BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 393 | Date: 05-Mar-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

દુઃખકર્તા છે તારાં કર્મો, કર્મો પર `મા' નો અધિકાર

  No Audio

duhkhakarta chhe taram karmo, karmo para `ma' no adhikara

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-03-05 1986-03-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1882 દુઃખકર્તા છે તારાં કર્મો, કર્મો પર `મા' નો અધિકાર દુઃખકર્તા છે તારાં કર્મો, કર્મો પર `મા' નો અધિકાર
કર્મો તારાં દૂર કરવા, જાવું પડશે તારે `મા' ને દ્વાર
લીધું છે જ્યાં તેં જાણી કરીને, ના થા હવે તું નિરાશ
સકળ વિચારો છોડીને, જા હવે તું તો `મા' ની પાસ
સુખના કર્તા છે તારાં કર્મો, ન આવ્યો `મા' નો ત્યારે વિચાર
દુઃખમાં જ્યારે તું ખૂબ ડૂબ્યો, સમજ્યો બનીને તું લાચાર
મન છે જ્યાં સદાય ફરતું, સદા એ કર્મોમાં જાય
કર્મો થકી સુખદુઃખ આવે, ફરતાં રહે એ તો સદાય
સુખની છે દાતા માતા, એનાં ચરણોમાં રહે સુખ સદાય
જો સુખ જેને ત્યાં ન મળે, એને સુખ ન મળે જગમાં ક્યાંય
Gujarati Bhajan no. 393 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દુઃખકર્તા છે તારાં કર્મો, કર્મો પર `મા' નો અધિકાર
કર્મો તારાં દૂર કરવા, જાવું પડશે તારે `મા' ને દ્વાર
લીધું છે જ્યાં તેં જાણી કરીને, ના થા હવે તું નિરાશ
સકળ વિચારો છોડીને, જા હવે તું તો `મા' ની પાસ
સુખના કર્તા છે તારાં કર્મો, ન આવ્યો `મા' નો ત્યારે વિચાર
દુઃખમાં જ્યારે તું ખૂબ ડૂબ્યો, સમજ્યો બનીને તું લાચાર
મન છે જ્યાં સદાય ફરતું, સદા એ કર્મોમાં જાય
કર્મો થકી સુખદુઃખ આવે, ફરતાં રહે એ તો સદાય
સુખની છે દાતા માતા, એનાં ચરણોમાં રહે સુખ સદાય
જો સુખ જેને ત્યાં ન મળે, એને સુખ ન મળે જગમાં ક્યાંય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
duḥkhakartā chē tārāṁ karmō, karmō para `mā' nō adhikāra
karmō tārāṁ dūra karavā, jāvuṁ paḍaśē tārē `mā' nē dvāra
līdhuṁ chē jyāṁ tēṁ jāṇī karīnē, nā thā havē tuṁ nirāśa
sakala vicārō chōḍīnē, jā havē tuṁ tō `mā' nī pāsa
sukhanā kartā chē tārāṁ karmō, na āvyō `mā' nō tyārē vicāra
duḥkhamāṁ jyārē tuṁ khūba ḍūbyō, samajyō banīnē tuṁ lācāra
mana chē jyāṁ sadāya pharatuṁ, sadā ē karmōmāṁ jāya
karmō thakī sukhaduḥkha āvē, pharatāṁ rahē ē tō sadāya
sukhanī chē dātā mātā, ēnāṁ caraṇōmāṁ rahē sukha sadāya
jō sukha jēnē tyāṁ na malē, ēnē sukha na malē jagamāṁ kyāṁya

Explanation in English
Here in this bhajan Kakaji mentions about Karma the deeds of the humans. He mentions that in spite of doing the bad karma, if we surrender to the Divine Mother she will surely take us in Her auspices-
The deeds (Karma) done by you are evil, only the Divine Mother has the right over Karmas.
To get rid of the Bad deeds (karmas), you will have to go to the doorstep of 'Ma' The Divine Mother.
You have done it intentionally, do not be dejected now.
Leave all the thoughts now, you now go to 'Ma' the Divine Mother.
The deeds to be performed by you are good, you did not have a thought of 'Ma'.
When you were miserable and drowned in sorrows, you understood as you were helpless.
Whenever the mind wanders, it only goes and performs deeds (karma).
We achieve good and evil only through the deeds (karma), it keeps on wandering ever
The Divine Mother is a giver of Happiness, there is eternal happiness at Her feet
If a person does not find happiness there, then he will not achieve happiness anywhere in the world.

Here, Kakaji in this bhajan explains the theory of Karma and how one achieves happiness and sorrow only through his deeds. Yet, if one completely surrenders to The Divine Mother she will take everyone in Her auspices and bless them with eternal happiness.

First...391392393394395...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall