Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 340 | Date: 27-Jan-1986
ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ
Bhavasāgaramāṁ huṁ bhaṭakatō bāla, kr̥pā karī mārā sadaguru dayāla

સદગુરુ મહારાજ (Sadguru Maharaj)

Hymn No. 340 | Date: 27-Jan-1986

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

  Audio

bhavasāgaramāṁ huṁ bhaṭakatō bāla, kr̥pā karī mārā sadaguru dayāla

સદગુરુ મહારાજ (Sadguru Maharaj)

1986-01-27 1986-01-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1829 ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

કૃપા કરી આપ્યું નિજ જ્ઞાન, મુજથી કરાવી મારી પહેચાન

કૃપા કરતા એ તો અપાર, રસ્તો બતાવે મને વારંવાર

કામક્રોધનો તો છું ભંડાર, કૃપા કરી ઉતારે એ ભાર

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

કૂડકપટ હૈયે ભર્યાં હતાં અપાર, ભક્તિમાં વાળ્યો કરી કરુણા અપાર

હૈયે અંધકારનો નહોતો પાર, જ્ઞાન દઈ દીધો તમે પ્રકાશ

માયા હૈયે જ્યારે છાઈ અપાર, હાથ ઝાલી કાઢ્યો એમાંથી બહાર

સંસારમાં નથી કંઈ સાર, જીવનનો તું કરી લે ઉદ્ધાર

ઉદ્દબોધી આપ્યું એ જ્ઞાન, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

જીવનપથમાં હું મૂંઝાતો બાળ, લેતા સદા મારી સંભાળ

કદમ-કદમ પર કૃપા વરતાય, હૈયું એનું મુજ સ્નેહથી ઊભરાય

વખાણ એનાં ક્યાંથી થાય, વાણી મારી વિરમી જાય

ઉપકાર એના ગણ્યા ના ગણાય, હૈયે એનો પ્રેમ છલકાય

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

ભવેભવની અપાવી યાદ, ઓ મારા સદગુરુ બાબાજી મહારાજ

ડૂબતો હતો ઊંડી ખીણમાં આજ, હાથ ઝાલ્યો મારા બાબાજી મહારાજ

મસ્તકે મૂકી તમારો હાથ, ઊઠતાં બેસતાં દીધો સાથ

તમારાં કરું કેટલાં વખાણ, ઓ મારા સદગુરુ દયાળ

લેજો મારા પ્રણામ વારંવાર, ઓ મારા સદગુરુ દયાળ
https://www.youtube.com/watch?v=Kp074OSbyi0
View Original Increase Font Decrease Font


ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

કૃપા કરી આપ્યું નિજ જ્ઞાન, મુજથી કરાવી મારી પહેચાન

કૃપા કરતા એ તો અપાર, રસ્તો બતાવે મને વારંવાર

કામક્રોધનો તો છું ભંડાર, કૃપા કરી ઉતારે એ ભાર

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

કૂડકપટ હૈયે ભર્યાં હતાં અપાર, ભક્તિમાં વાળ્યો કરી કરુણા અપાર

હૈયે અંધકારનો નહોતો પાર, જ્ઞાન દઈ દીધો તમે પ્રકાશ

માયા હૈયે જ્યારે છાઈ અપાર, હાથ ઝાલી કાઢ્યો એમાંથી બહાર

સંસારમાં નથી કંઈ સાર, જીવનનો તું કરી લે ઉદ્ધાર

ઉદ્દબોધી આપ્યું એ જ્ઞાન, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

જીવનપથમાં હું મૂંઝાતો બાળ, લેતા સદા મારી સંભાળ

કદમ-કદમ પર કૃપા વરતાય, હૈયું એનું મુજ સ્નેહથી ઊભરાય

વખાણ એનાં ક્યાંથી થાય, વાણી મારી વિરમી જાય

ઉપકાર એના ગણ્યા ના ગણાય, હૈયે એનો પ્રેમ છલકાય

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

ભવેભવની અપાવી યાદ, ઓ મારા સદગુરુ બાબાજી મહારાજ

ડૂબતો હતો ઊંડી ખીણમાં આજ, હાથ ઝાલ્યો મારા બાબાજી મહારાજ

મસ્તકે મૂકી તમારો હાથ, ઊઠતાં બેસતાં દીધો સાથ

તમારાં કરું કેટલાં વખાણ, ઓ મારા સદગુરુ દયાળ

લેજો મારા પ્રણામ વારંવાર, ઓ મારા સદગુરુ દયાળ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhavasāgaramāṁ huṁ bhaṭakatō bāla, kr̥pā karī mārā sadaguru dayāla

kr̥pā karī āpyuṁ nija jñāna, mujathī karāvī mārī pahēcāna

kr̥pā karatā ē tō apāra, rastō batāvē manē vāraṁvāra

kāmakrōdhanō tō chuṁ bhaṁḍāra, kr̥pā karī utārē ē bhāra

bhavasāgaramāṁ huṁ bhaṭakatō bāla, kr̥pā karī mārā sadaguru dayāla

kūḍakapaṭa haiyē bharyāṁ hatāṁ apāra, bhaktimāṁ vālyō karī karuṇā apāra

haiyē aṁdhakāranō nahōtō pāra, jñāna daī dīdhō tamē prakāśa

māyā haiyē jyārē chāī apāra, hātha jhālī kāḍhyō ēmāṁthī bahāra

saṁsāramāṁ nathī kaṁī sāra, jīvananō tuṁ karī lē uddhāra

uddabōdhī āpyuṁ ē jñāna, kr̥pā karī mārā sadaguru dayāla

jīvanapathamāṁ huṁ mūṁjhātō bāla, lētā sadā mārī saṁbhāla

kadama-kadama para kr̥pā varatāya, haiyuṁ ēnuṁ muja snēhathī ūbharāya

vakhāṇa ēnāṁ kyāṁthī thāya, vāṇī mārī viramī jāya

upakāra ēnā gaṇyā nā gaṇāya, haiyē ēnō prēma chalakāya

bhavasāgaramāṁ huṁ bhaṭakatō bāla, kr̥pā karī mārā sadaguru dayāla

bhavēbhavanī apāvī yāda, ō mārā sadaguru bābājī mahārāja

ḍūbatō hatō ūṁḍī khīṇamāṁ āja, hātha jhālyō mārā bābājī mahārāja

mastakē mūkī tamārō hātha, ūṭhatāṁ bēsatāṁ dīdhō sātha

tamārāṁ karuṁ kēṭalāṁ vakhāṇa, ō mārā sadaguru dayāla

lējō mārā praṇāma vāraṁvāra, ō mārā sadaguru dayāla
English Explanation: Increase Font Decrease Font


I have been lost in the vast ocean , bless me my benevolent Satguru

You have imparted knowledge to me daily, You have made me realise my identity

You have blessed me often , enlightened me on the path regularly

I have performed many sins, You bless me and reduce my burden

I have been lost in the vast ocean , bless me my benevolent Satguru

Conspiracy and wickedness have filled my entire heart, You have diverted me towards devotion and this has brought immense sympathy

My heart was filled with infinite darkness, you have enlightened me with knowledge

When I was trapped in the illusionary world, You held my hand and brought me out

There is no purpose in this worldly affairs, uplift the lives of the people

You have given me knowledge of wisdom, You bless me my benevolent Satguru

I have been confused with this path of life, You have always taken care of me

You have blessed me at every step, Your heart swells with affection and love for me

How can I praise you?

My speech becomes inaudible

Your obligations are countless, Your heart overflows with love

I have been lost in this vast ocean, bless me my benevolent Satguru

You have reminded me of generations, O my Satguru Babaji Maharaj

I was falling in the deep valleys now, You held my hand my Babaji Maharaj

You placed your hand adorable hand on my head, You have always supported me

How much should I praise you, O my benevolent Satguru

Please accept my prayers often, O my benevolent Satguru.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 340 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

કૃપા કરી આપ્યું નિજ જ્ઞાન, મુજથી કરાવી મારી પહેચાન

કૃપા કરતા એ તો અપાર, રસ્તો બતાવે મને વારંવાર

કામક્રોધનો તો છું ભંડાર, કૃપા કરી ઉતારે એ ભાર

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

કૂડકપટ હૈયે ભર્યાં હતાં અપાર, ભક્તિમાં વાળ્યો કરી કરુણા અપાર

હૈયે અંધકારનો નહોતો પાર, જ્ઞાન દઈ દીધો તમે પ્રકાશ

માયા હૈયે જ્યારે છાઈ અપાર, હાથ ઝાલી કાઢ્યો એમાંથી બહાર

સંસારમાં નથી કંઈ સાર, જીવનનો તું કરી લે ઉદ્ધાર

ઉદ્દબોધી આપ્યું એ જ્ઞાન, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

જીવનપથમાં હું મૂંઝાતો બાળ, લેતા સદા મારી સંભાળ

કદમ-કદમ પર કૃપા વરતાય, હૈયું એનું મુજ સ્નેહથી ઊભરાય

વખાણ એનાં ક્યાંથી થાય, વાણી મારી વિરમી જાય

ઉપકાર એના ગણ્યા ના ગણાય, હૈયે એનો પ્રેમ છલકાય

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

ભવેભવની અપાવી યાદ, ઓ મારા સદગુરુ બાબાજી મહારાજ

ડૂબતો હતો ઊંડી ખીણમાં આજ, હાથ ઝાલ્યો મારા બાબાજી મહારાજ

મસ્તકે મૂકી તમારો હાથ, ઊઠતાં બેસતાં દીધો સાથ

તમારાં કરું કેટલાં વખાણ, ઓ મારા સદગુરુ દયાળ

લેજો મારા પ્રણામ વારંવાર, ઓ મારા સદગુરુ દયાળ
1986-01-27https://i.ytimg.com/vi/Kp074OSbyi0/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=Kp074OSbyi0
ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

કૃપા કરી આપ્યું નિજ જ્ઞાન, મુજથી કરાવી મારી પહેચાન

કૃપા કરતા એ તો અપાર, રસ્તો બતાવે મને વારંવાર

કામક્રોધનો તો છું ભંડાર, કૃપા કરી ઉતારે એ ભાર

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

કૂડકપટ હૈયે ભર્યાં હતાં અપાર, ભક્તિમાં વાળ્યો કરી કરુણા અપાર

હૈયે અંધકારનો નહોતો પાર, જ્ઞાન દઈ દીધો તમે પ્રકાશ

માયા હૈયે જ્યારે છાઈ અપાર, હાથ ઝાલી કાઢ્યો એમાંથી બહાર

સંસારમાં નથી કંઈ સાર, જીવનનો તું કરી લે ઉદ્ધાર

ઉદ્દબોધી આપ્યું એ જ્ઞાન, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

જીવનપથમાં હું મૂંઝાતો બાળ, લેતા સદા મારી સંભાળ

કદમ-કદમ પર કૃપા વરતાય, હૈયું એનું મુજ સ્નેહથી ઊભરાય

વખાણ એનાં ક્યાંથી થાય, વાણી મારી વિરમી જાય

ઉપકાર એના ગણ્યા ના ગણાય, હૈયે એનો પ્રેમ છલકાય

ભવસાગરમાં હું ભટકતો બાળ, કૃપા કરી મારા સદગુરુ દયાળ

ભવેભવની અપાવી યાદ, ઓ મારા સદગુરુ બાબાજી મહારાજ

ડૂબતો હતો ઊંડી ખીણમાં આજ, હાથ ઝાલ્યો મારા બાબાજી મહારાજ

મસ્તકે મૂકી તમારો હાથ, ઊઠતાં બેસતાં દીધો સાથ

તમારાં કરું કેટલાં વખાણ, ઓ મારા સદગુરુ દયાળ

લેજો મારા પ્રણામ વારંવાર, ઓ મારા સદગુરુ દયાળ
1986-01-27https://i.ytimg.com/vi/v8QQdKeGAsQ/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=v8QQdKeGAsQ


First...340341342...Last