BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 376 | Date: 19-Feb-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે

  Audio

yugo-yugothi sada padi madi, saune eni pase bolave

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-02-19 1986-02-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1865 યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
પ્રેમનો કટોરો ભરી એ તો ઊભી, આવે એની પ્યાસ એ બુઝાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
સૂતા હોય, એને એ જગાડતી, એની યાદ તો એને અપાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
રાહ ભૂલેલાને રાહ બતાવી, સાચી રાહ તો એને સુઝાડે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
પાપમાં ડૂબેલાના પાપને બાળી, પુણ્યપંથે એ તો એને ચડાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
કૃપા કરી એ તો વચન દેતી, વચન એ તો સદા પાળે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
હૈયે એ ભેદભાવ ન રાખતી, ભેદભાવ ભરેલાને દર્શન ન આપે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
કૃપા જ્યારે વરસે એની, લંગડાને પણ એ પહાડ ચઢાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
હૈયે ભાવ ભરીને જે એને પોકારે, દર્શન દેવા એ તો દોડી આવે,
ન દેખાતી એ છતાં નીરખે સૌને, હેત સદા એ તો વરસાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
https://www.youtube.com/watch?v=_5NniDflDjw
Gujarati Bhajan no. 376 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
પ્રેમનો કટોરો ભરી એ તો ઊભી, આવે એની પ્યાસ એ બુઝાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
સૂતા હોય, એને એ જગાડતી, એની યાદ તો એને અપાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
રાહ ભૂલેલાને રાહ બતાવી, સાચી રાહ તો એને સુઝાડે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
પાપમાં ડૂબેલાના પાપને બાળી, પુણ્યપંથે એ તો એને ચડાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
કૃપા કરી એ તો વચન દેતી, વચન એ તો સદા પાળે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
હૈયે એ ભેદભાવ ન રાખતી, ભેદભાવ ભરેલાને દર્શન ન આપે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
કૃપા જ્યારે વરસે એની, લંગડાને પણ એ પહાડ ચઢાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
હૈયે ભાવ ભરીને જે એને પોકારે, દર્શન દેવા એ તો દોડી આવે,
ન દેખાતી એ છતાં નીરખે સૌને, હેત સદા એ તો વરસાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
yugō-yugōthī sāda pāḍī māḍī, saunē ēnī pāsē bōlāvē,
hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē
prēmanō kaṭōrō bharī ē tō ūbhī, āvē ēnī pyāsa ē bujhāvē,
hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē
sūtā hōya, ēnē ē jagāḍatī, ēnī yāda tō ēnē apāvē,
hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē
rāha bhūlēlānē rāha batāvī, sācī rāha tō ēnē sujhāḍē,
hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē
pāpamāṁ ḍūbēlānā pāpanē bālī, puṇyapaṁthē ē tō ēnē caḍāvē,
hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē
kr̥pā karī ē tō vacana dētī, vacana ē tō sadā pālē,
hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē
haiyē ē bhēdabhāva na rākhatī, bhēdabhāva bharēlānē darśana na āpē,
hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē
kr̥pā jyārē varasē ēnī, laṁgaḍānē paṇa ē pahāḍa caḍhāvē,
hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē
haiyē bhāva bharīnē jē ēnē pōkārē, darśana dēvā ē tō dōḍī āvē,
na dēkhātī ē chatāṁ nīrakhē saunē, hēta sadā ē tō varasāvē,
hātha phēlāvī, rāha ē tō jōtī, kyārē sau ēnī pāsē āvē

Explanation in English
Since many generations and generations the Divine Mother is beckoning everyone towards her,
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,
She is waiting with a bowl filled with love, to quench the thirst of anyone who comes
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,
The people who are sleeping, she would wake them up, she would remind them to remember her,
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,
She would show the path to the person who has strayed, and guide him towards the right path
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,
She would burn the sins of the people who have committed heinous sins, She will show the way of righteousness
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,
She would grace and promise , and fulfill all the vows and promises
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,
She would never discriminate anyone within Her heart, She would never bless the people who discriminate
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,
When She blesses and showers Her grace, the lame would also climb the mountain
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,
The person who calls Her with his heart filled with love, She would run and shower her blessings and grace upon him
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her,
Although She is invisible, She admires everyone, She showers Her love and blessings
She spreads her hands, waiting for everyone , to come towards her.
Here Kakaji (Satguru Devendra Ghia)in this beautiful Bhajan mentions about the intense love of The Divine Mother and Her love and blessings which She showers on the devotees who come to seek her blessings.

યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવેયુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
પ્રેમનો કટોરો ભરી એ તો ઊભી, આવે એની પ્યાસ એ બુઝાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
સૂતા હોય, એને એ જગાડતી, એની યાદ તો એને અપાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
રાહ ભૂલેલાને રાહ બતાવી, સાચી રાહ તો એને સુઝાડે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
પાપમાં ડૂબેલાના પાપને બાળી, પુણ્યપંથે એ તો એને ચડાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
કૃપા કરી એ તો વચન દેતી, વચન એ તો સદા પાળે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
હૈયે એ ભેદભાવ ન રાખતી, ભેદભાવ ભરેલાને દર્શન ન આપે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
કૃપા જ્યારે વરસે એની, લંગડાને પણ એ પહાડ ચઢાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
હૈયે ભાવ ભરીને જે એને પોકારે, દર્શન દેવા એ તો દોડી આવે,
ન દેખાતી એ છતાં નીરખે સૌને, હેત સદા એ તો વરસાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
1986-02-19https://i.ytimg.com/vi/_5NniDflDjw/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=_5NniDflDjw
યુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવેયુગો-યુગોથી સાદ પાડી માડી, સૌને એની પાસે બોલાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
પ્રેમનો કટોરો ભરી એ તો ઊભી, આવે એની પ્યાસ એ બુઝાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
સૂતા હોય, એને એ જગાડતી, એની યાદ તો એને અપાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
રાહ ભૂલેલાને રાહ બતાવી, સાચી રાહ તો એને સુઝાડે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
પાપમાં ડૂબેલાના પાપને બાળી, પુણ્યપંથે એ તો એને ચડાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
કૃપા કરી એ તો વચન દેતી, વચન એ તો સદા પાળે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
હૈયે એ ભેદભાવ ન રાખતી, ભેદભાવ ભરેલાને દર્શન ન આપે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
કૃપા જ્યારે વરસે એની, લંગડાને પણ એ પહાડ ચઢાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
હૈયે ભાવ ભરીને જે એને પોકારે, દર્શન દેવા એ તો દોડી આવે,
ન દેખાતી એ છતાં નીરખે સૌને, હેત સદા એ તો વરસાવે,
હાથ ફેલાવી, રાહ એ તો જોતી, ક્યારે સૌ એની પાસે આવે
1986-02-19https://i.ytimg.com/vi/Ax-nJ4tdWgM/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=Ax-nJ4tdWgM
First...376377378379380...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall