Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 363 | Date: 10-Feb-1986
જગમાં જ્યાં જઈને જોયું, ત્યાં તો સુખી ન દેખાયું કોઈ
Jagamāṁ jyāṁ jaīnē jōyuṁ, tyāṁ tō sukhī na dēkhāyuṁ kōī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 363 | Date: 10-Feb-1986

જગમાં જ્યાં જઈને જોયું, ત્યાં તો સુખી ન દેખાયું કોઈ

  No Audio

jagamāṁ jyāṁ jaīnē jōyuṁ, tyāṁ tō sukhī na dēkhāyuṁ kōī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-02-10 1986-02-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1852 જગમાં જ્યાં જઈને જોયું, ત્યાં તો સુખી ન દેખાયું કોઈ જગમાં જ્યાં જઈને જોયું, ત્યાં તો સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ એક વાતે દુઃખી, કોઈ બીજી વાતે દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ પૈસા માટે દુઃખી, કોઈ પૈસાથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ સંતાન માટે દુઃખી, કોઈ સંતાનથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ પરણવા માટે દુઃખી, કોઈ પરણ્યાથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ મળવાથી થાતું દુઃખી, કોઈ ના મળવાથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ કારણ વગર દુઃખી, કોઈ કારણથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ કોઈના ક્રોધથી દુઃખી, કોઈ ક્રોધથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ કોઈના લોભથી દુઃખી, કોઈ લોભથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ દુઃખને દબાવી દેખાડે સુખી, હૈયે હોય દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

સહુના હૈયે, વધતે ઓછે અંશે અસંતોષ રહે જલી, સુખી ન દેખાયું કોઈ
View Original Increase Font Decrease Font


જગમાં જ્યાં જઈને જોયું, ત્યાં તો સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ એક વાતે દુઃખી, કોઈ બીજી વાતે દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ પૈસા માટે દુઃખી, કોઈ પૈસાથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ સંતાન માટે દુઃખી, કોઈ સંતાનથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ પરણવા માટે દુઃખી, કોઈ પરણ્યાથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ મળવાથી થાતું દુઃખી, કોઈ ના મળવાથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ કારણ વગર દુઃખી, કોઈ કારણથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ કોઈના ક્રોધથી દુઃખી, કોઈ ક્રોધથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ કોઈના લોભથી દુઃખી, કોઈ લોભથી દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

કોઈ દુઃખને દબાવી દેખાડે સુખી, હૈયે હોય દુઃખી, સુખી ન દેખાયું કોઈ

સહુના હૈયે, વધતે ઓછે અંશે અસંતોષ રહે જલી, સુખી ન દેખાયું કોઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagamāṁ jyāṁ jaīnē jōyuṁ, tyāṁ tō sukhī na dēkhāyuṁ kōī

kōī ēka vātē duḥkhī, kōī bījī vātē duḥkhī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī

kōī paisā māṭē duḥkhī, kōī paisāthī duḥkhī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī

kōī saṁtāna māṭē duḥkhī, kōī saṁtānathī duḥkhī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī

kōī paraṇavā māṭē duḥkhī, kōī paraṇyāthī duḥkhī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī

kōī malavāthī thātuṁ duḥkhī, kōī nā malavāthī duḥkhī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī

kōī kāraṇa vagara duḥkhī, kōī kāraṇathī duḥkhī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī

kōī kōīnā krōdhathī duḥkhī, kōī krōdhathī duḥkhī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī

kōī kōīnā lōbhathī duḥkhī, kōī lōbhathī duḥkhī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī

kōī duḥkhanē dabāvī dēkhāḍē sukhī, haiyē hōya duḥkhī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī

sahunā haiyē, vadhatē ōchē aṁśē asaṁtōṣa rahē jalī, sukhī na dēkhāyuṁ kōī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers mentions about the unhappines of the human beings for some reason or another-

When I roamed and saw around the world, I did not see anybody happy

Someone was unhappy due to one reason, someone for another, I did not see anybody happy

Someone was unhappy as he had no wealth, someone because of his wealth, I did not see anybody happy

Someone was unhappy as he had no children, someone was unhappy because of his children, I did not see anybody happy

Someone was unhappy as he was not married, someone was unhappy because of his marriage,

I did not see anybody happy

Someone was unhappy as he met people often, someone was unhappy as he did not meet people, I did not see anybody happy

Someone was unhappy for no reason, someone was unhappy some reason, I did not see anybody happy

Someone was unhappy because of someone's anger, someone was unhappy because of anger, I did not see anybody happy

Someone was unhappy because of someone's greed, someone was unhappy because of greed, I did not see anybody happy

Someone who is unhappy will put up an appearance to show that he is happy, there is unhappines in his heart,

I did not see anybody happy

Everyone's heart showed more or less dissatisfaction, I did not see anybody happy.

Thus, Kakaji talks about the flaws of the beings as the state of being unhappy.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 363 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...361362363...Last