁīka daīnē kaṁīka laī jāva - `mā' nē...

kaṁīka bhaktōnāṁ kīdhāṁ kāma, jē āvyā dila khōlīnē ēnī pāsa - `mā' nē...

khālī karī dē haiyuṁ tāruṁ, kahī dē haiyānī badhī ēnē vāta - `mā' nē...
English Explanation: Increase Font Decrease Font


Explanation 1:

Tell all the feelings of your heart, Open your heart out, in front of the divine mother

If it is not worth telling the divine mother, it is not worth telling anyone else

How long will you roam around with this heaviness in the heart, open it in front of divine mother today itself

She is taking the load of all the sufferings of the world, open your heart to the divine mother

She is an ocean of kindness, unlimited grace flows from her eyes, open your heart to the divine mother

Your head is burning due to worldly misery, when you will bow down to her, she will put her loving hand on your head, open your heart to divine mother

When you will empty your heart, then she will solve your issues related to happiness and suffering, open your heart to your divine mother

She is right in her interactions with all, she will take your misery and give you joy, open your heart to divine mother

She has done the work of many devotees who have come to her with an open heart

Empty out your heart in front of her, tell her all your inner thoughts, open your heart in front of the divine mother

Explanation 2:

In this beautiful hymn, the devotee is urged to open his heart and reveal all his feelings and secrets to the Divine Mother. She is an ocean of empathy and She will surely guide the devotee and lead him to the path of happiness-

Open your heart’s secrets, open your heart’s secret to ‘Ma’

It may not be worthwhile to reveal it to ‘Ma,’ not worthwhile to reveal anyone your secret

How many days you are going to carry the burden, lighten it today itself

It may not be worthwhile to reveal it to ‘Ma,’ not worthwhile to reveal anyone your secret

She is carrying the sad burden of the whole world

It may not be worthwhile to reveal it to ‘Ma,’ not worthwhile to reveal anyone your secret

She is an ocean of empathy, immense empathy flows from Her eyes,

It may not be worthwhile to reveal it to ‘Ma,’ not worthwhile to reveal anyone your secret

The head is raging because of the worldly affairs, if you bow to Her, She will place a loving hand

It may not be worthwhile to reveal it to ‘Ma,’ not worthwhile to reveal anyone your secret

When you will unburden your heart, She will speak about your sorrow and happiness

It may not be worthwhile to reveal it to ‘Ma,’ not worthwhile to reveal anyone your secret

Her transaction is very clear, give something and take something

It may not be worthwhile to reveal it to ‘Ma,’ not worthwhile to reveal anyone your secret

She has completed the work of many devotees, the ones who have opened their hearts to Her

It may not be worthwhile to reveal it to ‘Ma,’ not worthwhile to reveal anyone your secret

Empty your heart to Her, reveal all your hearts secrets

It may not be worthwhile to reveal it to ‘Ma,’ not worthwhile to reveal anyone your secret.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 307 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

હૈયાની વાત તારી કરી દે, દિલ ખોલીને `મા' ની પાસહૈયાની વાત તારી કરી દે, દિલ ખોલીને `મા' ની પાસ

`મા' ને કહેવા જેવી નહીં હોય, નહીં હોય કોઈને કહેવા જેવી વાત

બોજ લઈ ફરીશ તું કેટલા દિવસ, ખાલી કરી દે આજ ને આજ - `મા' ને...

સારા સંસારનો લેવા બેઠી છે, જ્યાં એ દુઃખનો ભાર - `મા' ને...

કરુણાનો સાગર છે એ તો, વહે છે આંખે એની કરુણા અપાર - `મા' ને...

સંસારના તાપથી તપેલ માથું, નમાવીશ તો મૂકશે એનો પ્રેમાળ હાથ - `મા' ને

હૈયું ખાલી કરીશ જ્યાં તું, કરશે એ તારા સુખદુઃખની વાત - `મા' ને...

વ્યવહાર છે એનો ચોખ્ખો, કંઈક દઈને કંઈક લઈ જાવ - `મા' ને...

કંઈક ભક્તોનાં કીધાં કામ, જે આવ્યા દિલ ખોલીને એની પાસ - `મા' ને...

ખાલી કરી દે હૈયું તારું, કહી દે હૈયાની બધી એને વાત - `મા' ને...
1986-01-02https://i.ytimg.com/vi/_c4PyloY9eY/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=_c4PyloY9eY
હૈયાની વાત તારી કરી દે, દિલ ખોલીને `મા' ની પાસહૈયાની વાત તારી કરી દે, દિલ ખોલીને `મા' ની પાસ

`મા' ને કહેવા જેવી નહીં હોય, નહીં હોય કોઈને કહેવા જેવી વાત

બોજ લઈ ફરીશ તું કેટલા દિવસ, ખાલી કરી દે આજ ને આજ - `મા' ને...

સારા સંસારનો લેવા બેઠી છે, જ્યાં એ દુઃખનો ભાર - `મા' ને...

કરુણાનો સાગર છે એ તો, વહે છે આંખે એની કરુણા અપાર - `મા' ને...

સંસારના તાપથી તપેલ માથું, નમાવીશ તો મૂકશે એનો પ્રેમાળ હાથ - `મા' ને

હૈયું ખાલી કરીશ જ્યાં તું, કરશે એ તારા સુખદુઃખની વાત - `મા' ને...

વ્યવહાર છે એનો ચોખ્ખો, કંઈક દઈને કંઈક લઈ જાવ - `મા' ને...

કંઈક ભક્તોનાં કીધાં કામ, જે આવ્યા દિલ ખોલીને એની પાસ - `મા' ને...

ખાલી કરી દે હૈયું તારું, કહી દે હૈયાની બધી એને વાત - `મા' ને...
1986-01-02https://i.ytimg.com/vi/z_qHibrDHiQ/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=z_qHibrDHiQ


First...307308309...Last