BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 8735 | Date: 31-Jul-2000
   Text Size Increase Font Decrease Font

હતા તમે જ્યાં, રહ્યા તમે ત્યાં, ના નજદીક આવ્યા, ના નજદીક પહોંચ્યા

  No Audio

Hata Tame Jyaa, Rahya Tame Tyaa, Na Najdik Aavya, Na Najadik Pahonchya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


2000-07-31 2000-07-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=18222 હતા તમે જ્યાં, રહ્યા તમે ત્યાં, ના નજદીક આવ્યા, ના નજદીક પહોંચ્યા હતા તમે જ્યાં, રહ્યા તમે ત્યાં, ના નજદીક આવ્યા, ના નજદીક પહોંચ્યા
હતી હૈયામાં ભાવનાઓ સુંદર, જરા તો એ જીવનમાં લપટાયા
ખેલ ખેલ્યા ખૂબ જીવનમાં, ના જીવનમાં એને સમજી શક્યા
આપ્યું કે મેળવ્યું જીવનમાં જે, અભિમાનના અંકુર હૈયે ફૂટયા
રાખી વાત પ્રભુ તમે અમારી, તમારી વાત ના અમે રાખી શક્યા
ઇચ્છાઓના દાવાનળ સળગ્યા હૈયે, ના કાબૂમાં એને રાખી શક્યા
હતી સુંદરતા પથરાયેલી કુદરતમાં, ના ઓળખી એથી શક્યા
રાખી ભરી ભરી સુખની કૂંડીઓ, દુઃખનો ભાર લઈ લઈ જીવ્યા
તમે પામવા દીધી શક્તિ જીવનમાં, ના પામ્યા તને, શક્તિહીન રહ્યા
હતા વિચારો ને શક્તિ તમારી, અહંનાં છાંટણાં અમે એમાં છાંટયાં
Gujarati Bhajan no. 8735 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હતા તમે જ્યાં, રહ્યા તમે ત્યાં, ના નજદીક આવ્યા, ના નજદીક પહોંચ્યા
હતી હૈયામાં ભાવનાઓ સુંદર, જરા તો એ જીવનમાં લપટાયા
ખેલ ખેલ્યા ખૂબ જીવનમાં, ના જીવનમાં એને સમજી શક્યા
આપ્યું કે મેળવ્યું જીવનમાં જે, અભિમાનના અંકુર હૈયે ફૂટયા
રાખી વાત પ્રભુ તમે અમારી, તમારી વાત ના અમે રાખી શક્યા
ઇચ્છાઓના દાવાનળ સળગ્યા હૈયે, ના કાબૂમાં એને રાખી શક્યા
હતી સુંદરતા પથરાયેલી કુદરતમાં, ના ઓળખી એથી શક્યા
રાખી ભરી ભરી સુખની કૂંડીઓ, દુઃખનો ભાર લઈ લઈ જીવ્યા
તમે પામવા દીધી શક્તિ જીવનમાં, ના પામ્યા તને, શક્તિહીન રહ્યા
હતા વિચારો ને શક્તિ તમારી, અહંનાં છાંટણાં અમે એમાં છાંટયાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hatā tamē jyāṁ, rahyā tamē tyāṁ, nā najadīka āvyā, nā najadīka pahōṁcyā
hatī haiyāmāṁ bhāvanāō suṁdara, jarā tō ē jīvanamāṁ lapaṭāyā
khēla khēlyā khūba jīvanamāṁ, nā jīvanamāṁ ēnē samajī śakyā
āpyuṁ kē mēlavyuṁ jīvanamāṁ jē, abhimānanā aṁkura haiyē phūṭayā
rākhī vāta prabhu tamē amārī, tamārī vāta nā amē rākhī śakyā
icchāōnā dāvānala salagyā haiyē, nā kābūmāṁ ēnē rākhī śakyā
hatī suṁdaratā patharāyēlī kudaratamāṁ, nā ōlakhī ēthī śakyā
rākhī bharī bharī sukhanī kūṁḍīō, duḥkhanō bhāra laī laī jīvyā
tamē pāmavā dīdhī śakti jīvanamāṁ, nā pāmyā tanē, śaktihīna rahyā
hatā vicārō nē śakti tamārī, ahaṁnāṁ chāṁṭaṇāṁ amē ēmāṁ chāṁṭayāṁ
First...87318732873387348735...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall