Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8507 | Date: 30-Mar-2000
શું થાશે, શું થાશે, જગમાં આ ધરતીનું તો શું થાશે
Śuṁ thāśē, śuṁ thāśē, jagamāṁ ā dharatīnuṁ tō śuṁ thāśē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 8507 | Date: 30-Mar-2000

શું થાશે, શું થાશે, જગમાં આ ધરતીનું તો શું થાશે

  No Audio

śuṁ thāśē, śuṁ thāśē, jagamāṁ ā dharatīnuṁ tō śuṁ thāśē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

2000-03-30 2000-03-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17994 શું થાશે, શું થાશે, જગમાં આ ધરતીનું તો શું થાશે શું થાશે, શું થાશે, જગમાં આ ધરતીનું તો શું થાશે

ખોટું ને ખોટું જો આ ધરતી પર પૂજાતું જાશે, ધરતીનું શું થાશે

તાંતણા સંબંધોના ઢીલા ને ઢીલા પડતા જાશે, ધરતીનું શું થાશે

અધર્મીની બોલબાલા ધર્મી જો પીડાતા જાશે, ધરતીનું શું થાશે

માનવી ધરતીનો રસકસ જો લૂંટતો રહેશે, ધરતીનું શું થાશે

દાન, દયા ને પુણ્યનું જો સ્થળાંતર થાશે, ધરતીનું શું થાશે

માનવી સંબંધોમાં વિષ ઓકતો ને ઓકતો જાશે, ધરતીનું શું થાશે

ધરતી પરથી વરસાદ જો રૂઠી તો જાશે, ધરતીનું શું થાશે

પ્રેમભૂખી છે આ ધરતી, ઝરણાં પ્રેમનાં સુકાઈ જાશે, ધરતીનું શું થાશે

માનવ માનવ મટી દાનવ બનતો ને બનતો જાશે, ધરતીનું શું થાશે
View Original Increase Font Decrease Font


શું થાશે, શું થાશે, જગમાં આ ધરતીનું તો શું થાશે

ખોટું ને ખોટું જો આ ધરતી પર પૂજાતું જાશે, ધરતીનું શું થાશે

તાંતણા સંબંધોના ઢીલા ને ઢીલા પડતા જાશે, ધરતીનું શું થાશે

અધર્મીની બોલબાલા ધર્મી જો પીડાતા જાશે, ધરતીનું શું થાશે

માનવી ધરતીનો રસકસ જો લૂંટતો રહેશે, ધરતીનું શું થાશે

દાન, દયા ને પુણ્યનું જો સ્થળાંતર થાશે, ધરતીનું શું થાશે

માનવી સંબંધોમાં વિષ ઓકતો ને ઓકતો જાશે, ધરતીનું શું થાશે

ધરતી પરથી વરસાદ જો રૂઠી તો જાશે, ધરતીનું શું થાશે

પ્રેમભૂખી છે આ ધરતી, ઝરણાં પ્રેમનાં સુકાઈ જાશે, ધરતીનું શું થાશે

માનવ માનવ મટી દાનવ બનતો ને બનતો જાશે, ધરતીનું શું થાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śuṁ thāśē, śuṁ thāśē, jagamāṁ ā dharatīnuṁ tō śuṁ thāśē

khōṭuṁ nē khōṭuṁ jō ā dharatī para pūjātuṁ jāśē, dharatīnuṁ śuṁ thāśē

tāṁtaṇā saṁbaṁdhōnā ḍhīlā nē ḍhīlā paḍatā jāśē, dharatīnuṁ śuṁ thāśē

adharmīnī bōlabālā dharmī jō pīḍātā jāśē, dharatīnuṁ śuṁ thāśē

mānavī dharatīnō rasakasa jō lūṁṭatō rahēśē, dharatīnuṁ śuṁ thāśē

dāna, dayā nē puṇyanuṁ jō sthalāṁtara thāśē, dharatīnuṁ śuṁ thāśē

mānavī saṁbaṁdhōmāṁ viṣa ōkatō nē ōkatō jāśē, dharatīnuṁ śuṁ thāśē

dharatī parathī varasāda jō rūṭhī tō jāśē, dharatīnuṁ śuṁ thāśē

prēmabhūkhī chē ā dharatī, jharaṇāṁ prēmanāṁ sukāī jāśē, dharatīnuṁ śuṁ thāśē

mānava mānava maṭī dānava banatō nē banatō jāśē, dharatīnuṁ śuṁ thāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8507 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...850385048505...Last