Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 388 | Date: 27-Feb-1986
હૈયાના તાર મારા માડી, તારી ભક્તિથી ઝણઝણવા દે
Haiyānā tāra mārā māḍī, tārī bhaktithī jhaṇajhaṇavā dē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 388 | Date: 27-Feb-1986

હૈયાના તાર મારા માડી, તારી ભક્તિથી ઝણઝણવા દે

  No Audio

haiyānā tāra mārā māḍī, tārī bhaktithī jhaṇajhaṇavā dē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1986-02-27 1986-02-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1877 હૈયાના તાર મારા માડી, તારી ભક્તિથી ઝણઝણવા દે હૈયાના તાર મારા માડી, તારી ભક્તિથી ઝણઝણવા દે

હૈયાના ધબકાર મારા માડી, તારા નામથી ધબકવા દે

રોમેરોમને મારા માડી, તારી ભક્તિના આનંદથી ભરવા દે

શ્વાસેશ્વાસને મારા, તારી ભક્તિની ગરમીથી તપવા દે

મારી દૃષ્ટિને માડી, આજ તારી દૃષ્ટિથી મળવા દે

મારા હાથને માડી, તારા તાલમાં સાથ દેવા દે

મારા પગને માડી, તારા દ્વાર પાસે આજ પહોંચવા દે

મારા મનને માડી, તારામાં નિત્ય રમણ કરવા દે

મારા હૈયાના ભાવને માડી, તારા ભાવમાં ડૂબવા દે

મારી જીભને માડી, આજ તારું નામ સદા રટવા દે
View Original Increase Font Decrease Font


હૈયાના તાર મારા માડી, તારી ભક્તિથી ઝણઝણવા દે

હૈયાના ધબકાર મારા માડી, તારા નામથી ધબકવા દે

રોમેરોમને મારા માડી, તારી ભક્તિના આનંદથી ભરવા દે

શ્વાસેશ્વાસને મારા, તારી ભક્તિની ગરમીથી તપવા દે

મારી દૃષ્ટિને માડી, આજ તારી દૃષ્ટિથી મળવા દે

મારા હાથને માડી, તારા તાલમાં સાથ દેવા દે

મારા પગને માડી, તારા દ્વાર પાસે આજ પહોંચવા દે

મારા મનને માડી, તારામાં નિત્ય રમણ કરવા દે

મારા હૈયાના ભાવને માડી, તારા ભાવમાં ડૂબવા દે

મારી જીભને માડી, આજ તારું નામ સદા રટવા દે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

haiyānā tāra mārā māḍī, tārī bhaktithī jhaṇajhaṇavā dē

haiyānā dhabakāra mārā māḍī, tārā nāmathī dhabakavā dē

rōmērōmanē mārā māḍī, tārī bhaktinā ānaṁdathī bharavā dē

śvāsēśvāsanē mārā, tārī bhaktinī garamīthī tapavā dē

mārī dr̥ṣṭinē māḍī, āja tārī dr̥ṣṭithī malavā dē

mārā hāthanē māḍī, tārā tālamāṁ sātha dēvā dē

mārā paganē māḍī, tārā dvāra pāsē āja pahōṁcavā dē

mārā mananē māḍī, tārāmāṁ nitya ramaṇa karavā dē

mārā haiyānā bhāvanē māḍī, tārā bhāvamāṁ ḍūbavā dē

mārī jībhanē māḍī, āja tāruṁ nāma sadā raṭavā dē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Let the strings of my heart Mother, be vibrating with Your devotion

the beatings of my heart Mother, let it beat in Your name,

Let every part of my body Mother, be filled with the divine happiness and devotion of Yours.

Every breath of mine, be heated with Your devotion.

Let my vision Mother, meet with Your vision.

Let my hand Mother, synchronize with Your beats.

Let my feet Mother, reach Your doorstep today.

Let my mind Mother, regularly seek Your grace.

Let the emotions of my heart Mother, be drowned in Your grace.

Let my tongue Mother, eternally chant your name.

Here, Kakaji in this bhajan urges the Divine Mother to bless and grace Her devotees who always worship Her and She is always there in their prayers.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 388 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...388389390...Last