Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 345 | Date: 30-Jan-1986
તારા દરબારમાં માડી, શાંતિની એવી તે શી ખોટ પડી
Tārā darabāramāṁ māḍī, śāṁtinī ēvī tē śī khōṭa paḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 345 | Date: 30-Jan-1986

તારા દરબારમાં માડી, શાંતિની એવી તે શી ખોટ પડી

  No Audio

tārā darabāramāṁ māḍī, śāṁtinī ēvī tē śī khōṭa paḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1986-01-30 1986-01-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1834 તારા દરબારમાં માડી, શાંતિની એવી તે શી ખોટ પડી તારા દરબારમાં માડી, શાંતિની એવી તે શી ખોટ પડી

કે મારા હૈયાની શાંતિ હરી લીધી

જન્મી જગમાં જ્યાં આવ્યો, ભૂખ-તરસની તેં ભેટ ધરી - કે મારા...

આંખ ખોલી જગને જોયું ન જોયું, જગની ઉપાધિ દઈ દીધી - કે મારા...

માયાનો દોર એવો બાંધી, નિર્દોષતા બચપણની હરી લીધી - કે મારા...

કામ-ક્રોધના માર લગાવી, મારી હાલત બૂરી કરી - કે મારા...

મદ-અહંકારમાં ખૂબ ડુબાડી, અંતે એવી લાત વાગી - કે મારા...

લોભ-લાલચે બહુ લપટાવી, અંતે એવી થપ્પડ લાગી - કે મારા...

તુજ ભક્તિમાં દેજે મને ડુબાડી, જગની સૂધબૂધ ભુલાવી - કે મારા ...

કૃપા કરજે એવી માડી, હૈયાની શાંતિ દેજે સ્થાપી
View Original Increase Font Decrease Font


તારા દરબારમાં માડી, શાંતિની એવી તે શી ખોટ પડી

કે મારા હૈયાની શાંતિ હરી લીધી

જન્મી જગમાં જ્યાં આવ્યો, ભૂખ-તરસની તેં ભેટ ધરી - કે મારા...

આંખ ખોલી જગને જોયું ન જોયું, જગની ઉપાધિ દઈ દીધી - કે મારા...

માયાનો દોર એવો બાંધી, નિર્દોષતા બચપણની હરી લીધી - કે મારા...

કામ-ક્રોધના માર લગાવી, મારી હાલત બૂરી કરી - કે મારા...

મદ-અહંકારમાં ખૂબ ડુબાડી, અંતે એવી લાત વાગી - કે મારા...

લોભ-લાલચે બહુ લપટાવી, અંતે એવી થપ્પડ લાગી - કે મારા...

તુજ ભક્તિમાં દેજે મને ડુબાડી, જગની સૂધબૂધ ભુલાવી - કે મારા ...

કૃપા કરજે એવી માડી, હૈયાની શાંતિ દેજે સ્થાપી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā darabāramāṁ māḍī, śāṁtinī ēvī tē śī khōṭa paḍī

kē mārā haiyānī śāṁti harī līdhī

janmī jagamāṁ jyāṁ āvyō, bhūkha-tarasanī tēṁ bhēṭa dharī - kē mārā...

āṁkha khōlī jaganē jōyuṁ na jōyuṁ, jaganī upādhi daī dīdhī - kē mārā...

māyānō dōra ēvō bāṁdhī, nirdōṣatā bacapaṇanī harī līdhī - kē mārā...

kāma-krōdhanā māra lagāvī, mārī hālata būrī karī - kē mārā...

mada-ahaṁkāramāṁ khūba ḍubāḍī, aṁtē ēvī lāta vāgī - kē mārā...

lōbha-lālacē bahu lapaṭāvī, aṁtē ēvī thappaḍa lāgī - kē mārā...

tuja bhaktimāṁ dējē manē ḍubāḍī, jaganī sūdhabūdha bhulāvī - kē mārā ...

kr̥pā karajē ēvī māḍī, haiyānī śāṁti dējē sthāpī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Shri Satguru Devendraji Ghia known as kakaji by his ardent followers urges the Divine Mother to instill the peace of the devotees heart.

In your courtroom Mother, why was there lack of peace and my heart's peace was taken away

I was presented with hunger and thirst when I was born in this world and my heart's peace was taken away

Hardly had I opened my eyes and barely seen the world, I was given the troubles of the world and my heart's peace was taken away

I was entangled with the illusionary world, the innocence of my childhood was lost and my heart's peace was taken away

I was enchanted with anger and lust, my position became worse and my heart's peace was taken away

I drowned in midst of my ego and pride, I was kicked in the end and my heart's peace was taken away

I was surrounded by greed and lust, I was slapped in the end and my heart's peace was taken away

You let me be drowned in your devotion, let the worldly affairs be forgotten and my heart's peace was taken away

Bestow your blessings and grace Mother that my heart becomes still at peace.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 345 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...343344345...Last