Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 343 | Date: 29-Jan-1986
અણુ-અણુમાં વાસ છે તારો, તોય મનડું મારું ફરતું
Aṇu-aṇumāṁ vāsa chē tārō, tōya manaḍuṁ māruṁ pharatuṁ

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 343 | Date: 29-Jan-1986

અણુ-અણુમાં વાસ છે તારો, તોય મનડું મારું ફરતું

  No Audio

aṇu-aṇumāṁ vāsa chē tārō, tōya manaḍuṁ māruṁ pharatuṁ

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1986-01-29 1986-01-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1832 અણુ-અણુમાં વાસ છે તારો, તોય મનડું મારું ફરતું અણુ-અણુમાં વાસ છે તારો, તોય મનડું મારું ફરતું

ફરી-ફરી થાકે એ તો, તોય ઠરીઠામ થઈ એ ના બેઠું

ગમતી, અણગમતી, અનેક ઉપાધિ લઈ એ ખૂબ ફરતું

ક્યારેક એક ઠેકાણે બેસી, ત્યાંથી પાછું એ છટકતું

નાચી નચાવી બહુ, સદા એ મને બહુ મૂંઝવતું

આદત છૂટે નહીં જલદી એની, કાર્ય મારું સદા અટકતું

જન્મોજનમ એણે ભમાવ્યો, તોય માયા ના છોડતું

પ્રભુ તરફ વાળવા ઘણું કરું, તોય ત્યાંથી એ હટતું

ઊઠતાં-બેસતાં નામમાં જોડ્યુ, કંઈક એ નરમ પડ્યું

કૃપા કરજે એવી માડી, જોજે તુજ ચરણમાંથી ના ખસતું
View Original Increase Font Decrease Font


અણુ-અણુમાં વાસ છે તારો, તોય મનડું મારું ફરતું

ફરી-ફરી થાકે એ તો, તોય ઠરીઠામ થઈ એ ના બેઠું

ગમતી, અણગમતી, અનેક ઉપાધિ લઈ એ ખૂબ ફરતું

ક્યારેક એક ઠેકાણે બેસી, ત્યાંથી પાછું એ છટકતું

નાચી નચાવી બહુ, સદા એ મને બહુ મૂંઝવતું

આદત છૂટે નહીં જલદી એની, કાર્ય મારું સદા અટકતું

જન્મોજનમ એણે ભમાવ્યો, તોય માયા ના છોડતું

પ્રભુ તરફ વાળવા ઘણું કરું, તોય ત્યાંથી એ હટતું

ઊઠતાં-બેસતાં નામમાં જોડ્યુ, કંઈક એ નરમ પડ્યું

કૃપા કરજે એવી માડી, જોજે તુજ ચરણમાંથી ના ખસતું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

aṇu-aṇumāṁ vāsa chē tārō, tōya manaḍuṁ māruṁ pharatuṁ

pharī-pharī thākē ē tō, tōya ṭharīṭhāma thaī ē nā bēṭhuṁ

gamatī, aṇagamatī, anēka upādhi laī ē khūba pharatuṁ

kyārēka ēka ṭhēkāṇē bēsī, tyāṁthī pāchuṁ ē chaṭakatuṁ

nācī nacāvī bahu, sadā ē manē bahu mūṁjhavatuṁ

ādata chūṭē nahīṁ jaladī ēnī, kārya māruṁ sadā aṭakatuṁ

janmōjanama ēṇē bhamāvyō, tōya māyā nā chōḍatuṁ

prabhu tarapha vālavā ghaṇuṁ karuṁ, tōya tyāṁthī ē haṭatuṁ

ūṭhatāṁ-bēsatāṁ nāmamāṁ jōḍyu, kaṁīka ē narama paḍyuṁ

kr̥pā karajē ēvī māḍī, jōjē tuja caraṇamāṁthī nā khasatuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji Shri Devendra ji Ghia asks the Divine Mother to still and allay the mind and to divert it towards her worship-

You inhabit in every small particle, yet my mind wanders around

It tires after roaming, yet it does not settle in one place

Likes, dislikes, the mind wanders with many problems

After settling in one place, it again slips and becomes restless

After many acts, it ever confuses me

It does not leave it's old habit, my progress therefore has stopped

It has been wandering since ages, yet it does not leave the illusionary world

I have tried to divert the mind towards the worship of God, yet it escapes from there

It has mellowed and has manifested towards worship after many attempts

Bless your grace Mother, see that you don't leave our side
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 343 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...343344345...Last