Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8521 | Date: 09-Apr-2000
હજારો જામ કર્યાં ખાલી, હતી જરૂર જ્યાં એક જામની
Hajārō jāma karyāṁ khālī, hatī jarūra jyāṁ ēka jāmanī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 8521 | Date: 09-Apr-2000

હજારો જામ કર્યાં ખાલી, હતી જરૂર જ્યાં એક જામની

  No Audio

hajārō jāma karyāṁ khālī, hatī jarūra jyāṁ ēka jāmanī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

2000-04-09 2000-04-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=18008 હજારો જામ કર્યાં ખાલી, હતી જરૂર જ્યાં એક જામની હજારો જામ કર્યાં ખાલી, હતી જરૂર જ્યાં એક જામની

ચડી, ચડી, ગયા ઊતરી, પડતી રહી જરૂરત ત્યાં તો જામની

હતો તો પીવો જામ એવો, ઊતરે ના નશો એનો કદી

ઊતરે નશા અભિમાનના, ઊતરે નશા નયનોના વાગેલા બાણની

જાશે ઊતરી નશા સફળતાના, ખાતા માર સમયના હાથની

હરકાળમાં રહે વધતો નશો, છે જરૂર તો એવા જામની

થઈ સફર શરૂ જ્યાં જામની, અટકી ના સફર એ જામની

થાતા ગયા જામ એમાં ખાલી, મળી ના તૃપ્તિ જ્યાં જામની

ચડયો નશો જો ભક્તિનો હૈયે, જાશે ના કદી એ ઊતરી

છે જીવનમાં જરૂર એવા જામની, છે જરૂર તો એવા જામની
Increase Font Decrease Font

હજારો જામ કર્યાં ખાલી, હતી જરૂર જ્યાં એક જામની

ચડી, ચડી, ગયા ઊતરી, પડતી રહી જરૂરત ત્યાં તો જામની

હતો તો પીવો જામ એવો, ઊતરે ના નશો એનો કદી

ઊતરે નશા અભિમાનના, ઊતરે નશા નયનોના વાગેલા બાણની

જાશે ઊતરી નશા સફળતાના, ખાતા માર સમયના હાથની

હરકાળમાં રહે વધતો નશો, છે જરૂર તો એવા જામની

થઈ સફર શરૂ જ્યાં જામની, અટકી ના સફર એ જામની

થાતા ગયા જામ એમાં ખાલી, મળી ના તૃપ્તિ જ્યાં જામની

ચડયો નશો જો ભક્તિનો હૈયે, જાશે ના કદી એ ઊતરી

છે જીવનમાં જરૂર એવા જામની, છે જરૂર તો એવા જામની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
hajārō jāma karyāṁ khālī, hatī jarūra jyāṁ ēka jāmanī

caḍī, caḍī, gayā ūtarī, paḍatī rahī jarūrata tyāṁ tō jāmanī

hatō tō pīvō jāma ēvō, ūtarē nā naśō ēnō kadī

ūtarē naśā abhimānanā, ūtarē naśā nayanōnā vāgēlā bāṇanī

jāśē ūtarī naśā saphalatānā, khātā māra samayanā hāthanī

harakālamāṁ rahē vadhatō naśō, chē jarūra tō ēvā jāmanī

thaī saphara śarū jyāṁ jāmanī, aṭakī nā saphara ē jāmanī

thātā gayā jāma ēmāṁ khālī, malī nā tr̥pti jyāṁ jāmanī

caḍayō naśō jō bhaktinō haiyē, jāśē nā kadī ē ūtarī

chē jīvanamāṁ jarūra ēvā jāmanī, chē jarūra tō ēvā jāmanī
Gujarati Bhajan no. 8521 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...851885198520...Last