BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 7982 | Date: 28-Apr-1999
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારામાં તો જે લીન છે પ્રભુ, એ તો તારા પ્રેમની પ્યાસી મીન છે

  Audio

Tarama To Je Lin Che Prabhu , Ae To Tara Premni Pyasi Meen Che

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1999-04-28 1999-04-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17969 તારામાં તો જે લીન છે પ્રભુ, એ તો તારા પ્રેમની પ્યાસી મીન છે તારામાં તો જે લીન છે પ્રભુ, એ તો તારા પ્રેમની પ્યાસી મીન છે
તારા પ્રેમ વિના એ તો દીન છે, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે
બન્યા તારા પ્રેમમાં તો જે તલ્લીન બન્યું જીવન એનું તો સંગીન છે
તરવા ચાહે તારા પ્રેમના સાગરમાં, તારા પ્રેમના સાગરની તો એ મીન છે
તારા પ્રેમ વિના તરફડે એ જીવનમાં, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે
તારા પ્રેમને આધીન તો છે જીવન એનું, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે
પડે ના ફરક ના પ્રેમમાં તો લવલીન છે, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે
સુખચેન તો છે એને તારા પ્રેમમાં, એના વિના તારી પ્યાસી એ તો મીન છે
મળે ના સાગર તારા પ્રેમ જેવો બીજે, એની પ્યાસી એ તો મીન છે
તારામાં તો જે લીન છે, તલ્લીન છે, એ તો તારીને તારી તો મીન છે
https://www.youtube.com/watch?v=Fcbt1Fk9Bjg
Gujarati Bhajan no. 7982 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારામાં તો જે લીન છે પ્રભુ, એ તો તારા પ્રેમની પ્યાસી મીન છે
તારા પ્રેમ વિના એ તો દીન છે, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે
બન્યા તારા પ્રેમમાં તો જે તલ્લીન બન્યું જીવન એનું તો સંગીન છે
તરવા ચાહે તારા પ્રેમના સાગરમાં, તારા પ્રેમના સાગરની તો એ મીન છે
તારા પ્રેમ વિના તરફડે એ જીવનમાં, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે
તારા પ્રેમને આધીન તો છે જીવન એનું, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે
પડે ના ફરક ના પ્રેમમાં તો લવલીન છે, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે
સુખચેન તો છે એને તારા પ્રેમમાં, એના વિના તારી પ્યાસી એ તો મીન છે
મળે ના સાગર તારા પ્રેમ જેવો બીજે, એની પ્યાસી એ તો મીન છે
તારામાં તો જે લીન છે, તલ્લીન છે, એ તો તારીને તારી તો મીન છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārāmāṁ tō jē līna chē prabhu, ē tō tārā prēmanī pyāsī mīna chē
tārā prēma vinā ē tō dīna chē, tārā prēmanī pyāsī ē tō mīna chē
banyā tārā prēmamāṁ tō jē tallīna banyuṁ jīvana ēnuṁ tō saṁgīna chē
taravā cāhē tārā prēmanā sāgaramāṁ, tārā prēmanā sāgaranī tō ē mīna chē
tārā prēma vinā taraphaḍē ē jīvanamāṁ, tārā prēmanī pyāsī ē tō mīna chē
tārā prēmanē ādhīna tō chē jīvana ēnuṁ, tārā prēmanī pyāsī ē tō mīna chē
paḍē nā pharaka nā prēmamāṁ tō lavalīna chē, tārā prēmanī pyāsī ē tō mīna chē
sukhacēna tō chē ēnē tārā prēmamāṁ, ēnā vinā tārī pyāsī ē tō mīna chē
malē nā sāgara tārā prēma jēvō bījē, ēnī pyāsī ē tō mīna chē
tārāmāṁ tō jē līna chē, tallīna chē, ē tō tārīnē tārī tō mīna chē
First...79767977797879797980...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall