BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 8623 | Date: 16-Jun-2000
   Text Size Increase Font Decrease Font

કામ અહંનું સહુ કરે છે, નામ પ્રભુ જગમાં તારું લે છે

  No Audio

Kaam Ahamnu Sahu Kare Che, Naam Prabhu Jagama Taaru Le Che

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)


2000-06-16 2000-06-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=18110 કામ અહંનું સહુ કરે છે, નામ પ્રભુ જગમાં તારું લે છે કામ અહંનું સહુ કરે છે, નામ પ્રભુ જગમાં તારું લે છે
હૈયું ધબકે જગનું પ્રભુ તારા કાજે, જગના ધબકારમાં તું ને તું છે
દિનરાત રખવાળી તું કરે છે, માનવ અહંમાં શાને ડૂબે છે
કર્મો જ્યારે એને સતાવે, નામ તારું શાને એ લે છે
દુઃખદર્દની દુનિયા ઘેરે જ્યારે, ત્યારે જગમાં તને પોકારે છે
નિરાશામાં ડૂબે છે જ્યારે, અહંની દુનિયા એને સતાવે છે
આનંદ સત્કારે એને જ્યારે, દુનિયા અહંની એને મૂંઝવે છે
ઈર્ષ્યાની દુનિયામાં ડૂબે જ્યારે, અહં એમાં તો વધારે છે
અહંની દુનિયા ઉપાડો લે જ્યારે, સમતુલા એ ગુમાવે છે
અહંના શિખરે પહોંચાડે જ્યારે, પતનની ખીણમાં ગબડાવે છે
Gujarati Bhajan no. 8623 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કામ અહંનું સહુ કરે છે, નામ પ્રભુ જગમાં તારું લે છે
હૈયું ધબકે જગનું પ્રભુ તારા કાજે, જગના ધબકારમાં તું ને તું છે
દિનરાત રખવાળી તું કરે છે, માનવ અહંમાં શાને ડૂબે છે
કર્મો જ્યારે એને સતાવે, નામ તારું શાને એ લે છે
દુઃખદર્દની દુનિયા ઘેરે જ્યારે, ત્યારે જગમાં તને પોકારે છે
નિરાશામાં ડૂબે છે જ્યારે, અહંની દુનિયા એને સતાવે છે
આનંદ સત્કારે એને જ્યારે, દુનિયા અહંની એને મૂંઝવે છે
ઈર્ષ્યાની દુનિયામાં ડૂબે જ્યારે, અહં એમાં તો વધારે છે
અહંની દુનિયા ઉપાડો લે જ્યારે, સમતુલા એ ગુમાવે છે
અહંના શિખરે પહોંચાડે જ્યારે, પતનની ખીણમાં ગબડાવે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kāma ahaṁnuṁ sahu karē chē, nāma prabhu jagamāṁ tāruṁ lē chē
haiyuṁ dhabakē jaganuṁ prabhu tārā kājē, jaganā dhabakāramāṁ tuṁ nē tuṁ chē
dinarāta rakhavālī tuṁ karē chē, mānava ahaṁmāṁ śānē ḍūbē chē
karmō jyārē ēnē satāvē, nāma tāruṁ śānē ē lē chē
duḥkhadardanī duniyā ghērē jyārē, tyārē jagamāṁ tanē pōkārē chē
nirāśāmāṁ ḍūbē chē jyārē, ahaṁnī duniyā ēnē satāvē chē
ānaṁda satkārē ēnē jyārē, duniyā ahaṁnī ēnē mūṁjhavē chē
īrṣyānī duniyāmāṁ ḍūbē jyārē, ahaṁ ēmāṁ tō vadhārē chē
ahaṁnī duniyā upāḍō lē jyārē, samatulā ē gumāvē chē
ahaṁnā śikharē pahōṁcāḍē jyārē, patananī khīṇamāṁ gabaḍāvē chē
First...86168617861886198620...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall