Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 344 | Date: 29-Jan-1986
દૃષ્ટિ દે, દૃષ્ટિ દે, માડી મુજને એવી દૃષ્ટિ દે
Dr̥ṣṭi dē, dr̥ṣṭi dē, māḍī mujanē ēvī dr̥ṣṭi dē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 344 | Date: 29-Jan-1986

દૃષ્ટિ દે, દૃષ્ટિ દે, માડી મુજને એવી દૃષ્ટિ દે

  Audio

dr̥ṣṭi dē, dr̥ṣṭi dē, māḍī mujanē ēvī dr̥ṣṭi dē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-01-29 1986-01-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1833 દૃષ્ટિ દે, દૃષ્ટિ દે, માડી મુજને એવી દૃષ્ટિ દે દૃષ્ટિ દે, દૃષ્ટિ દે, માડી મુજને એવી દૃષ્ટિ દે

નિહાળું સકળ સૃષ્ટિમાં તુજને, તુજમાં સકળ સૃષ્ટિને

હૈયે માડી એવો પ્રેમ ભરી દે, તું પ્રેમ ભરી દે

તારું સ્મરણ કરતાં, હૈયેથી કામ-ક્રોધ દૂર રહે

ચિત્ત મારું એવું શુદ્ધ કરી દે, માડી શુદ્ધ કરી દે

મારું-તારું દૃષ્ટિમાંથી મટે, દર્શન તારું નિત્ય કરે

ધીરજ મારા હૈયામાં એવી ભરી દે, એવી ભરી દે

શ્રદ્ધાની કસોટી થાયે, ત્યારે એ તૂટી ના પડે

હૈયામાં મારા એવો ભાવ ભરી દે, માડી ભાવ ભરી દે

તારું સ્મરણ કરતાં માડી, હૈયું ગદ્દગદ બને

મારું મનડું માડી તારામાં, સ્થિર કરી દે, સ્થિર કરી દે

માયામાંથી હટી માડી, તારા ચરણમાં સદા રહે
https://www.youtube.com/watch?v=_RYgWomHXIE
View Original Increase Font Decrease Font


દૃષ્ટિ દે, દૃષ્ટિ દે, માડી મુજને એવી દૃષ્ટિ દે

નિહાળું સકળ સૃષ્ટિમાં તુજને, તુજમાં સકળ સૃષ્ટિને

હૈયે માડી એવો પ્રેમ ભરી દે, તું પ્રેમ ભરી દે

તારું સ્મરણ કરતાં, હૈયેથી કામ-ક્રોધ દૂર રહે

ચિત્ત મારું એવું શુદ્ધ કરી દે, માડી શુદ્ધ કરી દે

મારું-તારું દૃષ્ટિમાંથી મટે, દર્શન તારું નિત્ય કરે

ધીરજ મારા હૈયામાં એવી ભરી દે, એવી ભરી દે

શ્રદ્ધાની કસોટી થાયે, ત્યારે એ તૂટી ના પડે

હૈયામાં મારા એવો ભાવ ભરી દે, માડી ભાવ ભરી દે

તારું સ્મરણ કરતાં માડી, હૈયું ગદ્દગદ બને

મારું મનડું માડી તારામાં, સ્થિર કરી દે, સ્થિર કરી દે

માયામાંથી હટી માડી, તારા ચરણમાં સદા રહે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dr̥ṣṭi dē, dr̥ṣṭi dē, māḍī mujanē ēvī dr̥ṣṭi dē

nihāluṁ sakala sr̥ṣṭimāṁ tujanē, tujamāṁ sakala sr̥ṣṭinē

haiyē māḍī ēvō prēma bharī dē, tuṁ prēma bharī dē

tāruṁ smaraṇa karatāṁ, haiyēthī kāma-krōdha dūra rahē

citta māruṁ ēvuṁ śuddha karī dē, māḍī śuddha karī dē

māruṁ-tāruṁ dr̥ṣṭimāṁthī maṭē, darśana tāruṁ nitya karē

dhīraja mārā haiyāmāṁ ēvī bharī dē, ēvī bharī dē

śraddhānī kasōṭī thāyē, tyārē ē tūṭī nā paḍē

haiyāmāṁ mārā ēvō bhāva bharī dē, māḍī bhāva bharī dē

tāruṁ smaraṇa karatāṁ māḍī, haiyuṁ gaddagada banē

māruṁ manaḍuṁ māḍī tārāmāṁ, sthira karī dē, sthira karī dē

māyāmāṁthī haṭī māḍī, tārā caraṇamāṁ sadā rahē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Devendraji Ghia known as he kakaji by his ardent followers urges the Divine Mother to bless and grace the devotees

Mother present me with such a divine eyesight that I can see you in the the profound universe

And the profound Universe in you

Let my heart be filled with immense love, with so much immense love that by just remembering you, my heart will be devoid of any anger

Make my mind so pure, so pure Mother that

The ego of mine and yours will be deleted from the eyesight, let it be a ritual to seek your blessings daily

Fill my heart with immense Patience, so much of Patience

That when Faith is challenged, it should not be broken

Fill my heart with such feelings, Mother fill my heart with so much of feelings

That when I remember you Mother, my heart swells with emotions

Let my mind be fixed in you Mother, so much fixed that it escapes from this illusionary world and it seeks your blessings and grace for ever.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 344 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

દૃષ્ટિ દે, દૃષ્ટિ દે, માડી મુજને એવી દૃષ્ટિ દેદૃષ્ટિ દે, દૃષ્ટિ દે, માડી મુજને એવી દૃષ્ટિ દે

નિહાળું સકળ સૃષ્ટિમાં તુજને, તુજમાં સકળ સૃષ્ટિને

હૈયે માડી એવો પ્રેમ ભરી દે, તું પ્રેમ ભરી દે

તારું સ્મરણ કરતાં, હૈયેથી કામ-ક્રોધ દૂર રહે

ચિત્ત મારું એવું શુદ્ધ કરી દે, માડી શુદ્ધ કરી દે

મારું-તારું દૃષ્ટિમાંથી મટે, દર્શન તારું નિત્ય કરે

ધીરજ મારા હૈયામાં એવી ભરી દે, એવી ભરી દે

શ્રદ્ધાની કસોટી થાયે, ત્યારે એ તૂટી ના પડે

હૈયામાં મારા એવો ભાવ ભરી દે, માડી ભાવ ભરી દે

તારું સ્મરણ કરતાં માડી, હૈયું ગદ્દગદ બને

મારું મનડું માડી તારામાં, સ્થિર કરી દે, સ્થિર કરી દે

માયામાંથી હટી માડી, તારા ચરણમાં સદા રહે
1986-01-29https://i.ytimg.com/vi/_RYgWomHXIE/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=_RYgWomHXIE


First...343344345...Last