Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 370 | Date: 17-Feb-1986
જ્યારે માતા કરે છે સિંહે સવારી, તું તો છે એનો બાળ
Jyārē mātā karē chē siṁhē savārī, tuṁ tō chē ēnō bāla

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 370 | Date: 17-Feb-1986

જ્યારે માતા કરે છે સિંહે સવારી, તું તો છે એનો બાળ

  Audio

jyārē mātā karē chē siṁhē savārī, tuṁ tō chē ēnō bāla

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-02-17 1986-02-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1859 જ્યારે માતા કરે છે સિંહે સવારી, તું તો છે એનો બાળ જ્યારે માતા કરે છે સિંહે સવારી, તું તો છે એનો બાળ

હૈયામાં ભરી ધર્મને, કર તું સવારી, ભયને તારા હૈયામાંથી કાઢ

ત્રિશૂળ લઈને માતા ફરતી, જગમાં કરતી એ પાપીઓનો સંહાર

ત્રિગુણના ત્રિશૂળને ધરજે તું હાથમાં, હૈયાના પાપનો તું કરજે સંહાર

ખડગને હાથ ધરીને, `મા' એ તો કીધો મહિષાસુરનો સંહાર

દૈવી વૃત્તિનું તું ધરજે ખડગ, કરજે તારા હૈયાના મદનો સંહાર

જ્યારે જેનો એ નાશ કરે, તોય એના હૈયે કરુણાનો નહીં પાર

નાશ કરજે તું આસુરી વૃત્તિનો, તોય દયા ધરજે હૈયે તું અપાર

અંતરનું દ્વંદ્વ તારું સદા ચાલશે, થાકતો નહીં તું એમાં લગાર

શક્તિનું તું છે સંતાન, શક્તિ હૈયે ભરજે, થાશે તારો બેડો પાર
https://www.youtube.com/watch?v=0kdityIElkM
View Original Increase Font Decrease Font


જ્યારે માતા કરે છે સિંહે સવારી, તું તો છે એનો બાળ

હૈયામાં ભરી ધર્મને, કર તું સવારી, ભયને તારા હૈયામાંથી કાઢ

ત્રિશૂળ લઈને માતા ફરતી, જગમાં કરતી એ પાપીઓનો સંહાર

ત્રિગુણના ત્રિશૂળને ધરજે તું હાથમાં, હૈયાના પાપનો તું કરજે સંહાર

ખડગને હાથ ધરીને, `મા' એ તો કીધો મહિષાસુરનો સંહાર

દૈવી વૃત્તિનું તું ધરજે ખડગ, કરજે તારા હૈયાના મદનો સંહાર

જ્યારે જેનો એ નાશ કરે, તોય એના હૈયે કરુણાનો નહીં પાર

નાશ કરજે તું આસુરી વૃત્તિનો, તોય દયા ધરજે હૈયે તું અપાર

અંતરનું દ્વંદ્વ તારું સદા ચાલશે, થાકતો નહીં તું એમાં લગાર

શક્તિનું તું છે સંતાન, શક્તિ હૈયે ભરજે, થાશે તારો બેડો પાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jyārē mātā karē chē siṁhē savārī, tuṁ tō chē ēnō bāla

haiyāmāṁ bharī dharmanē, kara tuṁ savārī, bhayanē tārā haiyāmāṁthī kāḍha

triśūla laīnē mātā pharatī, jagamāṁ karatī ē pāpīōnō saṁhāra

triguṇanā triśūlanē dharajē tuṁ hāthamāṁ, haiyānā pāpanō tuṁ karajē saṁhāra

khaḍaganē hātha dharīnē, `mā' ē tō kīdhō mahiṣāsuranō saṁhāra

daivī vr̥ttinuṁ tuṁ dharajē khaḍaga, karajē tārā haiyānā madanō saṁhāra

jyārē jēnō ē nāśa karē, tōya ēnā haiyē karuṇānō nahīṁ pāra

nāśa karajē tuṁ āsurī vr̥ttinō, tōya dayā dharajē haiyē tuṁ apāra

aṁtaranuṁ dvaṁdva tāruṁ sadā cālaśē, thākatō nahīṁ tuṁ ēmāṁ lagāra

śaktinuṁ tuṁ chē saṁtāna, śakti haiyē bharajē, thāśē tārō bēḍō pāra
English Explanation: Increase Font Decrease Font


When the Divine Mother rides a lion, then you are her child

While keeping the righteousness in your heart, remove the fear from the heart

The Divine Mother roams around the world with the Trishul in her hand and kill the evil doers

Hold the triguna virtuous Trishul in your hand, kill the evils which are within your heart

Holding the big stone in Her hand the Divine Mother killed Mahishasur

Hold the stone which is divine in your hand, and demolish the impurity of your heart

Whenever she destroys evil, yet Her heart is full of compassion

Destroy the demon in your heart, yet let the heart be with profound pity

There will always be a war within, do not get tired

You are the child of strength, fill the heart with power and strength and you will be successful.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 370 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

જ્યારે માતા કરે છે સિંહે સવારી, તું તો છે એનો બાળજ્યારે માતા કરે છે સિંહે સવારી, તું તો છે એનો બાળ

હૈયામાં ભરી ધર્મને, કર તું સવારી, ભયને તારા હૈયામાંથી કાઢ

ત્રિશૂળ લઈને માતા ફરતી, જગમાં કરતી એ પાપીઓનો સંહાર

ત્રિગુણના ત્રિશૂળને ધરજે તું હાથમાં, હૈયાના પાપનો તું કરજે સંહાર

ખડગને હાથ ધરીને, `મા' એ તો કીધો મહિષાસુરનો સંહાર

દૈવી વૃત્તિનું તું ધરજે ખડગ, કરજે તારા હૈયાના મદનો સંહાર

જ્યારે જેનો એ નાશ કરે, તોય એના હૈયે કરુણાનો નહીં પાર

નાશ કરજે તું આસુરી વૃત્તિનો, તોય દયા ધરજે હૈયે તું અપાર

અંતરનું દ્વંદ્વ તારું સદા ચાલશે, થાકતો નહીં તું એમાં લગાર

શક્તિનું તું છે સંતાન, શક્તિ હૈયે ભરજે, થાશે તારો બેડો પાર
1986-02-17https://i.ytimg.com/vi/0kdityIElkM/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=0kdityIElkM
જ્યારે માતા કરે છે સિંહે સવારી, તું તો છે એનો બાળજ્યારે માતા કરે છે સિંહે સવારી, તું તો છે એનો બાળ

હૈયામાં ભરી ધર્મને, કર તું સવારી, ભયને તારા હૈયામાંથી કાઢ

ત્રિશૂળ લઈને માતા ફરતી, જગમાં કરતી એ પાપીઓનો સંહાર

ત્રિગુણના ત્રિશૂળને ધરજે તું હાથમાં, હૈયાના પાપનો તું કરજે સંહાર

ખડગને હાથ ધરીને, `મા' એ તો કીધો મહિષાસુરનો સંહાર

દૈવી વૃત્તિનું તું ધરજે ખડગ, કરજે તારા હૈયાના મદનો સંહાર

જ્યારે જેનો એ નાશ કરે, તોય એના હૈયે કરુણાનો નહીં પાર

નાશ કરજે તું આસુરી વૃત્તિનો, તોય દયા ધરજે હૈયે તું અપાર

અંતરનું દ્વંદ્વ તારું સદા ચાલશે, થાકતો નહીં તું એમાં લગાર

શક્તિનું તું છે સંતાન, શક્તિ હૈયે ભરજે, થાશે તારો બેડો પાર
1986-02-17https://i.ytimg.com/vi/e1UY4ypDsxE/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=e1UY4ypDsxE


First...370371372...Last