Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 379 | Date: 21-Feb-1986
મોતને કોઈ નોતરતું નથી, તોય એ તો દોડ્યું આવે
Mōtanē kōī nōtaratuṁ nathī, tōya ē tō dōḍyuṁ āvē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 379 | Date: 21-Feb-1986

મોતને કોઈ નોતરતું નથી, તોય એ તો દોડ્યું આવે

  No Audio

mōtanē kōī nōtaratuṁ nathī, tōya ē tō dōḍyuṁ āvē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-02-21 1986-02-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1868 મોતને કોઈ નોતરતું નથી, તોય એ તો દોડ્યું આવે મોતને કોઈ નોતરતું નથી, તોય એ તો દોડ્યું આવે

`મા' ને તમે નોતરું દો, તોય એ તો બહુ રાહ જોવરાવે

સાચા કે ખોટા, નાના કે મોટા, મોત સૌની પાસે આવે

સાચા કે ખોટાની લઈને પરીક્ષા, `મા' સૌની કસોટી કરાવે

મોત જ્યારે ભેટે જેને, અંતે એ તો ભોંય પર સુવડાવે

`મા' જ્યારે ભેટે જેને, એને એ તો હૈયે ખૂબ લગાવે

પાપ-પુણ્યનો હિસાબ ન રાખી, મોત સૌને એક લાકડીએ હાંકે

પાપ-પુણ્યની તો યાદ અપાવી, `મા' સૌને ચિંતા કરાવે

મોત પણ જ્યાં, `મા' ના એક ઇશારે સદા નાચે

સમજીને હવે `મા' ને ભજી લો, બાજી હાથથી ન જાયે
View Original Increase Font Decrease Font


મોતને કોઈ નોતરતું નથી, તોય એ તો દોડ્યું આવે

`મા' ને તમે નોતરું દો, તોય એ તો બહુ રાહ જોવરાવે

સાચા કે ખોટા, નાના કે મોટા, મોત સૌની પાસે આવે

સાચા કે ખોટાની લઈને પરીક્ષા, `મા' સૌની કસોટી કરાવે

મોત જ્યારે ભેટે જેને, અંતે એ તો ભોંય પર સુવડાવે

`મા' જ્યારે ભેટે જેને, એને એ તો હૈયે ખૂબ લગાવે

પાપ-પુણ્યનો હિસાબ ન રાખી, મોત સૌને એક લાકડીએ હાંકે

પાપ-પુણ્યની તો યાદ અપાવી, `મા' સૌને ચિંતા કરાવે

મોત પણ જ્યાં, `મા' ના એક ઇશારે સદા નાચે

સમજીને હવે `મા' ને ભજી લો, બાજી હાથથી ન જાયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mōtanē kōī nōtaratuṁ nathī, tōya ē tō dōḍyuṁ āvē

`mā' nē tamē nōtaruṁ dō, tōya ē tō bahu rāha jōvarāvē

sācā kē khōṭā, nānā kē mōṭā, mōta saunī pāsē āvē

sācā kē khōṭānī laīnē parīkṣā, `mā' saunī kasōṭī karāvē

mōta jyārē bhēṭē jēnē, aṁtē ē tō bhōṁya para suvaḍāvē

`mā' jyārē bhēṭē jēnē, ēnē ē tō haiyē khūba lagāvē

pāpa-puṇyanō hisāba na rākhī, mōta saunē ēka lākaḍīē hāṁkē

pāpa-puṇyanī tō yāda apāvī, `mā' saunē ciṁtā karāvē

mōta paṇa jyāṁ, `mā' nā ēka iśārē sadā nācē

samajīnē havē `mā' nē bhajī lō, bājī hāthathī na jāyē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji Shri Devendraji Ghia tells us about the facts of death and therefore to be under the auspices of the Divine Mother-

Nobody invites Death, yet it comes running

If you send an invitation to the Divine Mother, yet She will keep you waiting

Truth or lies, small or big, Death will come near everyone

Truth or lies, the test is taken by the Divine Mother and everyone has to pass the acid test

When someone encounters death, it will make the person lie on the earth

When the Divine Mother meets someone , She will embrace the person

She will not keep the accounts of sins and virtues, but death will deal with everyone with one stick

But the Divine Mother will remind one of the sins and virtues and will make him stressful

Wherever there is Death, it will dance at one gesture of the Divine Mother

Now understand that one should worship the Divine Mother otherwise everything will be out of control.

Here, Kakaji mentions that death also takes a subordinate position compared to the Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 379 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...379380381...Last