Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8510 | Date: 02-Apr-2000
આવ્યા જે જગમાં, જગ છોડીને જાશે, કોઈ જાશે વહેલા, કોઈ જાશે મોડા
Āvyā jē jagamāṁ, jaga chōḍīnē jāśē, kōī jāśē vahēlā, kōī jāśē mōḍā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 8510 | Date: 02-Apr-2000

આવ્યા જે જગમાં, જગ છોડીને જાશે, કોઈ જાશે વહેલા, કોઈ જાશે મોડા

  No Audio

āvyā jē jagamāṁ, jaga chōḍīnē jāśē, kōī jāśē vahēlā, kōī jāśē mōḍā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

2000-04-02 2000-04-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17997 આવ્યા જે જગમાં, જગ છોડીને જાશે, કોઈ જાશે વહેલા, કોઈ જાશે મોડા આવ્યા જે જગમાં, જગ છોડીને જાશે, કોઈ જાશે વહેલા, કોઈ જાશે મોડા

રંગાયેલાં હશે જીવન કર્મોના રંગોથી સહુનાં, કોઈના ઘેરા, કોઈના આછા

વાગશે ઘા સહુને જીવનમાં સંસારના, હશે કોઈ ઘા ઊંડા, કોઈ ઘા છીછરા

કોઈ ને કોઈથી પ્રીતના તાંતણા બંધાશે, હશે કોઈ મજબૂત મુશ્કેલ બને તોડવા

કાર્યો ને કાર્યો થાતાં રહેશે, કોઈ થાશે પૂરાં, કોઈ રહી જાશે તો અધૂરાં

પકડે સહુ કોઈ જીદ જીવનમાં, હશે કોઈ જીદમાં સ્વાર્થ, હશે કોઈમાં ક્રોધના તાંતણા મોટા

મળશે સમાધાન જીવનમાં કંઈક પ્રશ્નોના, રહી જાશે કંઈક તો સમાધાન વિનાના

રહેશે સંગ્રામ ચાલતો સહુનાં હૈયામાં, ભલે મળે કંઈકમાં જીત, કંઈકમાં હારનાં નગારાં

આવ્યા અપૂર્ણતાથી ભરપૂર, છે હૈયે કોડ તો સહુનાં પૂર્ણ થવાના

રહ્યા છે સહુ આ પૂર્ણતાની દોટમાં, કંઈક નિષ્ફળ જવાના, કોઈ પૂર્ણ થવાના
View Original Increase Font Decrease Font


આવ્યા જે જગમાં, જગ છોડીને જાશે, કોઈ જાશે વહેલા, કોઈ જાશે મોડા

રંગાયેલાં હશે જીવન કર્મોના રંગોથી સહુનાં, કોઈના ઘેરા, કોઈના આછા

વાગશે ઘા સહુને જીવનમાં સંસારના, હશે કોઈ ઘા ઊંડા, કોઈ ઘા છીછરા

કોઈ ને કોઈથી પ્રીતના તાંતણા બંધાશે, હશે કોઈ મજબૂત મુશ્કેલ બને તોડવા

કાર્યો ને કાર્યો થાતાં રહેશે, કોઈ થાશે પૂરાં, કોઈ રહી જાશે તો અધૂરાં

પકડે સહુ કોઈ જીદ જીવનમાં, હશે કોઈ જીદમાં સ્વાર્થ, હશે કોઈમાં ક્રોધના તાંતણા મોટા

મળશે સમાધાન જીવનમાં કંઈક પ્રશ્નોના, રહી જાશે કંઈક તો સમાધાન વિનાના

રહેશે સંગ્રામ ચાલતો સહુનાં હૈયામાં, ભલે મળે કંઈકમાં જીત, કંઈકમાં હારનાં નગારાં

આવ્યા અપૂર્ણતાથી ભરપૂર, છે હૈયે કોડ તો સહુનાં પૂર્ણ થવાના

રહ્યા છે સહુ આ પૂર્ણતાની દોટમાં, કંઈક નિષ્ફળ જવાના, કોઈ પૂર્ણ થવાના
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvyā jē jagamāṁ, jaga chōḍīnē jāśē, kōī jāśē vahēlā, kōī jāśē mōḍā

raṁgāyēlāṁ haśē jīvana karmōnā raṁgōthī sahunāṁ, kōīnā ghērā, kōīnā āchā

vāgaśē ghā sahunē jīvanamāṁ saṁsāranā, haśē kōī ghā ūṁḍā, kōī ghā chīcharā

kōī nē kōīthī prītanā tāṁtaṇā baṁdhāśē, haśē kōī majabūta muśkēla banē tōḍavā

kāryō nē kāryō thātāṁ rahēśē, kōī thāśē pūrāṁ, kōī rahī jāśē tō adhūrāṁ

pakaḍē sahu kōī jīda jīvanamāṁ, haśē kōī jīdamāṁ svārtha, haśē kōīmāṁ krōdhanā tāṁtaṇā mōṭā

malaśē samādhāna jīvanamāṁ kaṁīka praśnōnā, rahī jāśē kaṁīka tō samādhāna vinānā

rahēśē saṁgrāma cālatō sahunāṁ haiyāmāṁ, bhalē malē kaṁīkamāṁ jīta, kaṁīkamāṁ hāranāṁ nagārāṁ

āvyā apūrṇatāthī bharapūra, chē haiyē kōḍa tō sahunāṁ pūrṇa thavānā

rahyā chē sahu ā pūrṇatānī dōṭamāṁ, kaṁīka niṣphala javānā, kōī pūrṇa thavānā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8510 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...850685078508...Last