Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 371 | Date: 17-Feb-1986
મોળું કોઈને ગમતું નથી, પૂરી કિંમત ચૂકવવી નથી
Mōluṁ kōīnē gamatuṁ nathī, pūrī kiṁmata cūkavavī nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 371 | Date: 17-Feb-1986

મોળું કોઈને ગમતું નથી, પૂરી કિંમત ચૂકવવી નથી

  No Audio

mōluṁ kōīnē gamatuṁ nathī, pūrī kiṁmata cūkavavī nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-02-17 1986-02-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1860 મોળું કોઈને ગમતું નથી, પૂરી કિંમત ચૂકવવી નથી મોળું કોઈને ગમતું નથી, પૂરી કિંમત ચૂકવવી નથી

તૈયાર ભાણે બેસવું સૌએ, તૈયારી કોઈએ કરવી નથી

દેખાદેખીમાં ડૂબ્યા છે સૌએ, જાત કોઈએ ઘસવી નથી

હૈયે પ્યાસ જાગી છે સૌને, બુઝાવવા કોઈએ દોડવું નથી

તરસ લાગી જ્યારે જેને, નદી સામે કદી તેની આવી નથી

નદી પાસે પહોંચ્યા છે જેઓ, પ્યાસ બુઝાયા વિના રહી નથી

મળ્યું એટલું કરવું છે ભેગું સૌએ, ખાલી કોઈએ થવું નથી

ભરેલામાં તો ભરાશે કેટલું, વિચાર એનો કરવો નથી

પ્રભુકૃપા મેળવવી છે સૌએ, કૃપાપાત્ર કોઈએ બનવું નથી

મનડું રહ્યું સદા ઘૂમતું, હૈયે શાંતિ ક્યાંય જડતી નથી

`મા' નાં દર્શનની આશ છે સૌને, હૈયેથી માયા છોડવી નથી

સંસારના ભારની કરવી બૂમાબૂમ, ભાર હૈયેથી છોડવો નથી

તાલ જોતો રહ્યો પ્રભુ સૌનો, માગ્યા વગર મદદ કરવી નથી

દર્શનની આતુરતા જ્યારે વધે, દર્શન દેવા દેર કરવી નથી
View Original Increase Font Decrease Font


મોળું કોઈને ગમતું નથી, પૂરી કિંમત ચૂકવવી નથી

તૈયાર ભાણે બેસવું સૌએ, તૈયારી કોઈએ કરવી નથી

દેખાદેખીમાં ડૂબ્યા છે સૌએ, જાત કોઈએ ઘસવી નથી

હૈયે પ્યાસ જાગી છે સૌને, બુઝાવવા કોઈએ દોડવું નથી

તરસ લાગી જ્યારે જેને, નદી સામે કદી તેની આવી નથી

નદી પાસે પહોંચ્યા છે જેઓ, પ્યાસ બુઝાયા વિના રહી નથી

મળ્યું એટલું કરવું છે ભેગું સૌએ, ખાલી કોઈએ થવું નથી

ભરેલામાં તો ભરાશે કેટલું, વિચાર એનો કરવો નથી

પ્રભુકૃપા મેળવવી છે સૌએ, કૃપાપાત્ર કોઈએ બનવું નથી

મનડું રહ્યું સદા ઘૂમતું, હૈયે શાંતિ ક્યાંય જડતી નથી

`મા' નાં દર્શનની આશ છે સૌને, હૈયેથી માયા છોડવી નથી

સંસારના ભારની કરવી બૂમાબૂમ, ભાર હૈયેથી છોડવો નથી

તાલ જોતો રહ્યો પ્રભુ સૌનો, માગ્યા વગર મદદ કરવી નથી

દર્શનની આતુરતા જ્યારે વધે, દર્શન દેવા દેર કરવી નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mōluṁ kōīnē gamatuṁ nathī, pūrī kiṁmata cūkavavī nathī

taiyāra bhāṇē bēsavuṁ sauē, taiyārī kōīē karavī nathī

dēkhādēkhīmāṁ ḍūbyā chē sauē, jāta kōīē ghasavī nathī

haiyē pyāsa jāgī chē saunē, bujhāvavā kōīē dōḍavuṁ nathī

tarasa lāgī jyārē jēnē, nadī sāmē kadī tēnī āvī nathī

nadī pāsē pahōṁcyā chē jēō, pyāsa bujhāyā vinā rahī nathī

malyuṁ ēṭaluṁ karavuṁ chē bhēguṁ sauē, khālī kōīē thavuṁ nathī

bharēlāmāṁ tō bharāśē kēṭaluṁ, vicāra ēnō karavō nathī

prabhukr̥pā mēlavavī chē sauē, kr̥pāpātra kōīē banavuṁ nathī

manaḍuṁ rahyuṁ sadā ghūmatuṁ, haiyē śāṁti kyāṁya jaḍatī nathī

`mā' nāṁ darśananī āśa chē saunē, haiyēthī māyā chōḍavī nathī

saṁsāranā bhāranī karavī būmābūma, bhāra haiyēthī chōḍavō nathī

tāla jōtō rahyō prabhu saunō, māgyā vagara madada karavī nathī

darśananī āturatā jyārē vadhē, darśana dēvā dēra karavī nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Nobody likes anything delayed, everyone has to pay the full price

Everyone wants everything readymade, nobody wants to make any preparation

Everyone is in deep rivalry with one another, nobody wants to take any trouble

Everyone's heart thirsty, nobody wants to run and quench it

Whoever is whenever thirsty, the river does not go to the thirsty person

Whoever has reached till the river, his thirst has always been quenched

People want to amass how much ever he has got, nobody wants to give away

How much more can one fill after it is saturated, nobody wants to think about it

People want the grace and blessings of God, nobody wants to be the donor

The Mind has always been wandering, the heart is never at peace

Everyone wants to be blessed and graced by the Divine Mother, but the heart lives in illusion

Everyone shouts about the stress of the worldly affairs, nobody wants to decrease its burden

God looks at everyone's condition, not to give without asking

When the anxiety increases to achieve the grace of God, don't want to delay the blessings.

Here, Kakaji mentions about the humans bondage of the worldly affairs and to seek the Divine blessings of God.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 371 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...370371372...Last