Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 376 | Date: 19-Feb-1986
યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે
Yugō-yugōthī sāda pāḍī māḍī, saunē ēnī pāsē bōlāvē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 376 | Date: 19-Feb-1986

યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે

  Audio

yugō-yugōthī sāda pāḍī māḍī, saunē ēnī pāsē bōlāvē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-02-19 1986-02-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1865 યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

પ્રેમનો કટોરો ભરી એ તો ઊભી, આવે એની પ્યાસ એ બુઝાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

સૂતા હોય, એને એ જગાડતી, એની યાદ તો એને અપાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

રાહ ભૂલેલાને રાહ બતાવી, સાચી રાહ તો એને સુઝાડે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

પાપમાં ડૂબેલાના પાપને બાળી, પુણ્યપંથે એ તો એને ચડાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

કૃપા કરી એ તો વચન દેતી, વચન એ તો સદા પાળે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

હૈયે એ ભેદભાવ ન રાખતી, ભેદભાવ ભરેલાને દર્શન ન આપે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

કૃપા જ્યારે વરસે એની, લંગડાને પણ એ પહાડ ચઢાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

હૈયે ભાવ ભરીને જે એને પોકારે, દર્શન દેવા એ તો દોડી આવે

ન દેખાતી એ છતાં નીરખે સૌને, હેત સદા એ તો વરસાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
https://www.youtube.com/watch?v=_5NniDflDjw
View Original Increase Font Decrease Font


યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

પ્રેમનો કટોરો ભરી એ તો ઊભી, આવે એની પ્યાસ એ બુઝાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

સૂતા હોય, એને એ જગાડતી, એની યાદ તો એને અપાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

રાહ ભૂલેલાને રાહ બતાવી, સાચી રાહ તો એને સુઝાડે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

પાપમાં ડૂબેલાના પાપને બાળી, પુણ્યપંથે એ તો એને ચડાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

કૃપા કરી એ તો વચન દેતી, વચન એ તો સદા પાળે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

હૈયે એ ભેદભાવ ન રાખતી, ભેદભાવ ભરેલાને દર્શન ન આપે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

કૃપા જ્યારે વરસે એની, લંગડાને પણ એ પહાડ ચઢાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

હૈયે ભાવ ભરીને જે એને પોકારે, દર્શન દેવા એ તો દોડી આવે

ન દેખાતી એ છતાં નીરખે સૌને, હેત સદા એ તો વરસાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

yugō-yugōthī sāda pāḍī māḍī, saunē ēnī pāsē bōlāvē

   hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē

prēmanō kaṭōrō bharī ē tō ūbhī, āvē ēnī pyāsa ē bujhāvē

   hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē

sūtā hōya, ēnē ē jagāḍatī, ēnī yāda tō ēnē apāvē

   hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē

rāha bhūlēlānē rāha batāvī, sācī rāha tō ēnē sujhāḍē

   hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē

pāpamāṁ ḍūbēlānā pāpanē bālī, puṇyapaṁthē ē tō ēnē caḍāvē

   hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē

kr̥pā karī ē tō vacana dētī, vacana ē tō sadā pālē

   hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē

haiyē ē bhēdabhāva na rākhatī, bhēdabhāva bharēlānē darśana na āpē

   hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē

kr̥pā jyārē varasē ēnī, laṁgaḍānē paṇa ē pahāḍa caḍhāvē

   hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē

haiyē bhāva bharīnē jē ēnē pōkārē, darśana dēvā ē tō dōḍī āvē

na dēkhātī ē chatāṁ nīrakhē saunē, hēta sadā ē tō varasāvē

   hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Since many generations and generations the Divine Mother is beckoning everyone towards her,

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,

She is waiting with a bowl filled with love, to quench the thirst of anyone who comes

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,

The people who are sleeping, she would wake them up, she would remind them to remember her,

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,

She would show the path to the person who has strayed, and guide him towards the right path

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,

She would burn the sins of the people who have committed heinous sins, She will show the way of righteousness

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,

She would grace and promise , and fulfill all the vows and promises

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,

She would never discriminate anyone within Her heart, She would never bless the people who discriminate

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,

When She blesses and showers Her grace, the lame would also climb the mountain

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,

The person who calls Her with his heart filled with love, She would run and shower her blessings and grace upon him

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,

Although She is invisible, She admires everyone, She showers Her love and blessings

She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her.

Here kakaji in this beautiful Bhajan mentions about the intense love of The Divine Mother and Her love and blessings which She showers on the devotees who come to seek her blessings.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 376 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવેયુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

પ્રેમનો કટોરો ભરી એ તો ઊભી, આવે એની પ્યાસ એ બુઝાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

સૂતા હોય, એને એ જગાડતી, એની યાદ તો એને અપાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

રાહ ભૂલેલાને રાહ બતાવી, સાચી રાહ તો એને સુઝાડે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

પાપમાં ડૂબેલાના પાપને બાળી, પુણ્યપંથે એ તો એને ચડાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

કૃપા કરી એ તો વચન દેતી, વચન એ તો સદા પાળે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

હૈયે એ ભેદભાવ ન રાખતી, ભેદભાવ ભરેલાને દર્શન ન આપે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

કૃપા જ્યારે વરસે એની, લંગડાને પણ એ પહાડ ચઢાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

હૈયે ભાવ ભરીને જે એને પોકારે, દર્શન દેવા એ તો દોડી આવે

ન દેખાતી એ છતાં નીરખે સૌને, હેત સદા એ તો વરસાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
1986-02-19https://i.ytimg.com/vi/_5NniDflDjw/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=_5NniDflDjw
યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવેયુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

પ્રેમનો કટોરો ભરી એ તો ઊભી, આવે એની પ્યાસ એ બુઝાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

સૂતા હોય, એને એ જગાડતી, એની યાદ તો એને અપાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

રાહ ભૂલેલાને રાહ બતાવી, સાચી રાહ તો એને સુઝાડે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

પાપમાં ડૂબેલાના પાપને બાળી, પુણ્યપંથે એ તો એને ચડાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

કૃપા કરી એ તો વચન દેતી, વચન એ તો સદા પાળે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

હૈયે એ ભેદભાવ ન રાખતી, ભેદભાવ ભરેલાને દર્શન ન આપે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

કૃપા જ્યારે વરસે એની, લંગડાને પણ એ પહાડ ચઢાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે

હૈયે ભાવ ભરીને જે એને પોકારે, દર્શન દેવા એ તો દોડી આવે

ન દેખાતી એ છતાં નીરખે સૌને, હેત સદા એ તો વરસાવે

   હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
1986-02-19https://i.ytimg.com/vi/Ax-nJ4tdWgM/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=Ax-nJ4tdWgM


First...376377378...Last