Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 358 | Date: 08-Feb-1986
તારા ભૂતકાળના પડછાયા પકડવા જો દોડીશ
Tārā bhūtakālanā paḍachāyā pakaḍavā jō dōḍīśa

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 358 | Date: 08-Feb-1986

તારા ભૂતકાળના પડછાયા પકડવા જો દોડીશ

  No Audio

tārā bhūtakālanā paḍachāyā pakaḍavā jō dōḍīśa

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1986-02-08 1986-02-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1847 તારા ભૂતકાળના પડછાયા પકડવા જો દોડીશ તારા ભૂતકાળના પડછાયા પકડવા જો દોડીશ

તો એ તારી આગળ-આગળ દોડી જાશે

એની સામે જઈ જો તું એનો સામનો કરીશ

તો એ તારી પાછળ-પાછળ ચાલી આવશે

કડવા સત્યને જિંદગીમાં જો તું પચાવીશ

તો અમૃતનો કટોરો પ્રભુ તને આપશે

તારા હૈયાના ખૂણામાંથી પણ ક્રોધ તું કાઢીશ

તો સંસારમાં અલભ્ય એવા પ્રેમને તું પામીશ

હૈયામાં અનોખા એવા સંતોષને જો તું ભરીશ

તો તારું હૈયું ઢૂંઢતું એવી શાંતિ પામીશ

તારા હૈયામાંથી સાચા દિલથી પ્રભુને પોકારીશ

તો તારો પોકાર સાંભળી એ જરૂર દોડ્યો આવશે
Increase Font Decrease Font

તારા ભૂતકાળના પડછાયા પકડવા જો દોડીશ

તો એ તારી આગળ-આગળ દોડી જાશે

એની સામે જઈ જો તું એનો સામનો કરીશ

તો એ તારી પાછળ-પાછળ ચાલી આવશે

કડવા સત્યને જિંદગીમાં જો તું પચાવીશ

તો અમૃતનો કટોરો પ્રભુ તને આપશે

તારા હૈયાના ખૂણામાંથી પણ ક્રોધ તું કાઢીશ

તો સંસારમાં અલભ્ય એવા પ્રેમને તું પામીશ

હૈયામાં અનોખા એવા સંતોષને જો તું ભરીશ

તો તારું હૈયું ઢૂંઢતું એવી શાંતિ પામીશ

તારા હૈયામાંથી સાચા દિલથી પ્રભુને પોકારીશ

તો તારો પોકાર સાંભળી એ જરૂર દોડ્યો આવશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
tārā bhūtakālanā paḍachāyā pakaḍavā jō dōḍīśa

tō ē tārī āgala-āgala dōḍī jāśē

ēnī sāmē jaī jō tuṁ ēnō sāmanō karīśa

tō ē tārī pāchala-pāchala cālī āvaśē

kaḍavā satyanē jiṁdagīmāṁ jō tuṁ pacāvīśa

tō amr̥tanō kaṭōrō prabhu tanē āpaśē

tārā haiyānā khūṇāmāṁthī paṇa krōdha tuṁ kāḍhīśa

tō saṁsāramāṁ alabhya ēvā prēmanē tuṁ pāmīśa

haiyāmāṁ anōkhā ēvā saṁtōṣanē jō tuṁ bharīśa

tō tāruṁ haiyuṁ ḍhūṁḍhatuṁ ēvī śāṁti pāmīśa

tārā haiyāmāṁthī sācā dilathī prabhunē pōkārīśa

tō tārō pōkāra sāṁbhalī ē jarūra dōḍyō āvaśē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers tells the mortal being to completely surrender to the Divine Mother and be blessed with Her grace-
If you will run to chase your past illusions
Then they will run ahead of you
Go towards it and try to face it
Then it follow you from behind
If you will swallow the bitter truth of life
Then God will offer you the sweet nectar
If you remove the vice of anger from the corner of your heart
Then you will be offered the rare form of love
If you fill your heart with the divine satisfaction
Then the peace your heart was searching will be attained
If you call the Divine with your pure heart
Then hearing you call the God will come running.
Gujarati Bhajan no. 358 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...358359360...Last