BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 351 | Date: 03-Feb-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

આંખ ખોલીને તું જો જરા, ન હતા તે આવ્યા, હતા તે તો ગયા

  No Audio

ankha kholine tum jo jara, na hata te avya, hata te to gaya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1986-02-03 1986-02-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1840 આંખ ખોલીને તું જો જરા, ન હતા તે આવ્યા, હતા તે તો ગયા આંખ ખોલીને તું જો જરા, ન હતા તે આવ્યા, હતા તે તો ગયા
મકાન નહોતાં, ત્યાં તે થયાં, કાળે કરીને એ પણ જવાનાં
સંજોગો પણ સ્થિર ના રહ્યા, એ પણ સદા રહ્યા પલટાતા
સમયના સાથમાં, નામ પણ સદા, રહ્યાં બહુ ભૂંસાતાં
અમરપટા તારે પણ નથી લખાયા, હાલ તારા પણ એ જ થવાના
અમર તો એ જ થયા, પ્રભુ નામમાં રહ્યા જે સમાયા
ભૂખ્યા રહી ભૂખ્યાને ભોજન દીધાં, પરદુઃખે જે દુઃખી થયા
અન્યને સહાય કરવા તૈયાર રહ્યા, જગમાં એ તો પુણ્ય કમાયા
હસતાં-હસતાં દુઃખો જેણે સહ્યાં, દુઃખો અન્યનાં પોતાનાં ગણ્યાં
પરહિતે જે જાત ઘસી રહ્યા, જગમાં એ તો નામ છોડી ગયા
હૈયે `મા' નામનું સ્મરણ કરી રહ્યા, જાત પોતાની વીસરી ગયા
નામમાં મન સાથે ડૂબી ગયા, એ `મા' માં સદા સમાઈ રહ્યા
Gujarati Bhajan no. 351 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આંખ ખોલીને તું જો જરા, ન હતા તે આવ્યા, હતા તે તો ગયા
મકાન નહોતાં, ત્યાં તે થયાં, કાળે કરીને એ પણ જવાનાં
સંજોગો પણ સ્થિર ના રહ્યા, એ પણ સદા રહ્યા પલટાતા
સમયના સાથમાં, નામ પણ સદા, રહ્યાં બહુ ભૂંસાતાં
અમરપટા તારે પણ નથી લખાયા, હાલ તારા પણ એ જ થવાના
અમર તો એ જ થયા, પ્રભુ નામમાં રહ્યા જે સમાયા
ભૂખ્યા રહી ભૂખ્યાને ભોજન દીધાં, પરદુઃખે જે દુઃખી થયા
અન્યને સહાય કરવા તૈયાર રહ્યા, જગમાં એ તો પુણ્ય કમાયા
હસતાં-હસતાં દુઃખો જેણે સહ્યાં, દુઃખો અન્યનાં પોતાનાં ગણ્યાં
પરહિતે જે જાત ઘસી રહ્યા, જગમાં એ તો નામ છોડી ગયા
હૈયે `મા' નામનું સ્મરણ કરી રહ્યા, જાત પોતાની વીસરી ગયા
નામમાં મન સાથે ડૂબી ગયા, એ `મા' માં સદા સમાઈ રહ્યા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āṁkha khōlīnē tuṁ jō jarā, na hatā tē āvyā, hatā tē tō gayā
makāna nahōtāṁ, tyāṁ tē thayāṁ, kālē karīnē ē paṇa javānāṁ
saṁjōgō paṇa sthira nā rahyā, ē paṇa sadā rahyā palaṭātā
samayanā sāthamāṁ, nāma paṇa sadā, rahyāṁ bahu bhūṁsātāṁ
amarapaṭā tārē paṇa nathī lakhāyā, hāla tārā paṇa ē ja thavānā
amara tō ē ja thayā, prabhu nāmamāṁ rahyā jē samāyā
bhūkhyā rahī bhūkhyānē bhōjana dīdhāṁ, paraduḥkhē jē duḥkhī thayā
anyanē sahāya karavā taiyāra rahyā, jagamāṁ ē tō puṇya kamāyā
hasatāṁ-hasatāṁ duḥkhō jēṇē sahyāṁ, duḥkhō anyanāṁ pōtānāṁ gaṇyāṁ
parahitē jē jāta ghasī rahyā, jagamāṁ ē tō nāma chōḍī gayā
haiyē `mā' nāmanuṁ smaraṇa karī rahyā, jāta pōtānī vīsarī gayā
nāmamāṁ mana sāthē ḍūbī gayā, ē `mā' māṁ sadā samāī rahyā

Explanation in English
Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji (Satguru Devendra Ghia)by his ardent followers wants the mortal being to realise that nothing is permanent in this world-
Just open your eyes and see, the beings which were not there have come along and the ones which were there are no more there
There are buildings which were not there earlier, have now appered, with time they will also vanish
Who has not been steady due to circumstances, they have also changed everytime
With the period of time many names have also been erased
You are also not immortal, your state will also be the same
The beings are only immortal who have chanted the name of God
Who has remained hungry to feed the hungry food, Who have been dismayed at the plight of others
Who has always been ready to help the others, they have earned the virtues
Who has borne all the adversities and laughed it off, who counted others' adversities and miseries as his own
Who has troubled himself for others' troubles, he has left behind a Name in the world
Who has chanted the name of the Divine Mother 'Ma' in his heart, and has forgotten himself
Who has drowned his name and mind in the glory of the Divine Mother, has achieved Her grace and blessings.

First...351352353354355...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall