Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 349 | Date: 01-Feb-1986
હે જગજનની જગદંબિકા, હવે તો તું જાગ રે
Hē jagajananī jagadaṁbikā, havē tō tuṁ jāga rē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 349 | Date: 01-Feb-1986

હે જગજનની જગદંબિકા, હવે તો તું જાગ રે

  Audio

hē jagajananī jagadaṁbikā, havē tō tuṁ jāga rē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-02-01 1986-02-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1838 હે જગજનની જગદંબિકા, હવે તો તું જાગ રે હે જગજનની જગદંબિકા, હવે તો તું જાગ રે

પ્રલયકાળ ભૂલી, જગને અવગતિમાંથી વાળ રે

માતા-પિતાનું માન ગયું, બંધુ-ભગિનીના પ્રેમ ગયા

સાચનાં પગલાં પાછાં પડ્યાં, જગને પાપમાંથી વાળ રે

શબ્દની તો છે કિંમત તૂટી, જગમાં દેખાદેખી વધી

કામક્રોધમાં એ તો રહ્યા ડૂબી, જગને એમાંથી કાઢ રે

જીવનમાંથી સાદાઈ ગઈ, હૈયાનો તો પ્રેમ ગયો ભૂંસાઈ

જગ રહ્યું છે સ્વાર્થમાં તણાઈ, જગને એમાંથી વાળ રે

જગમાં દંભ રહ્યો છે ફેલાઈ, કૂડકપટમાં રહ્યા તણાઈ

ગળાં કાપવા સદા તૈયાર, જગને એમાંથી હવે વાળ રે

સાચું જીવન ગયું છે ભુલાઈ, કીર્તિ લોભ રહ્યો વીંટળાઈ

કૃપા કરી બચાવજે માડી, તારી તરફ દેજે સૌને વાળી
https://www.youtube.com/watch?v=s6007ruSu4Y
View Original Increase Font Decrease Font


હે જગજનની જગદંબિકા, હવે તો તું જાગ રે

પ્રલયકાળ ભૂલી, જગને અવગતિમાંથી વાળ રે

માતા-પિતાનું માન ગયું, બંધુ-ભગિનીના પ્રેમ ગયા

સાચનાં પગલાં પાછાં પડ્યાં, જગને પાપમાંથી વાળ રે

શબ્દની તો છે કિંમત તૂટી, જગમાં દેખાદેખી વધી

કામક્રોધમાં એ તો રહ્યા ડૂબી, જગને એમાંથી કાઢ રે

જીવનમાંથી સાદાઈ ગઈ, હૈયાનો તો પ્રેમ ગયો ભૂંસાઈ

જગ રહ્યું છે સ્વાર્થમાં તણાઈ, જગને એમાંથી વાળ રે

જગમાં દંભ રહ્યો છે ફેલાઈ, કૂડકપટમાં રહ્યા તણાઈ

ગળાં કાપવા સદા તૈયાર, જગને એમાંથી હવે વાળ રે

સાચું જીવન ગયું છે ભુલાઈ, કીર્તિ લોભ રહ્યો વીંટળાઈ

કૃપા કરી બચાવજે માડી, તારી તરફ દેજે સૌને વાળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hē jagajananī jagadaṁbikā, havē tō tuṁ jāga rē

pralayakāla bhūlī, jaganē avagatimāṁthī vāla rē

mātā-pitānuṁ māna gayuṁ, baṁdhu-bhaginīnā prēma gayā

sācanāṁ pagalāṁ pāchāṁ paḍyāṁ, jaganē pāpamāṁthī vāla rē

śabdanī tō chē kiṁmata tūṭī, jagamāṁ dēkhādēkhī vadhī

kāmakrōdhamāṁ ē tō rahyā ḍūbī, jaganē ēmāṁthī kāḍha rē

jīvanamāṁthī sādāī gaī, haiyānō tō prēma gayō bhūṁsāī

jaga rahyuṁ chē svārthamāṁ taṇāī, jaganē ēmāṁthī vāla rē

jagamāṁ daṁbha rahyō chē phēlāī, kūḍakapaṭamāṁ rahyā taṇāī

galāṁ kāpavā sadā taiyāra, jaganē ēmāṁthī havē vāla rē

sācuṁ jīvana gayuṁ chē bhulāī, kīrti lōbha rahyō vīṁṭalāī

kr̥pā karī bacāvajē māḍī, tārī tarapha dējē saunē vālī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Explanation 1:

Here Sadguru Kakaji is addressing to the eternal mother Adishakti Jagdambika to erase the negativity in thoughts and actions by human beings

He is pleading O Jagdambika be awake, forget about the apocalypse, and get back the world to awareness.

Respect of parents is forgotten, and love among the siblings is lost.

Truth has lost its path remove the world from sins .

Word's have lost its value, lives are led in comparison.

Lust and anger has drowned the world remove the world out from it.

Simplicity is no more in life, love is lost from heart's

Selfishness has taken over remove the world out from it.

The world is trapped in hypocrisy and tension.

Truthfulness in life is forgotten

Name, Fame, Greed had wrapped up all.

I pray O'mother Jagdambika save us all.

Explanation 2:

Shri Satguru Devendraji Ghia known as kakaji by his ardent followers urges the Divine Mother to uplift the human beings due to their own mistakes-

Hey Creator of the Universe Ambika, please wake up now

Forget the apocalypse and save the world from destruction

Parents are no more respected, there is no love among the siblings

The footsteps of Truth have stepped back, save the world from its sins

The value of words has been lost, the world has become flamboyant

They are drowned in anger and lust, save the world from it

Life has lost its simplicity, the love in the heart has been erased

The world is being pulled towards selfishness, save and divert the world from it

The world is spreading hypocrisy, it is being pulled by wickedness

Each one is ready to kill the other, save and divert the world from it

People have forgotten the actual real world, they have been entangled by fame and greed

I urge You to save the world Mother, divert everyone towards your glory.

Thus, Kakaji urges the Divine Mother to forgive the mortal being due to his vices and to bless and grace him to be better human beings.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 349 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

હે જગજનની જગદંબિકા, હવે તો તું જાગ રેહે જગજનની જગદંબિકા, હવે તો તું જાગ રે

પ્રલયકાળ ભૂલી, જગને અવગતિમાંથી વાળ રે

માતા-પિતાનું માન ગયું, બંધુ-ભગિનીના પ્રેમ ગયા

સાચનાં પગલાં પાછાં પડ્યાં, જગને પાપમાંથી વાળ રે

શબ્દની તો છે કિંમત તૂટી, જગમાં દેખાદેખી વધી

કામક્રોધમાં એ તો રહ્યા ડૂબી, જગને એમાંથી કાઢ રે

જીવનમાંથી સાદાઈ ગઈ, હૈયાનો તો પ્રેમ ગયો ભૂંસાઈ

જગ રહ્યું છે સ્વાર્થમાં તણાઈ, જગને એમાંથી વાળ રે

જગમાં દંભ રહ્યો છે ફેલાઈ, કૂડકપટમાં રહ્યા તણાઈ

ગળાં કાપવા સદા તૈયાર, જગને એમાંથી હવે વાળ રે

સાચું જીવન ગયું છે ભુલાઈ, કીર્તિ લોભ રહ્યો વીંટળાઈ

કૃપા કરી બચાવજે માડી, તારી તરફ દેજે સૌને વાળી
1986-02-01https://i.ytimg.com/vi/s6007ruSu4Y/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=s6007ruSu4Y


First...349350351...Last