BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 389 | Date: 27-Feb-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ભાંગી પડેલું હૈયું મારું, માડી સાથ તારો માગે છે

  No Audio

bhangi padelum haiyum marum, madi satha taro mage chhe

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-02-27 1986-02-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1878 ભાંગી પડેલું હૈયું મારું, માડી સાથ તારો માગે છે ભાંગી પડેલું હૈયું મારું, માડી સાથ તારો માગે છે
પ્રેમનું ભૂખ્યું હૈયું મારું, માડી પ્રેમ તારો એ માગે છે
જગમાં ડગમગતાં પગલાં મારાં, માડી સહારો તારો માગે છે
નિરાશામાં ડૂબેલું હૈયું મારું, આશાનાં કિરણ તારા માગે છે
અસહાય બની જગમાંથી જાતા જોઈ, માડી વિચાર એ જગવે છે
અસહાય હાલતમાં મારી, માડી તારી કૃપાનું બિંદુ એ માગે છે
અંધકારમાં ડૂબેલું હૈયું મારું, માડી પ્રકાશ તારો એ માગે છે
અસ્થિર બનેલું હૈયું મારું, માડી સ્થિરતા તારી પાસે માગે છે
કસોટી જગની પાર ઉતારવા, માડી શક્તિ તારી પાસે માગે છે
Gujarati Bhajan no. 389 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ભાંગી પડેલું હૈયું મારું, માડી સાથ તારો માગે છે
પ્રેમનું ભૂખ્યું હૈયું મારું, માડી પ્રેમ તારો એ માગે છે
જગમાં ડગમગતાં પગલાં મારાં, માડી સહારો તારો માગે છે
નિરાશામાં ડૂબેલું હૈયું મારું, આશાનાં કિરણ તારા માગે છે
અસહાય બની જગમાંથી જાતા જોઈ, માડી વિચાર એ જગવે છે
અસહાય હાલતમાં મારી, માડી તારી કૃપાનું બિંદુ એ માગે છે
અંધકારમાં ડૂબેલું હૈયું મારું, માડી પ્રકાશ તારો એ માગે છે
અસ્થિર બનેલું હૈયું મારું, માડી સ્થિરતા તારી પાસે માગે છે
કસોટી જગની પાર ઉતારવા, માડી શક્તિ તારી પાસે માગે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bhāṁgī paḍēluṁ haiyuṁ māruṁ, māḍī sātha tārō māgē chē
prēmanuṁ bhūkhyuṁ haiyuṁ māruṁ, māḍī prēma tārō ē māgē chē
jagamāṁ ḍagamagatāṁ pagalāṁ mārāṁ, māḍī sahārō tārō māgē chē
nirāśāmāṁ ḍūbēluṁ haiyuṁ māruṁ, āśānāṁ kiraṇa tārā māgē chē
asahāya banī jagamāṁthī jātā jōī, māḍī vicāra ē jagavē chē
asahāya hālatamāṁ mārī, māḍī tārī kr̥pānuṁ biṁdu ē māgē chē
aṁdhakāramāṁ ḍūbēluṁ haiyuṁ māruṁ, māḍī prakāśa tārō ē māgē chē
asthira banēluṁ haiyuṁ māruṁ, māḍī sthiratā tārī pāsē māgē chē
kasōṭī jaganī pāra utāravā, māḍī śakti tārī pāsē māgē chē

Explanation in English
My heart which has been broken, Seeks your Companionship.
My heart which is hungry for love, Mother it seeks Your love.
My staggering footsteps in this world, Mother it seeks Your support.
My heart has been drowned in despair, Mother it seeks Your ray of hope.
Seeing helpless I saw it departing from the world, Mother it gives rise to a thought.
Seeing my hopeless situation, Mother it seeks Your grace and blessings.
My heart has been engulfed in darkness, Mother it seeks light from You.
My heart has been restless, Mother It seeks stability from You.
It seeks to pass the test of the world, Mother it seeks the strength from You

Here, Kakaji in this divine Bhajan seeks the love, support and strength from the Divine Mother to bring stability to it.

First...386387388389390...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall