Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 361 | Date: 08-Feb-1986
ઊંચે-ઊંચે આસને બેસીને માડી, તું જગને નીરખે સદાય
Ūṁcē-ūṁcē āsanē bēsīnē māḍī, tuṁ jaganē nīrakhē sadāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 361 | Date: 08-Feb-1986

ઊંચે-ઊંચે આસને બેસીને માડી, તું જગને નીરખે સદાય

  No Audio

ūṁcē-ūṁcē āsanē bēsīnē māḍī, tuṁ jaganē nīrakhē sadāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-02-08 1986-02-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1850 ઊંચે-ઊંચે આસને બેસીને માડી, તું જગને નીરખે સદાય ઊંચે-ઊંચે આસને બેસીને માડી, તું જગને નીરખે સદાય

ખૂણેખાંચરે કરેલાં કર્મોના માડી, તારી પાસે લેખાં લેવાય

મનમાં ઊઠતા વિચારો માડી, નથી રહેતા તારાથી અજાણ્યા જરાય

કૂડકપટ જો તારાથી કરીએ માડી, એમાંથી ક્યાંથી છુટાય

કરેલાં કર્મો અને વિચારો માડી, માયામાં માનવી ભૂલી જાય

તારા ચોપડે તો રહેતી સર્વ નોંધો, માડી એ ભૂંસી ના ભૂંસાય

શક્તિ તારી દેખાય ના માડી, જગના સંચારમાં તારી શક્તિ દેખાય

મૂરખ મન માનવી, ખોટા અહંમાં માડી, સદા ગોથાં ખાય

અહં છૂટતા હૈયે ભાવ ઊભરાય, માડી તું તારાં પગલાં પાડી જાય

તારી કૃપા જ્યારે ઊતરે માડી, અમારા હિસાબની ચિંતા જાય
View Original Increase Font Decrease Font


ઊંચે-ઊંચે આસને બેસીને માડી, તું જગને નીરખે સદાય

ખૂણેખાંચરે કરેલાં કર્મોના માડી, તારી પાસે લેખાં લેવાય

મનમાં ઊઠતા વિચારો માડી, નથી રહેતા તારાથી અજાણ્યા જરાય

કૂડકપટ જો તારાથી કરીએ માડી, એમાંથી ક્યાંથી છુટાય

કરેલાં કર્મો અને વિચારો માડી, માયામાં માનવી ભૂલી જાય

તારા ચોપડે તો રહેતી સર્વ નોંધો, માડી એ ભૂંસી ના ભૂંસાય

શક્તિ તારી દેખાય ના માડી, જગના સંચારમાં તારી શક્તિ દેખાય

મૂરખ મન માનવી, ખોટા અહંમાં માડી, સદા ગોથાં ખાય

અહં છૂટતા હૈયે ભાવ ઊભરાય, માડી તું તારાં પગલાં પાડી જાય

તારી કૃપા જ્યારે ઊતરે માડી, અમારા હિસાબની ચિંતા જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūṁcē-ūṁcē āsanē bēsīnē māḍī, tuṁ jaganē nīrakhē sadāya

khūṇēkhāṁcarē karēlāṁ karmōnā māḍī, tārī pāsē lēkhāṁ lēvāya

manamāṁ ūṭhatā vicārō māḍī, nathī rahētā tārāthī ajāṇyā jarāya

kūḍakapaṭa jō tārāthī karīē māḍī, ēmāṁthī kyāṁthī chuṭāya

karēlāṁ karmō anē vicārō māḍī, māyāmāṁ mānavī bhūlī jāya

tārā cōpaḍē tō rahētī sarva nōṁdhō, māḍī ē bhūṁsī nā bhūṁsāya

śakti tārī dēkhāya nā māḍī, jaganā saṁcāramāṁ tārī śakti dēkhāya

mūrakha mana mānavī, khōṭā ahaṁmāṁ māḍī, sadā gōthāṁ khāya

ahaṁ chūṭatā haiyē bhāva ūbharāya, māḍī tuṁ tārāṁ pagalāṁ pāḍī jāya

tārī kr̥pā jyārē ūtarē māḍī, amārā hisābanī ciṁtā jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers mentions the powers of the Divine Mother-

You sit on a high pedestal Mother, You observe the whole world

You have the record of every deed performed in every nook and corner

The thoughts arising in the mind Mother, You are not a stranger to it

If we play wicked games with You Mother, how will one escape from it

The deeds performed and the thoughts portrayed Mother, the human forgets all about it

Your books have all the record Mother, they cannot be deleted or erased

Your power and strength cannot be seen Mother, Your power can be seen in the worldly affairs

The foolish mind of men, the false ego Mother, is always in doldrums

When the ego departs, the heart swells with emotions, You leave Your footsteps Mother

When You bestow Your grace and blessings Mother, we are worried about our deeds and accounts.

Hence, the Divine Mother is always aware about our deeds and thoughts.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 361 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...361362363...Last