Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 334 | Date: 22-Jan-1986
પોકારે ભક્તો જ્યારે જ્યાં, કામ કરવા દોડતી ત્યારે ત્યાં
Pōkārē bhaktō jyārē jyāṁ, kāma karavā dōḍatī tyārē tyāṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 334 | Date: 22-Jan-1986

પોકારે ભક્તો જ્યારે જ્યાં, કામ કરવા દોડતી ત્યારે ત્યાં

  No Audio

pōkārē bhaktō jyārē jyāṁ, kāma karavā dōḍatī tyārē tyāṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-01-22 1986-01-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1823 પોકારે ભક્તો જ્યારે જ્યાં, કામ કરવા દોડતી ત્યારે ત્યાં પોકારે ભક્તો જ્યારે જ્યાં, કામ કરવા દોડતી ત્યારે ત્યાં

એક પળ પણ ના બેસતી માડી, તને આરામ મળતો નથી

પાપો જ્યારે જગમાં વધતાં, અવતાર ધરી તું દૂર કરતી

વિવિધ રૂપે સદા તું દોડતી માડી, તને આરામ મળતો નથી

કામ કરતાં કદી તું થાકે નહીં, કામ કરવા આળસ પાલવે નહીં

ભાવથી નામ લેતાં, તું દેર કરતી નથી, માડી તને આરામ મળતો નથી

કર્મો થકી તો તું જગ ચલાવે, ભાગ્યમાં ન હોય તે પણ આપે

પોકાર ઊઠતાં તું રાહ જોતી નથી, માડી તને આરામ મળતો નથી

માડી તારા હૈયાના ધબકારે, જગત આખું ધબકારા લેતું રહે

ધબકારામાં પણ વિલંબ કરતી નથી, માડી તને આરામ મળતો નથી

આક્ષેપો તારા પર કંઈક થતા રહે, પણ તું સદા હસતી રહે

બાળની ભૂલ હૈયે તું ધરતી નથી, માડી તને આરામ મળતો નથી
View Original Increase Font Decrease Font


પોકારે ભક્તો જ્યારે જ્યાં, કામ કરવા દોડતી ત્યારે ત્યાં

એક પળ પણ ના બેસતી માડી, તને આરામ મળતો નથી

પાપો જ્યારે જગમાં વધતાં, અવતાર ધરી તું દૂર કરતી

વિવિધ રૂપે સદા તું દોડતી માડી, તને આરામ મળતો નથી

કામ કરતાં કદી તું થાકે નહીં, કામ કરવા આળસ પાલવે નહીં

ભાવથી નામ લેતાં, તું દેર કરતી નથી, માડી તને આરામ મળતો નથી

કર્મો થકી તો તું જગ ચલાવે, ભાગ્યમાં ન હોય તે પણ આપે

પોકાર ઊઠતાં તું રાહ જોતી નથી, માડી તને આરામ મળતો નથી

માડી તારા હૈયાના ધબકારે, જગત આખું ધબકારા લેતું રહે

ધબકારામાં પણ વિલંબ કરતી નથી, માડી તને આરામ મળતો નથી

આક્ષેપો તારા પર કંઈક થતા રહે, પણ તું સદા હસતી રહે

બાળની ભૂલ હૈયે તું ધરતી નથી, માડી તને આરામ મળતો નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pōkārē bhaktō jyārē jyāṁ, kāma karavā dōḍatī tyārē tyāṁ

ēka pala paṇa nā bēsatī māḍī, tanē ārāma malatō nathī

pāpō jyārē jagamāṁ vadhatāṁ, avatāra dharī tuṁ dūra karatī

vividha rūpē sadā tuṁ dōḍatī māḍī, tanē ārāma malatō nathī

kāma karatāṁ kadī tuṁ thākē nahīṁ, kāma karavā ālasa pālavē nahīṁ

bhāvathī nāma lētāṁ, tuṁ dēra karatī nathī, māḍī tanē ārāma malatō nathī

karmō thakī tō tuṁ jaga calāvē, bhāgyamāṁ na hōya tē paṇa āpē

pōkāra ūṭhatāṁ tuṁ rāha jōtī nathī, māḍī tanē ārāma malatō nathī

māḍī tārā haiyānā dhabakārē, jagata ākhuṁ dhabakārā lētuṁ rahē

dhabakārāmāṁ paṇa vilaṁba karatī nathī, māḍī tanē ārāma malatō nathī

ākṣēpō tārā para kaṁīka thatā rahē, paṇa tuṁ sadā hasatī rahē

bālanī bhūla haiyē tuṁ dharatī nathī, māḍī tanē ārāma malatō nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Devendraji Ghia known as kakaji by his ardent followers narrates to us about the relentless and untiring work she does on the call of her devotees.

When the devotees call upon you Mother, you run to do the work for them

You do not sit idle for a moment Mother, you do not get rest

When the sins have increased manifold in this world, you came as a reincarnation and took them away

You came running in different forms Mother, you do not get rest

You never get tired while working, you never showed laziness while working

You do not fail to take the name without affection, you do not get rest Mother

It's due to the good deeds (karmas) that you run the world, you give those who are not destined

You do not wait till you are beckoned, you do not get rest Mother

Mother the beatings of your Heart, the world also lives to those beatings

You do not prolong the beatings, you do not get rest Mother

You have been often blamed upon, yet you always keep smiling

You do not take to heart the mistakes done by your children, you do not get rest Mother

Thus, Kakaji talks about the incessant love of Mother towards her devotees and that she always takes care of them.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 334 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...334335336...Last