Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 312 | Date: 06-Jan-1986
અંધારે ડૂબ્યું છે હૈયું મારું, પ્રકાશ તારો માગું છું
Aṁdhārē ḍūbyuṁ chē haiyuṁ māruṁ, prakāśa tārō māguṁ chuṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 312 | Date: 06-Jan-1986

અંધારે ડૂબ્યું છે હૈયું મારું, પ્રકાશ તારો માગું છું

  No Audio

aṁdhārē ḍūbyuṁ chē haiyuṁ māruṁ, prakāśa tārō māguṁ chuṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-01-06 1986-01-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1801 અંધારે ડૂબ્યું છે હૈયું મારું, પ્રકાશ તારો માગું છું અંધારે ડૂબ્યું છે હૈયું મારું, પ્રકાશ તારો માગું છું

ડગમગ થાતી ડોલતી નૈયા, સુકાન તારું હું માગું છું

સંસારનાં વિષ પીધાં ઘણાં, અમૃત તારું હું માગું છું

જીવનપથ છે બહુ કપરો, સાથ તારો હું તો માગું છું

ક્રોધ હૈયે વીંટાયો છે બહુ, પ્રેમ તારો હું તો માગું છું

સાચું કે ખોટું ના સમજાયે, સમજણ તારી હું માગું છું

લોભ-લાલચ હટે ન હૈયેથી, શક્તિ તારી હું માગું છું

દયા-ધરમથી હૈયું ભર્યું રહે, ભક્તિ તારી હું માગું છું

ચિંતન તારું કરવા માડી, મન સ્થિર મારું હું માગું છું

હૈયે આવી તમે વસો, એવી હૈયા શુદ્ધિ હું માગું છું

કૂડકપટથી દૂર રાખજો માડી, એવી ચિત્ત શુદ્ધિ હું માગું છું

નિત્ય તારા ગુણલા ગાઉં, દર્શન તારાં હું માગું છું
View Original Increase Font Decrease Font


અંધારે ડૂબ્યું છે હૈયું મારું, પ્રકાશ તારો માગું છું

ડગમગ થાતી ડોલતી નૈયા, સુકાન તારું હું માગું છું

સંસારનાં વિષ પીધાં ઘણાં, અમૃત તારું હું માગું છું

જીવનપથ છે બહુ કપરો, સાથ તારો હું તો માગું છું

ક્રોધ હૈયે વીંટાયો છે બહુ, પ્રેમ તારો હું તો માગું છું

સાચું કે ખોટું ના સમજાયે, સમજણ તારી હું માગું છું

લોભ-લાલચ હટે ન હૈયેથી, શક્તિ તારી હું માગું છું

દયા-ધરમથી હૈયું ભર્યું રહે, ભક્તિ તારી હું માગું છું

ચિંતન તારું કરવા માડી, મન સ્થિર મારું હું માગું છું

હૈયે આવી તમે વસો, એવી હૈયા શુદ્ધિ હું માગું છું

કૂડકપટથી દૂર રાખજો માડી, એવી ચિત્ત શુદ્ધિ હું માગું છું

નિત્ય તારા ગુણલા ગાઉં, દર્શન તારાં હું માગું છું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

aṁdhārē ḍūbyuṁ chē haiyuṁ māruṁ, prakāśa tārō māguṁ chuṁ

ḍagamaga thātī ḍōlatī naiyā, sukāna tāruṁ huṁ māguṁ chuṁ

saṁsāranāṁ viṣa pīdhāṁ ghaṇāṁ, amr̥ta tāruṁ huṁ māguṁ chuṁ

jīvanapatha chē bahu kaparō, sātha tārō huṁ tō māguṁ chuṁ

krōdha haiyē vīṁṭāyō chē bahu, prēma tārō huṁ tō māguṁ chuṁ

sācuṁ kē khōṭuṁ nā samajāyē, samajaṇa tārī huṁ māguṁ chuṁ

lōbha-lālaca haṭē na haiyēthī, śakti tārī huṁ māguṁ chuṁ

dayā-dharamathī haiyuṁ bharyuṁ rahē, bhakti tārī huṁ māguṁ chuṁ

ciṁtana tāruṁ karavā māḍī, mana sthira māruṁ huṁ māguṁ chuṁ

haiyē āvī tamē vasō, ēvī haiyā śuddhi huṁ māguṁ chuṁ

kūḍakapaṭathī dūra rākhajō māḍī, ēvī citta śuddhi huṁ māguṁ chuṁ

nitya tārā guṇalā gāuṁ, darśana tārāṁ huṁ māguṁ chuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful hymn, the devotee seeks the blessings and grace of the Divine Mother, when he is lost in the entangles of the worldly affairs-

My heart has drowned in darkness, I seek Your light

When the boat is capsized, I seek Your guiding support

I have drunk much poison of the world, I seek the nectar from You

The path of life is very difficult, I seek Your support

My heart is engulfed a lot in rage, I seek Your love

I do not understand the truth or lies, I seek understanding from You

The greed and lust does not vanish from the heart, I seek Your strength

Let my heart be filled with sympathy and worship, I seek Your worship

I have started meditating on You, I seek my attention to be steady

You come and reside in my heart, I seek the purity of my heart

Let me away from the wickedness and vices, I seek the cleansing of my mind

I daily and regularly sing-song of praises of You, I seek Your worship and grace.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 312 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...310311312...Last