Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 396 | Date: 08-Mar-1986
સદા તને યાદ કરું માડી, તું યાદ કરે કે ના કરે
Sadā tanē yāda karuṁ māḍī, tuṁ yāda karē kē nā karē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 396 | Date: 08-Mar-1986

સદા તને યાદ કરું માડી, તું યાદ કરે કે ના કરે

  No Audio

sadā tanē yāda karuṁ māḍī, tuṁ yāda karē kē nā karē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1986-03-08 1986-03-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1885 સદા તને યાદ કરું માડી, તું યાદ કરે કે ના કરે સદા તને યાદ કરું માડી, તું યાદ કરે કે ના કરે

નિત્ય તારું પૂજન કરું માડી, તું સ્વીકાર કરે કે ના કરે

સદા ધ્યાનમાં તારા ડૂબું માડી, તું ધ્યાનમાં આવે કે ના આવે

હૈયું તારી પાસે નિત્ય ખોલું માડી, તું ખુલ્લું કરે કે ના કરે

તારા ભાવમાં હું નિત્ય ડૂબું માડી, તું ભલે ડૂબે કે ના ડૂબે

સદા તને નમન કરું હું માડી, તું હાથ મૂકે કે ના મૂકે

તારા વિયોગે સદા ઝૂરું માડી, તું ભલે ઝૂરે કે ના ઝૂરે

સદા આંખથી મારી આંસુ વહાવું, તું ભલે લૂછે કે ના લૂછે

તુજને મુજ દૃષ્ટિમાં સદા સમાવું, તું ભલે આવે કે ના આવે

મારા હૈયે તારું આસન સ્થાપું માડી, તું ભલે બેસે કે ના બેસે

હૈયાના ભાવથી હાર સદા ગૂંથું માડી, તું ભલે પહેરે કે ના પહેરે

સદા હું તારી પાસે આવું માડી, તું ભલે આવે કે ના આવે
View Original Increase Font Decrease Font


સદા તને યાદ કરું માડી, તું યાદ કરે કે ના કરે

નિત્ય તારું પૂજન કરું માડી, તું સ્વીકાર કરે કે ના કરે

સદા ધ્યાનમાં તારા ડૂબું માડી, તું ધ્યાનમાં આવે કે ના આવે

હૈયું તારી પાસે નિત્ય ખોલું માડી, તું ખુલ્લું કરે કે ના કરે

તારા ભાવમાં હું નિત્ય ડૂબું માડી, તું ભલે ડૂબે કે ના ડૂબે

સદા તને નમન કરું હું માડી, તું હાથ મૂકે કે ના મૂકે

તારા વિયોગે સદા ઝૂરું માડી, તું ભલે ઝૂરે કે ના ઝૂરે

સદા આંખથી મારી આંસુ વહાવું, તું ભલે લૂછે કે ના લૂછે

તુજને મુજ દૃષ્ટિમાં સદા સમાવું, તું ભલે આવે કે ના આવે

મારા હૈયે તારું આસન સ્થાપું માડી, તું ભલે બેસે કે ના બેસે

હૈયાના ભાવથી હાર સદા ગૂંથું માડી, તું ભલે પહેરે કે ના પહેરે

સદા હું તારી પાસે આવું માડી, તું ભલે આવે કે ના આવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sadā tanē yāda karuṁ māḍī, tuṁ yāda karē kē nā karē

nitya tāruṁ pūjana karuṁ māḍī, tuṁ svīkāra karē kē nā karē

sadā dhyānamāṁ tārā ḍūbuṁ māḍī, tuṁ dhyānamāṁ āvē kē nā āvē

haiyuṁ tārī pāsē nitya khōluṁ māḍī, tuṁ khulluṁ karē kē nā karē

tārā bhāvamāṁ huṁ nitya ḍūbuṁ māḍī, tuṁ bhalē ḍūbē kē nā ḍūbē

sadā tanē namana karuṁ huṁ māḍī, tuṁ hātha mūkē kē nā mūkē

tārā viyōgē sadā jhūruṁ māḍī, tuṁ bhalē jhūrē kē nā jhūrē

sadā āṁkhathī mārī āṁsu vahāvuṁ, tuṁ bhalē lūchē kē nā lūchē

tujanē muja dr̥ṣṭimāṁ sadā samāvuṁ, tuṁ bhalē āvē kē nā āvē

mārā haiyē tāruṁ āsana sthāpuṁ māḍī, tuṁ bhalē bēsē kē nā bēsē

haiyānā bhāvathī hāra sadā gūṁthuṁ māḍī, tuṁ bhalē pahērē kē nā pahērē

sadā huṁ tārī pāsē āvuṁ māḍī, tuṁ bhalē āvē kē nā āvē
English Explanation Increase Font Decrease Font


I always remember You Mother, whether You remember or not.

Daily I perform the ritual, whether You accept it or not.

I am always in a deep meditative state Mother, whether You come in my thoughts or not.

I open my heart regularly to You Mother, whether You tell me or not.

I am always drowned in Your love Mother, whether You drown or not.

I always bow in deep reverence Mother, whether You bless me or not.

I always suffer when estranged from You Mother, whether You suffer or not.

Tears always flow Mother from my eyes, whether You wipe it or not.

I always keep You in my worship, whether You come or not.

I make my heart a pedestal for You Mother, Whether You sit on it or not

With my strong emotions Mother I thread a garland Mother, whether You wear it or not.

I always come to You Mother, whether You come or not.

Here, Kakaji in this beautiful bhajan mentions about His worship towards the Divine Mother and the love for Her.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 396 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...394395396...Last