BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 318 | Date: 10-Jan-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

સૂતેલા તારા પ્રારબ્ધને, પુરુષાર્થથી તું જગાડજે

  No Audio

sutela tara prarabdhane, purusharthathi tum jagadaje

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1986-01-10 1986-01-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1807 સૂતેલા તારા પ્રારબ્ધને, પુરુષાર્થથી તું જગાડજે સૂતેલા તારા પ્રારબ્ધને, પુરુષાર્થથી તું જગાડજે
નિષ્ક્રિયતા જીવનમાં ન લાવી, પુરુષાર્થી તું બનજે
આળસનો દોષ તારો, પ્રારબ્ધ પર ઢોળી ના નાખજે
ક્રિયા વિના લીધેલ ખોરાક, પચવો ભારી પડશે
બીજને વાવ્યા પછી પણ, ખાતર-પાણીની જરૂર પડશે
સૂતેલા તારા પ્રારબ્ધને, પુરુષાર્થથી તું જગાડજે
લોખંડ જેવું મન કરીને, કાટ તેને લાગવા ના દેજે
પુરુષાર્થના ઘા દઈને, સદા સાફ તું તેને રાખજે
વામનમાંથી જ વિરાટ બનશે, અવતાર કહી જાય છે
સુકલકડી કાયા પણ, પુરુષાર્થથી મજબૂત થાય છે
નિરાશ જગમાં ના થાતો, પુરુષાર્થ સદા એ કહી જાય છે
સૂતેલા તારા પ્રારબ્ધને, પુરુષાર્થથી તું જગાડજે
Gujarati Bhajan no. 318 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સૂતેલા તારા પ્રારબ્ધને, પુરુષાર્થથી તું જગાડજે
નિષ્ક્રિયતા જીવનમાં ન લાવી, પુરુષાર્થી તું બનજે
આળસનો દોષ તારો, પ્રારબ્ધ પર ઢોળી ના નાખજે
ક્રિયા વિના લીધેલ ખોરાક, પચવો ભારી પડશે
બીજને વાવ્યા પછી પણ, ખાતર-પાણીની જરૂર પડશે
સૂતેલા તારા પ્રારબ્ધને, પુરુષાર્થથી તું જગાડજે
લોખંડ જેવું મન કરીને, કાટ તેને લાગવા ના દેજે
પુરુષાર્થના ઘા દઈને, સદા સાફ તું તેને રાખજે
વામનમાંથી જ વિરાટ બનશે, અવતાર કહી જાય છે
સુકલકડી કાયા પણ, પુરુષાર્થથી મજબૂત થાય છે
નિરાશ જગમાં ના થાતો, પુરુષાર્થ સદા એ કહી જાય છે
સૂતેલા તારા પ્રારબ્ધને, પુરુષાર્થથી તું જગાડજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sūtēlā tārā prārabdhanē, puruṣārthathī tuṁ jagāḍajē
niṣkriyatā jīvanamāṁ na lāvī, puruṣārthī tuṁ banajē
ālasanō dōṣa tārō, prārabdha para ḍhōlī nā nākhajē
kriyā vinā līdhēla khōrāka, pacavō bhārī paḍaśē
bījanē vāvyā pachī paṇa, khātara-pāṇīnī jarūra paḍaśē
sūtēlā tārā prārabdhanē, puruṣārthathī tuṁ jagāḍajē
lōkhaṁḍa jēvuṁ mana karīnē, kāṭa tēnē lāgavā nā dējē
puruṣārthanā ghā daīnē, sadā sāpha tuṁ tēnē rākhajē
vāmanamāṁthī ja virāṭa banaśē, avatāra kahī jāya chē
sukalakaḍī kāyā paṇa, puruṣārthathī majabūta thāya chē
nirāśa jagamāṁ nā thātō, puruṣārtha sadā ē kahī jāya chē
sūtēlā tārā prārabdhanē, puruṣārthathī tuṁ jagāḍajē

Explanation in English
A bhajan about destiny and sheer hard work.
You should wake up your lying down destiny by sheer hard work.
There should not be any inactive time in your life. You should always be a hard worker.Don't be lazy and blame it on your fate.
For example, you need to cook the food so that it digests properly, another example, when you saw a seed, it doesn't grow into a plant, unless, you nurture it with water and fertiliser. Same way, you need to nurture your life with hard work and not let it rust like an iron metal by having bad thoughts and bad actions. Always work hard towards removing the rust and keep your thoughts and mind free and clear.
Many often feel disappointed and disheartened in life and blame it on destiny but, fate can be changed with sheer hard work which is proven by Lord Vishnu in his Vamana Avtara.
You can achieve your goal by hard work and dedication and change your destiny.

First...316317318319320...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall