Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 368 | Date: 15-Feb-1986
થોડી માળા ફેરવી `મા' ના નામની, હું તો મને ભક્ત માની બેઠો
Thōḍī mālā phēravī `mā' nā nāmanī, huṁ tō manē bhakta mānī bēṭhō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 368 | Date: 15-Feb-1986

થોડી માળા ફેરવી `મા' ના નામની, હું તો મને ભક્ત માની બેઠો

  No Audio

thōḍī mālā phēravī `mā' nā nāmanī, huṁ tō manē bhakta mānī bēṭhō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1986-02-15 1986-02-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1857 થોડી માળા ફેરવી `મા' ના નામની, હું તો મને ભક્ત માની બેઠો થોડી માળા ફેરવી `મા' ના નામની, હું તો મને ભક્ત માની બેઠો

કમાયો ઘણું, દીધું થોડું, ત્યાં તો હું તો મને દાની સમજી બેઠો

આંખ બંધ કરી ધર્યું ધ્યાન, ત્યાં હું તો મને ધ્યાની માની બેઠો

મંદિરે પૂજન કરવા જાઉં જ્યાં, ત્યાં હું તો મને ધાર્મિક સમજી બેઠો

અન્યને ક્રોધ કરતા જોયા જ્યાં, ત્યાં હું તો મનમાં ખોટું હસી બેઠો

મુશ્કેલીથી કર્યો એકાદ અપવાસ, ત્યાં હું તો મને તપસ્વી માની બેઠો

પુસ્તક વાંચ્યાં, સમજ્યો ના સમજ્યો, ત્યાં હું તો ધર્મની ચર્ચા કરી બેઠો

અહં છુપાવવામાં બન્યો હું હોશિયાર, ત્યાં હું તો મને જ્ઞાની સમજી બેઠો

કામક્રોધ હૈયામાં જાગ્યા કંઈક વાર, તોય હું તો મને મુક્ત માની બેઠો

હૈયામાં લોભ-લાલચ હતાં અપાર, તોય હું મને તપસ્વી સમજી બેઠો

મારા અવગુણો રહ્યા મારી દૃષ્ટિ બહાર, તોય હું તો મને સદગુણી માની બેઠો

પડ્યા મારા જ્યાં પાસા પોબાર, ત્યાં હું તો મને હોશિયાર સમજી બેઠો

જૂઠું બોલ્યો હોઈશ કંઈક વાર, તોય હું તો મને સત્યવાદી સમજી બેઠો

પાપો આચર્યાં કંઈક વાર, તોય હું તો મને પુણ્યશાળી માની બેઠો
View Original Increase Font Decrease Font


થોડી માળા ફેરવી `મા' ના નામની, હું તો મને ભક્ત માની બેઠો

કમાયો ઘણું, દીધું થોડું, ત્યાં તો હું તો મને દાની સમજી બેઠો

આંખ બંધ કરી ધર્યું ધ્યાન, ત્યાં હું તો મને ધ્યાની માની બેઠો

મંદિરે પૂજન કરવા જાઉં જ્યાં, ત્યાં હું તો મને ધાર્મિક સમજી બેઠો

અન્યને ક્રોધ કરતા જોયા જ્યાં, ત્યાં હું તો મનમાં ખોટું હસી બેઠો

મુશ્કેલીથી કર્યો એકાદ અપવાસ, ત્યાં હું તો મને તપસ્વી માની બેઠો

પુસ્તક વાંચ્યાં, સમજ્યો ના સમજ્યો, ત્યાં હું તો ધર્મની ચર્ચા કરી બેઠો

અહં છુપાવવામાં બન્યો હું હોશિયાર, ત્યાં હું તો મને જ્ઞાની સમજી બેઠો

કામક્રોધ હૈયામાં જાગ્યા કંઈક વાર, તોય હું તો મને મુક્ત માની બેઠો

હૈયામાં લોભ-લાલચ હતાં અપાર, તોય હું મને તપસ્વી સમજી બેઠો

મારા અવગુણો રહ્યા મારી દૃષ્ટિ બહાર, તોય હું તો મને સદગુણી માની બેઠો

પડ્યા મારા જ્યાં પાસા પોબાર, ત્યાં હું તો મને હોશિયાર સમજી બેઠો

જૂઠું બોલ્યો હોઈશ કંઈક વાર, તોય હું તો મને સત્યવાદી સમજી બેઠો

પાપો આચર્યાં કંઈક વાર, તોય હું તો મને પુણ્યશાળી માની બેઠો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thōḍī mālā phēravī `mā' nā nāmanī, huṁ tō manē bhakta mānī bēṭhō

kamāyō ghaṇuṁ, dīdhuṁ thōḍuṁ, tyāṁ tō huṁ tō manē dānī samajī bēṭhō

āṁkha baṁdha karī dharyuṁ dhyāna, tyāṁ huṁ tō manē dhyānī mānī bēṭhō

maṁdirē pūjana karavā jāuṁ jyāṁ, tyāṁ huṁ tō manē dhārmika samajī bēṭhō

anyanē krōdha karatā jōyā jyāṁ, tyāṁ huṁ tō manamāṁ khōṭuṁ hasī bēṭhō

muśkēlīthī karyō ēkāda apavāsa, tyāṁ huṁ tō manē tapasvī mānī bēṭhō

pustaka vāṁcyāṁ, samajyō nā samajyō, tyāṁ huṁ tō dharmanī carcā karī bēṭhō

ahaṁ chupāvavāmāṁ banyō huṁ hōśiyāra, tyāṁ huṁ tō manē jñānī samajī bēṭhō

kāmakrōdha haiyāmāṁ jāgyā kaṁīka vāra, tōya huṁ tō manē mukta mānī bēṭhō

haiyāmāṁ lōbha-lālaca hatāṁ apāra, tōya huṁ manē tapasvī samajī bēṭhō

mārā avaguṇō rahyā mārī dr̥ṣṭi bahāra, tōya huṁ tō manē sadaguṇī mānī bēṭhō

paḍyā mārā jyāṁ pāsā pōbāra, tyāṁ huṁ tō manē hōśiyāra samajī bēṭhō

jūṭhuṁ bōlyō hōīśa kaṁīka vāra, tōya huṁ tō manē satyavādī samajī bēṭhō

pāpō ācaryāṁ kaṁīka vāra, tōya huṁ tō manē puṇyaśālī mānī bēṭhō
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers mentions about the vanity of the mortal being by glorifying himself after offering a small prayer-

After turning a few beads from the garland in the name of 'Ma' the Divine Mother, I started believing myself to be a devotee

I earned a lot of money, gave away a little, and I started believing myself to be a donor

I closed my eyes to meditate, and I started believing myself to be a great meditator

I go to the temple to offer prayers and I consider myself to be a devotee

Seeing others getting angry, I started to smile in a hypocritical manner at myself

With difficulty I fasted and observed penance just once and I started believing myself to be an ascetic

I read books, whether I understood or not understood then and I started believing myself to discuss religion

I have become smart in hiding my ego, and I started believing myself to be a learned and a knowledgeable person

Greed and lust have arose in my heart many times and I started believing myself to be abstaining from it

There was a lot of greed and avarice in my heart and I started believing myself to be an ascetic

My shortcomings were far from my sight and I started believing myself to be virtuous person

When I rolled the dice and it turned in my favour, I started believing myself to be very smart

I may have spoken lies many times, yet I started believing myself to be an honest person

I have committed many sins yet I consider myself to be virtuous.

Here, Kakaji talks about the deceit a person feels after gaining a little knowledge.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 368 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...367368369...Last