Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 331 | Date: 17-Jan-1986
તારા પગલે-પગલે માડી કંકુ વેરાય છે
Tārā pagalē-pagalē māḍī kaṁku vērāya chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 331 | Date: 17-Jan-1986

તારા પગલે-પગલે માડી કંકુ વેરાય છે

  No Audio

tārā pagalē-pagalē māḍī kaṁku vērāya chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1986-01-17 1986-01-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1820 તારા પગલે-પગલે માડી કંકુ વેરાય છે તારા પગલે-પગલે માડી કંકુ વેરાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારા પગલે-પગલે માડી, શાંતિ રેલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, આનંદ ફેલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, પ્રકાશ રેલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, મારું હૈયું ખેંચાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારા પગલે-પગલે માડી, ભક્તિરસ રેલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, બ્રહ્માંડ દેખાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, મારાં દુઃખો કપાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, હૈયાના ભાવો ઊભરાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, ભાગ્ય મારું બદલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં
View Original Increase Font Decrease Font


તારા પગલે-પગલે માડી કંકુ વેરાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારા પગલે-પગલે માડી, શાંતિ રેલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, આનંદ ફેલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, પ્રકાશ રેલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, મારું હૈયું ખેંચાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારા પગલે-પગલે માડી, ભક્તિરસ રેલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, બ્રહ્માંડ દેખાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, મારાં દુઃખો કપાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, હૈયાના ભાવો ઊભરાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં

તારે પગલે-પગલે માડી, ભાગ્ય મારું બદલાય છે,

   પુનિત પગલાં તારાં પાડજે માડી, મારા હૈયાના ચોકમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā pagalē-pagalē māḍī kaṁku vērāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ

tārā pagalē-pagalē māḍī, śāṁti rēlāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ

tārē pagalē-pagalē māḍī, ānaṁda phēlāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ

tārē pagalē-pagalē māḍī, prakāśa rēlāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ

tārē pagalē-pagalē māḍī, māruṁ haiyuṁ khēṁcāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ

tārā pagalē-pagalē māḍī, bhaktirasa rēlāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ

tārē pagalē-pagalē māḍī, brahmāṁḍa dēkhāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ

tārē pagalē-pagalē māḍī, mārāṁ duḥkhō kapāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ

tārē pagalē-pagalē māḍī, haiyānā bhāvō ūbharāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ

tārē pagalē-pagalē māḍī, bhāgya māruṁ badalāya chē,

punita pagalāṁ tārāṁ pāḍajē māḍī, mārā haiyānā cōkamāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Devendraji Ghia known as kakaji by his ardent followers glorifies the Divine Mother as with each footstep of hers, his life is glorified and becomes Divine.

Vermilion is dispersed at every step of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart

Peace always spread Mother at every footstep of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart,

Happiness proliferates at every footstep of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart,

Light permeates at every footstep of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart,

My heart gets attracted to each footstep of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart,

A devotional juice permeates at every footstep of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart,

The profound Universe can be seen in every footstep of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart,

My mortal sins become lesser at every footstep of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart,

My feelings of affection swell at each footstep of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart,

My destiny changes at every footstep of yours Mother,

Place your sacred step Mother in the courtyard of my heart,

Thus, it is just bliss and exhilaration in the presence of the Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 331 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...331332333...Last