Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 377 | Date: 20-Feb-1986
મારે હૈયે આવી વસવું હોય, ત્યારે વસજે માડી
Mārē haiyē āvī vasavuṁ hōya, tyārē vasajē māḍī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 377 | Date: 20-Feb-1986

મારે હૈયે આવી વસવું હોય, ત્યારે વસજે માડી

  No Audio

mārē haiyē āvī vasavuṁ hōya, tyārē vasajē māḍī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-02-20 1986-02-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1866 મારે હૈયે આવી વસવું હોય, ત્યારે વસજે માડી મારે હૈયે આવી વસવું હોય, ત્યારે વસજે માડી

   પણ જોજે દાનવ, આવી મારે હૈયે ના વસે

તારે દેવું હોય ત્યારે તું દેજે માડી

   પણ જોજે, હાથ ફેલાવી માગવું ના પડે

તારે કરવું હોય તે તું કરજે મારું માડી

   પણ જોજે, મારું ચિત્ત તારાં ચરણમાંથી ના હટે

મારી ભૂલો, તારે માફ કરવી હોય ત્યારે કરજે માડી

   પણ જોજે, ફરી-ફરી ભૂલો મારાથી ના થાયે

તારે તારવો હોય ત્યારે તું મને તારજે માડી

   પણ જોજે, શ્વાસ મારા હવે ના છૂટે

તારે દર્શન દેવાં હોય ત્યારે તું દેજે માડી

   પણ જોજે, મનડું મારું જ્યાં-ત્યાં હવે ના ભમે

તારે કૃપા કરવી હોય ત્યારે તું કરજે માડી

   પણ જોજે, મારા ઉપર અવકૃપા ના કરજે

તારે મને યાદ કરવો હોય ત્યારે તું કરજે માડી

   પણ જોજે, તારું નામ મારા હૈયેથી ના છૂટે

તારે કસોટી કરવી હોય તેટલી તું કરજે માડી

   પણ જોજે, મારો વિશ્વાસ તારામાંથી ના હટે

તારે જ્ઞાન દેવું હોય ત્યારે તું દેજે માડી

   પણ જોજે, હૈયે મારા અજ્ઞાન ના રહે

તારો પ્રેમ મને દેવો હોય ત્યારે તું દેજે માડી

   પણ જોજે, તારો ક્રોધ મારા પર ના કરજે

તારે મારાં પાપો બાળવા હોય ત્યારે બાળજે માડી

   પણ જોજે, મારાથી નવાં પાપો ના થાયે
View Original Increase Font Decrease Font


મારે હૈયે આવી વસવું હોય, ત્યારે વસજે માડી

   પણ જોજે દાનવ, આવી મારે હૈયે ના વસે

તારે દેવું હોય ત્યારે તું દેજે માડી

   પણ જોજે, હાથ ફેલાવી માગવું ના પડે

તારે કરવું હોય તે તું કરજે મારું માડી

   પણ જોજે, મારું ચિત્ત તારાં ચરણમાંથી ના હટે

મારી ભૂલો, તારે માફ કરવી હોય ત્યારે કરજે માડી

   પણ જોજે, ફરી-ફરી ભૂલો મારાથી ના થાયે

તારે તારવો હોય ત્યારે તું મને તારજે માડી

   પણ જોજે, શ્વાસ મારા હવે ના છૂટે

તારે દર્શન દેવાં હોય ત્યારે તું દેજે માડી

   પણ જોજે, મનડું મારું જ્યાં-ત્યાં હવે ના ભમે

તારે કૃપા કરવી હોય ત્યારે તું કરજે માડી

   પણ જોજે, મારા ઉપર અવકૃપા ના કરજે

તારે મને યાદ કરવો હોય ત્યારે તું કરજે માડી

   પણ જોજે, તારું નામ મારા હૈયેથી ના છૂટે

તારે કસોટી કરવી હોય તેટલી તું કરજે માડી

   પણ જોજે, મારો વિશ્વાસ તારામાંથી ના હટે

તારે જ્ઞાન દેવું હોય ત્યારે તું દેજે માડી

   પણ જોજે, હૈયે મારા અજ્ઞાન ના રહે

તારો પ્રેમ મને દેવો હોય ત્યારે તું દેજે માડી

   પણ જોજે, તારો ક્રોધ મારા પર ના કરજે

તારે મારાં પાપો બાળવા હોય ત્યારે બાળજે માડી

   પણ જોજે, મારાથી નવાં પાપો ના થાયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mārē haiyē āvī vasavuṁ hōya, tyārē vasajē māḍī

   paṇa jōjē dānava, āvī mārē haiyē nā vasē

tārē dēvuṁ hōya tyārē tuṁ dējē māḍī

   paṇa jōjē, hātha phēlāvī māgavuṁ nā paḍē

tārē karavuṁ hōya tē tuṁ karajē māruṁ māḍī

   paṇa jōjē, māruṁ citta tārāṁ caraṇamāṁthī nā haṭē

mārī bhūlō, tārē māpha karavī hōya tyārē karajē māḍī

   paṇa jōjē, pharī-pharī bhūlō mārāthī nā thāyē

tārē tāravō hōya tyārē tuṁ manē tārajē māḍī

   paṇa jōjē, śvāsa mārā havē nā chūṭē

tārē darśana dēvāṁ hōya tyārē tuṁ dējē māḍī

   paṇa jōjē, manaḍuṁ māruṁ jyāṁ-tyāṁ havē nā bhamē

tārē kr̥pā karavī hōya tyārē tuṁ karajē māḍī

   paṇa jōjē, mārā upara avakr̥pā nā karajē

tārē manē yāda karavō hōya tyārē tuṁ karajē māḍī

   paṇa jōjē, tāruṁ nāma mārā haiyēthī nā chūṭē

tārē kasōṭī karavī hōya tēṭalī tuṁ karajē māḍī

   paṇa jōjē, mārō viśvāsa tārāmāṁthī nā haṭē

tārē jñāna dēvuṁ hōya tyārē tuṁ dējē māḍī

   paṇa jōjē, haiyē mārā ajñāna nā rahē

tārō prēma manē dēvō hōya tyārē tuṁ dējē māḍī

   paṇa jōjē, tārō krōdha mārā para nā karajē

tārē mārāṁ pāpō bālavā hōya tyārē bālajē māḍī

   paṇa jōjē, mārāthī navāṁ pāpō nā thāyē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji known as Satguru Devendraji Ghia asks the Divine Mother to shower her grace and blessings and to save Her devotee from any wrongdoings-

Mother if You wish to reside in my heart, then You may reside,

But please see to it that , the devil does not reside in my it,

Bless me and give me whenever You want Mother,

But Please see that I should not spread my hands and ask for it,

Whatever You wish to do for me Mother, please do it,

But please see that my attention does not shift from Your feet,

Forgive my mistakes whenever You want to Mother,

But Please see to it that , I do not commit the mistakes again and again,

Save me whenever from drowning Mother,

But please see that my breath does not stop,

You appear and bless me whenever Mother,

But please see that my mind stops wandering everywhere,

Bless me with Your grace whenever You want Mother,

But please see that I am not deprived of Your grace,

Remember me whenever You want to Mother,

But please see that Your name is not erased from my heart,

Let me have as many struggles as You want Mother,

But please that I do not lose my faith in You,

Let me gain knowledge whenever You to Mother,

But please see that my heart does not remain ignorant,

Shower Your love whenever You want to Mother,

But please do not get angry with me,

Please burn my sins whenever You want to Mother,

But please see that I do not commit further sins.

Here, in this beautiful Bhajan kakaji urges The Divine Mother to guide Her devotees towards the path of Righteousness and to take them in Her auspices.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 377 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...376377378...Last