Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7982 | Date: 28-Apr-1999
તારામાં તો જે લીન છે પ્રભુ, એ તો તારા પ્રેમની પ્યાસી મીન છે
Tārāmāṁ tō jē līna chē prabhu, ē tō tārā prēmanī pyāsī mīna chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 7982 | Date: 28-Apr-1999

તારામાં તો જે લીન છે પ્રભુ, એ તો તારા પ્રેમની પ્યાસી મીન છે

  Audio

tārāmāṁ tō jē līna chē prabhu, ē tō tārā prēmanī pyāsī mīna chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1999-04-28 1999-04-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17969 તારામાં તો જે લીન છે પ્રભુ, એ તો તારા પ્રેમની પ્યાસી મીન છે તારામાં તો જે લીન છે પ્રભુ, એ તો તારા પ્રેમની પ્યાસી મીન છે

તારા પ્રેમ વિના એ તો દીન છે, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે

બન્યા તારા પ્રેમમાં તો જે તલ્લીન બન્યું જીવન એનું તો સંગીન છે

તરવા ચાહે તારા પ્રેમના સાગરમાં, તારા પ્રેમના સાગરની તો એ મીન છે

તારા પ્રેમ વિના તરફડે એ જીવનમાં, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે

તારા પ્રેમને આધીન તો છે જીવન એનું, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે

પડે ના ફરક ના પ્રેમમાં તો લવલીન છે, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે

સુખચેન તો છે એને તારા પ્રેમમાં, એના વિના તારી પ્યાસી એ તો મીન છે

મળે ના સાગર તારા પ્રેમ જેવો બીજે, એની પ્યાસી એ તો મીન છે

તારામાં તો જે લીન છે, તલ્લીન છે, એ તો તારીને તારી તો મીન છે
https://www.youtube.com/watch?v=Fcbt1Fk9Bjg
View Original Increase Font Decrease Font


તારામાં તો જે લીન છે પ્રભુ, એ તો તારા પ્રેમની પ્યાસી મીન છે

તારા પ્રેમ વિના એ તો દીન છે, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે

બન્યા તારા પ્રેમમાં તો જે તલ્લીન બન્યું જીવન એનું તો સંગીન છે

તરવા ચાહે તારા પ્રેમના સાગરમાં, તારા પ્રેમના સાગરની તો એ મીન છે

તારા પ્રેમ વિના તરફડે એ જીવનમાં, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે

તારા પ્રેમને આધીન તો છે જીવન એનું, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે

પડે ના ફરક ના પ્રેમમાં તો લવલીન છે, તારા પ્રેમની પ્યાસી એ તો મીન છે

સુખચેન તો છે એને તારા પ્રેમમાં, એના વિના તારી પ્યાસી એ તો મીન છે

મળે ના સાગર તારા પ્રેમ જેવો બીજે, એની પ્યાસી એ તો મીન છે

તારામાં તો જે લીન છે, તલ્લીન છે, એ તો તારીને તારી તો મીન છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārāmāṁ tō jē līna chē prabhu, ē tō tārā prēmanī pyāsī mīna chē

tārā prēma vinā ē tō dīna chē, tārā prēmanī pyāsī ē tō mīna chē

banyā tārā prēmamāṁ tō jē tallīna banyuṁ jīvana ēnuṁ tō saṁgīna chē

taravā cāhē tārā prēmanā sāgaramāṁ, tārā prēmanā sāgaranī tō ē mīna chē

tārā prēma vinā taraphaḍē ē jīvanamāṁ, tārā prēmanī pyāsī ē tō mīna chē

tārā prēmanē ādhīna tō chē jīvana ēnuṁ, tārā prēmanī pyāsī ē tō mīna chē

paḍē nā pharaka nā prēmamāṁ tō lavalīna chē, tārā prēmanī pyāsī ē tō mīna chē

sukhacēna tō chē ēnē tārā prēmamāṁ, ēnā vinā tārī pyāsī ē tō mīna chē

malē nā sāgara tārā prēma jēvō bījē, ēnī pyāsī ē tō mīna chē

tārāmāṁ tō jē līna chē, tallīna chē, ē tō tārīnē tārī tō mīna chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7982 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...797879797980...Last