Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 352 | Date: 03-Feb-1986
એક તારા સત્યને માડી, અનેકે અનેક રીતે સમજાવ્યું
Ēka tārā satyanē māḍī, anēkē anēka rītē samajāvyuṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 352 | Date: 03-Feb-1986

એક તારા સત્યને માડી, અનેકે અનેક રીતે સમજાવ્યું

  No Audio

ēka tārā satyanē māḍī, anēkē anēka rītē samajāvyuṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-02-03 1986-02-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1841 એક તારા સત્યને માડી, અનેકે અનેક રીતે સમજાવ્યું એક તારા સત્યને માડી, અનેકે અનેક રીતે સમજાવ્યું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

અનેક સંજોગો જીવનમાં સરજાવી, એને તેં સમજાવ્યું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

અન્યના અનુભવો આવે સામે, અનુભવે પણ એ જાણ્યું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

કોઈ એને તારી લીલા કહેતાં, કોઈ કહે માયામાં મન લલચાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

ભર્યું-ભર્યું જળ પાત્રમાં ખૂબ, પાત્ર છે કાણું ના સમજાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

દળ્યું-દળ્યું દારિદ્ર ખૂબ, તોય મારું ભવિષ્ય ના બદલાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

તારા મારગે પગલાં પાડું, ત્યાં તો એ ખૂબ લલચાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

તારા નામનો પારસમણિ મળ્યો, તોય એનું મૂલ્ય ના સમજાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

સદા પગથી નવી ઢૂંઢી, આયુષ્ય ધન બહુ ખરચાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

કૃપા કરજે તારી માડી, એનું મૂલ્ય હવે બહુ સમજાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

સાચી સમજણ હૈયે દેજે માડી, બનાવજે મને બડભાગી

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી
View Original Increase Font Decrease Font


એક તારા સત્યને માડી, અનેકે અનેક રીતે સમજાવ્યું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

અનેક સંજોગો જીવનમાં સરજાવી, એને તેં સમજાવ્યું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

અન્યના અનુભવો આવે સામે, અનુભવે પણ એ જાણ્યું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

કોઈ એને તારી લીલા કહેતાં, કોઈ કહે માયામાં મન લલચાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

ભર્યું-ભર્યું જળ પાત્રમાં ખૂબ, પાત્ર છે કાણું ના સમજાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

દળ્યું-દળ્યું દારિદ્ર ખૂબ, તોય મારું ભવિષ્ય ના બદલાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

તારા મારગે પગલાં પાડું, ત્યાં તો એ ખૂબ લલચાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

તારા નામનો પારસમણિ મળ્યો, તોય એનું મૂલ્ય ના સમજાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

સદા પગથી નવી ઢૂંઢી, આયુષ્ય ધન બહુ ખરચાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

કૃપા કરજે તારી માડી, એનું મૂલ્ય હવે બહુ સમજાયું

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી

સાચી સમજણ હૈયે દેજે માડી, બનાવજે મને બડભાગી

તોય એની સમજણ હૈયામાં ન આવી, માડી હું કેવો છું હતભાગી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka tārā satyanē māḍī, anēkē anēka rītē samajāvyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

anēka saṁjōgō jīvanamāṁ sarajāvī, ēnē tēṁ samajāvyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

anyanā anubhavō āvē sāmē, anubhavē paṇa ē jāṇyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

kōī ēnē tārī līlā kahētāṁ, kōī kahē māyāmāṁ mana lalacāyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

bharyuṁ-bharyuṁ jala pātramāṁ khūba, pātra chē kāṇuṁ nā samajāyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

dalyuṁ-dalyuṁ dāridra khūba, tōya māruṁ bhaviṣya nā badalāyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

tārā māragē pagalāṁ pāḍuṁ, tyāṁ tō ē khūba lalacāyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

tārā nāmanō pārasamaṇi malyō, tōya ēnuṁ mūlya nā samajāyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

sadā pagathī navī ḍhūṁḍhī, āyuṣya dhana bahu kharacāyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

kr̥pā karajē tārī māḍī, ēnuṁ mūlya havē bahu samajāyuṁ

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī

sācī samajaṇa haiyē dējē māḍī, banāvajē manē baḍabhāgī

tōya ēnī samajaṇa haiyāmāṁ na āvī, māḍī huṁ kēvō chuṁ hatabhāgī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji Shri Satguru Devendraji Ghia has guided the path of the devotee towards the Divine Mother-

One Truth of yours Mother, I have explained in many different ways

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am!!

You have explained to him by creating different circumstances,

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am!!

The others' experiences came before him, the experiences also understood it

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am !!

Some said that it was You who created it, some said that the mind was attracted towards illusion

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am !!

I filled water in the vessel overflowing it , I didn't realise that the vessel had a hole

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am!!

I have been grinded in poverty, yet my destiny did not change

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am!!

I tread my footsteps towards your path, there it became greedier

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am !!

I have found a Parasmani in your name, yet I did not realise its value

I have ever searched for a new one, the life and wealth has been spent in abundance

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am!!

Bless Your grace Mother, I have now realised it's worth

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am !!

Let the actual truth of the heart be dawned Mother, make me

fortunate

Yet, the heart did not understand Mother, How unfortunate that I am !!
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 352 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...352353354...Last