Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 339 | Date: 25-Jan-1986
તારી-મારી વચ્ચેનું અંતર, માડી હવે તું ન રાખ
Tārī-mārī vaccēnuṁ aṁtara, māḍī havē tuṁ na rākha

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 339 | Date: 25-Jan-1986

તારી-મારી વચ્ચેનું અંતર, માડી હવે તું ન રાખ

  No Audio

tārī-mārī vaccēnuṁ aṁtara, māḍī havē tuṁ na rākha

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1986-01-25 1986-01-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1828 તારી-મારી વચ્ચેનું અંતર, માડી હવે તું ન રાખ તારી-મારી વચ્ચેનું અંતર, માડી હવે તું ન રાખ

કૃપા કરી એવી રે માડી, એને હવે તું ભૂંસી નાખ

તારી-મારી વચ્ચેનું અંતર, હૈયે ડંખે છે એ નિરંતર

તારો આપીને માડી સાથ, અંતરને હવે તું કાપી નાખ

તારી માયા માડી ખેલ ખેલે ખૂબ, મુજને તુજથી રાખે દૂર

કૃપા કરી રાખજે તું એને દૂર, તારો-મારો મેળાપ કરજે જરૂર

ભવોભવ મને એણે ભટકાવી, હાલત મારી સદા બગાડી

હૈયાની વિનંતી સ્વીકારજે આજ, તારું-મારું અંતર ભૂંસી નાખ

હૈયે સળગી એવી આગ, તારાં દર્શનથી શાંત કરી નાખ

કાં સમાજે માડી મુજમાં તું, કાં તુજમાં મુજને સમાવી નાખ
Increase Font Decrease Font

તારી-મારી વચ્ચેનું અંતર, માડી હવે તું ન રાખ

કૃપા કરી એવી રે માડી, એને હવે તું ભૂંસી નાખ

તારી-મારી વચ્ચેનું અંતર, હૈયે ડંખે છે એ નિરંતર

તારો આપીને માડી સાથ, અંતરને હવે તું કાપી નાખ

તારી માયા માડી ખેલ ખેલે ખૂબ, મુજને તુજથી રાખે દૂર

કૃપા કરી રાખજે તું એને દૂર, તારો-મારો મેળાપ કરજે જરૂર

ભવોભવ મને એણે ભટકાવી, હાલત મારી સદા બગાડી

હૈયાની વિનંતી સ્વીકારજે આજ, તારું-મારું અંતર ભૂંસી નાખ

હૈયે સળગી એવી આગ, તારાં દર્શનથી શાંત કરી નાખ

કાં સમાજે માડી મુજમાં તું, કાં તુજમાં મુજને સમાવી નાખ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
tārī-mārī vaccēnuṁ aṁtara, māḍī havē tuṁ na rākha

kr̥pā karī ēvī rē māḍī, ēnē havē tuṁ bhūṁsī nākha

tārī-mārī vaccēnuṁ aṁtara, haiyē ḍaṁkhē chē ē niraṁtara

tārō āpīnē māḍī sātha, aṁtaranē havē tuṁ kāpī nākha

tārī māyā māḍī khēla khēlē khūba, mujanē tujathī rākhē dūra

kr̥pā karī rākhajē tuṁ ēnē dūra, tārō-mārō mēlāpa karajē jarūra

bhavōbhava manē ēṇē bhaṭakāvī, hālata mārī sadā bagāḍī

haiyānī vinaṁtī svīkārajē āja, tāruṁ-māruṁ aṁtara bhūṁsī nākha

haiyē salagī ēvī āga, tārāṁ darśanathī śāṁta karī nākha

kāṁ samājē māḍī mujamāṁ tuṁ, kāṁ tujamāṁ mujanē samāvī nākha
Increase Font Decrease Font

English Explanation
Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers wants to bridge the gap between the Divine Mother and Him-
I request you Mother, not to keep any distance between you and me
I request you Mother, to reduce it now
The distance between you and me, it stings my heart repeatedly
With your support Mother, decrease the distance between us
Your love Mother plays many games, it keeps me away from you
I request you to keep it away from me, let our meeting be inevitable
For many ages it let me wander around, it made my situation worse ever
Please accept the earnest request of my heart today, efface the distance between you and me
My heart has been on fire, douse it with your appearance
Either you rest within me or I rest within you completely
Thus, Kakaji asks the Divine Mother to completely take her devotees in her realm.
Gujarati Bhajan no. 339 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...337338339...Last