Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 309 | Date: 02-Jan-1986
અદીઠ એવા એ પ્રદેશમાં જાતાં, ડર જરૂર લાગે છે
Adīṭha ēvā ē pradēśamāṁ jātāṁ, ḍara jarūra lāgē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 309 | Date: 02-Jan-1986

અદીઠ એવા એ પ્રદેશમાં જાતાં, ડર જરૂર લાગે છે

  No Audio

adīṭha ēvā ē pradēśamāṁ jātāṁ, ḍara jarūra lāgē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-01-02 1986-01-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1798 અદીઠ એવા એ પ્રદેશમાં જાતાં, ડર જરૂર લાગે છે અદીઠ એવા એ પ્રદેશમાં જાતાં, ડર જરૂર લાગે છે

હટાવી દે હૈયાથી ડર એનો, પ્રદેશ એ બહુ પ્યારો છે

પહોંચ્યા છે ત્યાં તો એવા, હૈયેથી ડર જેણે કાઢ્યો છે

આનંદથી રહે ભરેલાં હૈયાં, જે ત્યાં તો પહોંચ્યાં છે

આવ્યો છે તું ત્યાંથી, તોય ડર તને તેનો લાગે છે

ભૂલ્યો છે એ પ્રદેશ તારો, હવે એ પ્રદેશ પ્યારો લાગે છે

શાંતિ ત્યાં તો છે એવી, હૈયે શાંતિ ખૂબ આવે છે

ચિંતા ત્યાગી હૈયેથી જેણે, એ તો શાંતિ પામે છે

દર્પણ જેવું મનડું શુદ્ધ થાતાં, પ્રતિબિંબ એનું પાડે છે

શાંત મનડું થાતાં, વારંવાર એ તો ત્યાં ભાગે છે
View Original Increase Font Decrease Font


અદીઠ એવા એ પ્રદેશમાં જાતાં, ડર જરૂર લાગે છે

હટાવી દે હૈયાથી ડર એનો, પ્રદેશ એ બહુ પ્યારો છે

પહોંચ્યા છે ત્યાં તો એવા, હૈયેથી ડર જેણે કાઢ્યો છે

આનંદથી રહે ભરેલાં હૈયાં, જે ત્યાં તો પહોંચ્યાં છે

આવ્યો છે તું ત્યાંથી, તોય ડર તને તેનો લાગે છે

ભૂલ્યો છે એ પ્રદેશ તારો, હવે એ પ્રદેશ પ્યારો લાગે છે

શાંતિ ત્યાં તો છે એવી, હૈયે શાંતિ ખૂબ આવે છે

ચિંતા ત્યાગી હૈયેથી જેણે, એ તો શાંતિ પામે છે

દર્પણ જેવું મનડું શુદ્ધ થાતાં, પ્રતિબિંબ એનું પાડે છે

શાંત મનડું થાતાં, વારંવાર એ તો ત્યાં ભાગે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

adīṭha ēvā ē pradēśamāṁ jātāṁ, ḍara jarūra lāgē chē

haṭāvī dē haiyāthī ḍara ēnō, pradēśa ē bahu pyārō chē

pahōṁcyā chē tyāṁ tō ēvā, haiyēthī ḍara jēṇē kāḍhyō chē

ānaṁdathī rahē bharēlāṁ haiyāṁ, jē tyāṁ tō pahōṁcyāṁ chē

āvyō chē tuṁ tyāṁthī, tōya ḍara tanē tēnō lāgē chē

bhūlyō chē ē pradēśa tārō, havē ē pradēśa pyārō lāgē chē

śāṁti tyāṁ tō chē ēvī, haiyē śāṁti khūba āvē chē

ciṁtā tyāgī haiyēthī jēṇē, ē tō śāṁti pāmē chē

darpaṇa jēvuṁ manaḍuṁ śuddha thātāṁ, pratibiṁba ēnuṁ pāḍē chē

śāṁta manaḍuṁ thātāṁ, vāraṁvāra ē tō tyāṁ bhāgē chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji, in this beautiful hymn, mentions the Divine Mother being omnipresent and the one who dispels the fear from the mind of the devotee-

When one goes to an obscure place, one fears a lot

Remove that fear from your heart, that place is very lovely

The one who has reached that place, have dispelled fear from their heart

The heart is filled with happiness, are the ones who have reached there

You have come from there, yet you have fear of him

You have forgotten that place, now you love that place

There is a lot of peace there, the heart seems peaceful

The one who removes worries from the heart, he will only receive peace

When the mind becomes clearer like the mirror, the reflection is seen

When the mind is at peace, it runs often there.

Kakaji, in this beautiful hymn, explains about a worrisome and fearful mind. One whose mind is at peace will reach the place of the Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 309 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...307308309...Last