Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 383 | Date: 24-Feb-1986
ઘૂમે-ઘૂમે મનડું મારું, ઘુમાવે મને જ્યાં ને ત્યાં
Ghūmē-ghūmē manaḍuṁ māruṁ, ghumāvē manē jyāṁ nē tyāṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 383 | Date: 24-Feb-1986

ઘૂમે-ઘૂમે મનડું મારું, ઘુમાવે મને જ્યાં ને ત્યાં

  No Audio

ghūmē-ghūmē manaḍuṁ māruṁ, ghumāvē manē jyāṁ nē tyāṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1986-02-24 1986-02-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1872 ઘૂમે-ઘૂમે મનડું મારું, ઘુમાવે મને જ્યાં ને ત્યાં ઘૂમે-ઘૂમે મનડું મારું, ઘુમાવે મને જ્યાં ને ત્યાં

શાંત ના બેસે એ જરાય, ઘૂમે અહીં ને કદી ક્યાં ને ક્યાં

ઘૂમતા થાકે એ તો જ્યારે જ્યાં ને જ્યાં

ફરી-ફરી પાછું આવે પાસે, ત્યારે ત્યાં ને ત્યાં

દોડા-દોડી છે આદત એની, થકવે મને એ તો સદાય

દોડી-દોડી સાથે થાકતો હું તો, ન સુધર્યું એ ક્યાંય

જનમથી છે એ તો સાથે, અધવચ્ચેથી એ છૂટે ના

કોશિશ કરી ઘણી શાંત કરવા, શાંત એ થાયે ના

મૂંઝારો હૈયે થાયે મારા, આદત એની એ છોડે ના

થાકી-પાકી, ગયો એ તો પાસે, ઉપાય બતાવ્યો ત્યાં ને ત્યાં

ભક્તિ કેરું અમૃત પાવું કર્યું શરૂ, જ્યાં આપ્યું એણે ત્યાં

ફરી-ફરી જાવા લાગ્યું એમાં, સ્થિર થાવા લાગ્યું ત્યાં ને ત્યાં
View Original Increase Font Decrease Font


ઘૂમે-ઘૂમે મનડું મારું, ઘુમાવે મને જ્યાં ને ત્યાં

શાંત ના બેસે એ જરાય, ઘૂમે અહીં ને કદી ક્યાં ને ક્યાં

ઘૂમતા થાકે એ તો જ્યારે જ્યાં ને જ્યાં

ફરી-ફરી પાછું આવે પાસે, ત્યારે ત્યાં ને ત્યાં

દોડા-દોડી છે આદત એની, થકવે મને એ તો સદાય

દોડી-દોડી સાથે થાકતો હું તો, ન સુધર્યું એ ક્યાંય

જનમથી છે એ તો સાથે, અધવચ્ચેથી એ છૂટે ના

કોશિશ કરી ઘણી શાંત કરવા, શાંત એ થાયે ના

મૂંઝારો હૈયે થાયે મારા, આદત એની એ છોડે ના

થાકી-પાકી, ગયો એ તો પાસે, ઉપાય બતાવ્યો ત્યાં ને ત્યાં

ભક્તિ કેરું અમૃત પાવું કર્યું શરૂ, જ્યાં આપ્યું એણે ત્યાં

ફરી-ફરી જાવા લાગ્યું એમાં, સ્થિર થાવા લાગ્યું ત્યાં ને ત્યાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghūmē-ghūmē manaḍuṁ māruṁ, ghumāvē manē jyāṁ nē tyāṁ

śāṁta nā bēsē ē jarāya, ghūmē ahīṁ nē kadī kyāṁ nē kyāṁ

ghūmatā thākē ē tō jyārē jyāṁ nē jyāṁ

pharī-pharī pāchuṁ āvē pāsē, tyārē tyāṁ nē tyāṁ

dōḍā-dōḍī chē ādata ēnī, thakavē manē ē tō sadāya

dōḍī-dōḍī sāthē thākatō huṁ tō, na sudharyuṁ ē kyāṁya

janamathī chē ē tō sāthē, adhavaccēthī ē chūṭē nā

kōśiśa karī ghaṇī śāṁta karavā, śāṁta ē thāyē nā

mūṁjhārō haiyē thāyē mārā, ādata ēnī ē chōḍē nā

thākī-pākī, gayō ē tō pāsē, upāya batāvyō tyāṁ nē tyāṁ

bhakti kēruṁ amr̥ta pāvuṁ karyuṁ śarū, jyāṁ āpyuṁ ēṇē tyāṁ

pharī-pharī jāvā lāgyuṁ ēmāṁ, sthira thāvā lāgyuṁ tyāṁ nē tyāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


My mind has been wandering, it makes me wander everywhere,

It is never allayed, wanders here and sometimes where and where

It gets tired after wandering everywhere,

Every now and then it comes back to me, then there and there,

It is in the habit of running around, it tires me always,

After running around with it even I get tired, it has not improved at all,

It is with me since birth, it will not leave me mid-way,

I have tried many times to calm it, but does not calm down,

My heart is confused, it does not leave its inherent nature,

Too tired, it gave me a solution, then and there,

I started worship to drink the nectar, It gave me then and there,

It started drifting towards devotion and worship, it got still and calm then and there.

Here, Kakaji mentions about the mind being a monkey and jumping in all directions. Only the true worship and devotion towards the Divine Mother will allay and still it.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 383 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...382383384...Last