Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8855
દેખાય છે જગ, દેખાતો નથી તું, જગ એ તો તારો પડછાયો છે
Dēkhāya chē jaga, dēkhātō nathī tuṁ, jaga ē tō tārō paḍachāyō chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 8855

દેખાય છે જગ, દેખાતો નથી તું, જગ એ તો તારો પડછાયો છે

  No Audio

dēkhāya chē jaga, dēkhātō nathī tuṁ, jaga ē tō tārō paḍachāyō chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1900-01-01 1900-01-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=18342 દેખાય છે જગ, દેખાતો નથી તું, જગ એ તો તારો પડછાયો છે દેખાય છે જગ, દેખાતો નથી તું, જગ એ તો તારો પડછાયો છે

કહું એને તારો પડછાયો કે તારી લીલા, મશગુલ અમને બતાવતો જાય છે

છતી આંખે અંધ બનાવે, ખેલ અમને તો એવા ખેલાવે છે

જીવીએ છીએ પ્રભુ જગમાં, જીવન પણ જ્યાં તારો એક પડછાયો છે

ખેલ ખેલે માયાના એવા, જગમાં બધું અમને એ ભુલાવે છે

કરીએ સમજવા માયાને તારી, મૂંઝવણમાં મૂંઝવણ એ વધારે છે

વિચારો તો છે ભાવોનો પડછાયો, ભાવો તો વિચાર કરાવે છે

તડકા છાંયડા જીવનમાં એ તો જગમાં સમજણના પડછાયા છે

દુઃખ તો જીવનમાં બિનસમજણને બિનસમજણનો પડછાયો છે
View Original Increase Font Decrease Font


દેખાય છે જગ, દેખાતો નથી તું, જગ એ તો તારો પડછાયો છે

કહું એને તારો પડછાયો કે તારી લીલા, મશગુલ અમને બતાવતો જાય છે

છતી આંખે અંધ બનાવે, ખેલ અમને તો એવા ખેલાવે છે

જીવીએ છીએ પ્રભુ જગમાં, જીવન પણ જ્યાં તારો એક પડછાયો છે

ખેલ ખેલે માયાના એવા, જગમાં બધું અમને એ ભુલાવે છે

કરીએ સમજવા માયાને તારી, મૂંઝવણમાં મૂંઝવણ એ વધારે છે

વિચારો તો છે ભાવોનો પડછાયો, ભાવો તો વિચાર કરાવે છે

તડકા છાંયડા જીવનમાં એ તો જગમાં સમજણના પડછાયા છે

દુઃખ તો જીવનમાં બિનસમજણને બિનસમજણનો પડછાયો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dēkhāya chē jaga, dēkhātō nathī tuṁ, jaga ē tō tārō paḍachāyō chē

kahuṁ ēnē tārō paḍachāyō kē tārī līlā, maśagula amanē batāvatō jāya chē

chatī āṁkhē aṁdha banāvē, khēla amanē tō ēvā khēlāvē chē

jīvīē chīē prabhu jagamāṁ, jīvana paṇa jyāṁ tārō ēka paḍachāyō chē

khēla khēlē māyānā ēvā, jagamāṁ badhuṁ amanē ē bhulāvē chē

karīē samajavā māyānē tārī, mūṁjhavaṇamāṁ mūṁjhavaṇa ē vadhārē chē

vicārō tō chē bhāvōnō paḍachāyō, bhāvō tō vicāra karāvē chē

taḍakā chāṁyaḍā jīvanamāṁ ē tō jagamāṁ samajaṇanā paḍachāyā chē

duḥkha tō jīvanamāṁ binasamajaṇanē binasamajaṇanō paḍachāyō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8855 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...885188528853...Last