Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 321 | Date: 10-Jan-1986
નથી-નથીમાં હોયે તો દર્શન તારાં માડી, તો દર્શન તારાં નિત્ય થાય
Nathī-nathīmāṁ hōyē tō darśana tārāṁ māḍī, tō darśana tārāṁ nitya thāya

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 321 | Date: 10-Jan-1986

નથી-નથીમાં હોયે તો દર્શન તારાં માડી, તો દર્શન તારાં નિત્ય થાય

  No Audio

nathī-nathīmāṁ hōyē tō darśana tārāṁ māḍī, tō darśana tārāṁ nitya thāya

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1986-01-10 1986-01-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1810 નથી-નથીમાં હોયે તો દર્શન તારાં માડી, તો દર્શન તારાં નિત્ય થાય નથી-નથીમાં હોયે તો દર્શન તારાં માડી, તો દર્શન તારાં નિત્ય થાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

ચક્ષુ મારાં ખૂલ્યાં નથી માડી, તારાં દર્શન અધૂરાં રહી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

કરતો હું તો નિત્ય કોશિશ માડી, તારી માયામાં બહુ ભરમાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

હૈયે ભર્યો છે મેલ ઘણો માડી, સાચુંખોટું એ તો ના સમજાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

તારાં દર્શનનું અધૂરું સ્વપ્ન જોતો માડી, માયા અડપલું કરી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

કાચું છે હૈયું મારું માડી, તારી માયા એને હલાવી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

મનડું મારું બહુ નાચે માડી, થાકે અને એ તો થકવી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

કૃપા જો તારી હવે નહીં થાયે માડી, દર્શનની આશ અધૂરી રહી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


નથી-નથીમાં હોયે તો દર્શન તારાં માડી, તો દર્શન તારાં નિત્ય થાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

ચક્ષુ મારાં ખૂલ્યાં નથી માડી, તારાં દર્શન અધૂરાં રહી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

કરતો હું તો નિત્ય કોશિશ માડી, તારી માયામાં બહુ ભરમાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

હૈયે ભર્યો છે મેલ ઘણો માડી, સાચુંખોટું એ તો ના સમજાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

તારાં દર્શનનું અધૂરું સ્વપ્ન જોતો માડી, માયા અડપલું કરી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

કાચું છે હૈયું મારું માડી, તારી માયા એને હલાવી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

મનડું મારું બહુ નાચે માડી, થાકે અને એ તો થકવી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય

કૃપા જો તારી હવે નહીં થાયે માડી, દર્શનની આશ અધૂરી રહી જાય

પ્યાસાં મારાં નયનો માડી, દર્શન વિના એ તો પ્યાસાં રહી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nathī-nathīmāṁ hōyē tō darśana tārāṁ māḍī, tō darśana tārāṁ nitya thāya

pyāsāṁ mārāṁ nayanō māḍī, darśana vinā ē tō pyāsāṁ rahī jāya

cakṣu mārāṁ khūlyāṁ nathī māḍī, tārāṁ darśana adhūrāṁ rahī jāya

pyāsāṁ mārāṁ nayanō māḍī, darśana vinā ē tō pyāsāṁ rahī jāya

karatō huṁ tō nitya kōśiśa māḍī, tārī māyāmāṁ bahu bharamāya

pyāsāṁ mārāṁ nayanō māḍī, darśana vinā ē tō pyāsāṁ rahī jāya

haiyē bharyō chē mēla ghaṇō māḍī, sācuṁkhōṭuṁ ē tō nā samajāya

pyāsāṁ mārāṁ nayanō māḍī, darśana vinā ē tō pyāsāṁ rahī jāya

tārāṁ darśananuṁ adhūruṁ svapna jōtō māḍī, māyā aḍapaluṁ karī jāya

pyāsāṁ mārāṁ nayanō māḍī, darśana vinā ē tō pyāsāṁ rahī jāya

kācuṁ chē haiyuṁ māruṁ māḍī, tārī māyā ēnē halāvī jāya

pyāsāṁ mārāṁ nayanō māḍī, darśana vinā ē tō pyāsāṁ rahī jāya

manaḍuṁ māruṁ bahu nācē māḍī, thākē anē ē tō thakavī jāya

pyāsāṁ mārāṁ nayanō māḍī, darśana vinā ē tō pyāsāṁ rahī jāya

kr̥pā jō tārī havē nahīṁ thāyē māḍī, darśananī āśa adhūrī rahī jāya

pyāsāṁ mārāṁ nayanō māḍī, darśana vinā ē tō pyāsāṁ rahī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji's here describes that a devotee regularly seeks the blessings and worship (darshan) of the Divine Mother without which his life is incomplete.

I am craving for your blessings Divine Mother and to worship you eternally.

My eyes are thirsty and they remain thirsty Divine Mother, without your worship (darshan)

If my eyes are not open Divine Mother, your worship remains incomplete,

My eyes are thirsty and they remain thirsty Divine Mother, without your worship (darshan),

I tried regularly to be captivated in your illusion of love Mother,

My eyes are thirsty and they remain thirsty Divine Mother

without your worship (darshan),

My soul has accumulated a lot of dirt Mother, I do not know the difference between good and evil,

My eyes are thirsty and they remain thirsty Divine Mother

without your worship (darshan),

While half dreaming about your worship Mother, illusion won over,

My eyes are thirsty and they remain thirsty Divine Mother

without your worship (darshan),

My heart is very delicate Mother, your love will only make it stronger,

My eyes are thirsty and they remain thirsty Divine Mother

without your worship (darshan),

My mind dances to many tunes Mother, it tires and tires others,

My eyes are thirsty and they remain thirsty Divine Mother

without your worship (darshan),

If you do not bestow your Divine blessings now Mother, my wishes of your blessings will be unfulfilled,

My eyes are thirsty and they remain thirsty Divine Mother

without your worship (darshan).
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 321 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...319320321...Last