Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 393 | Date: 05-Mar-1986
દુઃખકર્તા છે તારાં કર્મો, કર્મો પર `મા' નો અધિકાર
Duḥkhakartā chē tārāṁ karmō, karmō para `mā' nō adhikāra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 393 | Date: 05-Mar-1986

દુઃખકર્તા છે તારાં કર્મો, કર્મો પર `મા' નો અધિકાર

  No Audio

duḥkhakartā chē tārāṁ karmō, karmō para `mā' nō adhikāra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-03-05 1986-03-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1882 દુઃખકર્તા છે તારાં કર્મો, કર્મો પર `મા' નો અધિકાર દુઃખકર્તા છે તારાં કર્મો, કર્મો પર `મા' નો અધિકાર

કર્મો તારાં દૂર કરવા, જાવું પડશે તારે `મા' ને દ્વાર

લીધું છે જ્યાં તેં જાણી કરીને, ના થા હવે તું નિરાશ

સકળ વિચારો છોડીને, જા હવે તું તો `મા' ની પાસ

સુખના કર્તા છે તારાં કર્મો, ન આવ્યો `મા' નો ત્યારે વિચાર

દુઃખમાં જ્યારે તું ખૂબ ડૂબ્યો, સમજ્યો બનીને તું લાચાર

મન છે જ્યાં સદાય ફરતું, સદા એ કર્મોમાં જાય

કર્મો થકી સુખદુઃખ આવે, ફરતાં રહે એ તો સદાય

સુખની છે દાતા માતા, એનાં ચરણોમાં રહે સુખ સદાય

જો સુખ જેને ત્યાં ન મળે, એને સુખ ન મળે જગમાં ક્યાંય
View Original Increase Font Decrease Font


દુઃખકર્તા છે તારાં કર્મો, કર્મો પર `મા' નો અધિકાર

કર્મો તારાં દૂર કરવા, જાવું પડશે તારે `મા' ને દ્વાર

લીધું છે જ્યાં તેં જાણી કરીને, ના થા હવે તું નિરાશ

સકળ વિચારો છોડીને, જા હવે તું તો `મા' ની પાસ

સુખના કર્તા છે તારાં કર્મો, ન આવ્યો `મા' નો ત્યારે વિચાર

દુઃખમાં જ્યારે તું ખૂબ ડૂબ્યો, સમજ્યો બનીને તું લાચાર

મન છે જ્યાં સદાય ફરતું, સદા એ કર્મોમાં જાય

કર્મો થકી સુખદુઃખ આવે, ફરતાં રહે એ તો સદાય

સુખની છે દાતા માતા, એનાં ચરણોમાં રહે સુખ સદાય

જો સુખ જેને ત્યાં ન મળે, એને સુખ ન મળે જગમાં ક્યાંય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

duḥkhakartā chē tārāṁ karmō, karmō para `mā' nō adhikāra

karmō tārāṁ dūra karavā, jāvuṁ paḍaśē tārē `mā' nē dvāra

līdhuṁ chē jyāṁ tēṁ jāṇī karīnē, nā thā havē tuṁ nirāśa

sakala vicārō chōḍīnē, jā havē tuṁ tō `mā' nī pāsa

sukhanā kartā chē tārāṁ karmō, na āvyō `mā' nō tyārē vicāra

duḥkhamāṁ jyārē tuṁ khūba ḍūbyō, samajyō banīnē tuṁ lācāra

mana chē jyāṁ sadāya pharatuṁ, sadā ē karmōmāṁ jāya

karmō thakī sukhaduḥkha āvē, pharatāṁ rahē ē tō sadāya

sukhanī chē dātā mātā, ēnāṁ caraṇōmāṁ rahē sukha sadāya

jō sukha jēnē tyāṁ na malē, ēnē sukha na malē jagamāṁ kyāṁya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here in this bhajan Kakaji mentions about Karma the deeds of the humans. He mentions that in spite of doing the bad karma, if we surrender to the Divine Mother she will surely take us in Her auspices-

The deeds (Karma) done by you are evil, only the Divine Mother has the right over Karmas.

To get rid of the Bad deeds (karmas), you will have to go to the doorstep of 'Ma' The Divine Mother.

You have done it intentionally, do not be dejected now.

Leave all the thoughts now, you now go to 'Ma' the Divine Mother.

The deeds to be performed by you are good, you did not have a thought of 'Ma'.

When you were miserable and drowned in sorrows, you understood as you were helpless.

Whenever the mind wanders, it only goes and performs deeds (karma).

We achieve good and evil only through the deeds (karma), it keeps on wandering ever

The Divine Mother is a giver of Happiness, there is eternal happiness at Her feet

If a person does not find happiness there, then he will not achieve happiness anywhere in the world.

Here, Kakaji in this bhajan explains the theory of Karma and how one achieves happiness and sorrow only through his deeds. Yet, if one completely surrenders to The Divine Mother she will take everyone in Her auspices and bless them with eternal happiness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 393 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...391392393...Last