Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8518 | Date: 05-Apr-2000
આવશે કોણ પાસે તારી, ઝોળી તારી જરૂરિયાતોની હશે ખાલી ને ખાલી
Āvaśē kōṇa pāsē tārī, jhōlī tārī jarūriyātōnī haśē khālī nē khālī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 8518 | Date: 05-Apr-2000

આવશે કોણ પાસે તારી, ઝોળી તારી જરૂરિયાતોની હશે ખાલી ને ખાલી

  No Audio

āvaśē kōṇa pāsē tārī, jhōlī tārī jarūriyātōnī haśē khālī nē khālī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

2000-04-05 2000-04-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=18005 આવશે કોણ પાસે તારી, ઝોળી તારી જરૂરિયાતોની હશે ખાલી ને ખાલી આવશે કોણ પાસે તારી, ઝોળી તારી જરૂરિયાતોની હશે ખાલી ને ખાલી

દુઃખદર્દના દર્દી, પાસે આવશે ક્યાંથી, હમદર્દીની ઝોળી હશે જો તારી ખાલી

અર્થાર્થી આવશે પાસે ક્યાંથી તારી, હશે પૈસાની ઝોળી તારી જો ખાલી

આવશે જ્ઞાનપિપાસુ કોણ પાસે તારી, હશે જ્ઞાનની ઝોળી તારી જો ખાલી

આવશે મૂંઝાયેલા ક્યાંથી પાસે તારી, હશે સહાનુભૂતિની ઝોળી તારી ખાલી

અસહાયો આવશે પાસે ક્યાંથી તારી, હશે સેવાની ઝોળી જો તારી ખાલી

મીઠા શબ્દો સાંભળવા આવશે પાસે કોણ તારી, હશે મીઠા શબ્દોની ઝોળી તારી ખાલી

પ્રેમની ઝલક પામવા તારાં નયનોથી, આવશે પાસે કોણ તારી, હશે પ્રેમની ઝોળી તારી ખાલી

આવશે કોણ ક્ષુધાતુર પાસે તારી, હશે અન્નની ઝોળી જો તારી ખાલી ને ખાલી

કોઈ ને કોઈ ચીજની જરૂરિયાત જીવનમાં જાગે, આવશે કોણ, હશે બધી ઝોળી ખાલી
View Original Increase Font Decrease Font


આવશે કોણ પાસે તારી, ઝોળી તારી જરૂરિયાતોની હશે ખાલી ને ખાલી

દુઃખદર્દના દર્દી, પાસે આવશે ક્યાંથી, હમદર્દીની ઝોળી હશે જો તારી ખાલી

અર્થાર્થી આવશે પાસે ક્યાંથી તારી, હશે પૈસાની ઝોળી તારી જો ખાલી

આવશે જ્ઞાનપિપાસુ કોણ પાસે તારી, હશે જ્ઞાનની ઝોળી તારી જો ખાલી

આવશે મૂંઝાયેલા ક્યાંથી પાસે તારી, હશે સહાનુભૂતિની ઝોળી તારી ખાલી

અસહાયો આવશે પાસે ક્યાંથી તારી, હશે સેવાની ઝોળી જો તારી ખાલી

મીઠા શબ્દો સાંભળવા આવશે પાસે કોણ તારી, હશે મીઠા શબ્દોની ઝોળી તારી ખાલી

પ્રેમની ઝલક પામવા તારાં નયનોથી, આવશે પાસે કોણ તારી, હશે પ્રેમની ઝોળી તારી ખાલી

આવશે કોણ ક્ષુધાતુર પાસે તારી, હશે અન્નની ઝોળી જો તારી ખાલી ને ખાલી

કોઈ ને કોઈ ચીજની જરૂરિયાત જીવનમાં જાગે, આવશે કોણ, હશે બધી ઝોળી ખાલી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvaśē kōṇa pāsē tārī, jhōlī tārī jarūriyātōnī haśē khālī nē khālī

duḥkhadardanā dardī, pāsē āvaśē kyāṁthī, hamadardīnī jhōlī haśē jō tārī khālī

arthārthī āvaśē pāsē kyāṁthī tārī, haśē paisānī jhōlī tārī jō khālī

āvaśē jñānapipāsu kōṇa pāsē tārī, haśē jñānanī jhōlī tārī jō khālī

āvaśē mūṁjhāyēlā kyāṁthī pāsē tārī, haśē sahānubhūtinī jhōlī tārī khālī

asahāyō āvaśē pāsē kyāṁthī tārī, haśē sēvānī jhōlī jō tārī khālī

mīṭhā śabdō sāṁbhalavā āvaśē pāsē kōṇa tārī, haśē mīṭhā śabdōnī jhōlī tārī khālī

prēmanī jhalaka pāmavā tārāṁ nayanōthī, āvaśē pāsē kōṇa tārī, haśē prēmanī jhōlī tārī khālī

āvaśē kōṇa kṣudhātura pāsē tārī, haśē annanī jhōlī jō tārī khālī nē khālī

kōī nē kōī cījanī jarūriyāta jīvanamāṁ jāgē, āvaśē kōṇa, haśē badhī jhōlī khālī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8518 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...851585168517...Last