Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 399 | Date: 10-Mar-1986
મુક્તિ પામવી છે જ્યાં, બંધન લઈ તું ક્યાં ફરે
Mukti pāmavī chē jyāṁ, baṁdhana laī tuṁ kyāṁ pharē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 399 | Date: 10-Mar-1986

મુક્તિ પામવી છે જ્યાં, બંધન લઈ તું ક્યાં ફરે

  No Audio

mukti pāmavī chē jyāṁ, baṁdhana laī tuṁ kyāṁ pharē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-03-10 1986-03-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1888 મુક્તિ પામવી છે જ્યાં, બંધન લઈ તું ક્યાં ફરે મુક્તિ પામવી છે જ્યાં, બંધન લઈ તું ક્યાં ફરે

સાચાંખોટાં બંધન તારાં, મુક્તિમાં એ તો બાધ કરે

આવ્યો ત્યારે લાવ્યો તું, જિજીવિષાનું સાથે બંધન

જીવવાનું છે જરૂર તારે, તોડતો જાજે એક-એક બંધન

સદા તારા ગણતા શીખ્યો, ગાઢ થયાં તારાં બંધન

હાથમાં આવ્યું તે લેતો ગયો, મજબૂત કરતો રહ્યો બંધન

હવે મુશ્કેલ બન્યું છે તારું એના વિના જીવન

તોડવું આકરું લાગે છે તને, સુખદુઃખનાં આ બંધન

વિચાર કરીને તું જો જરા, શું હતું તારી પાસે આ જીવનમાં

આ જગ છોડી જાશે, ત્યારે આ આવશે શું આ જીવન

જેણે જીવન દીધું છે તને, બાંધ એની સાથે તું પ્રેમ બંધન

તૂટશે નહીં એ કદી, મજબૂત કરતો જા તું આ બંધન
View Original Increase Font Decrease Font


મુક્તિ પામવી છે જ્યાં, બંધન લઈ તું ક્યાં ફરે

સાચાંખોટાં બંધન તારાં, મુક્તિમાં એ તો બાધ કરે

આવ્યો ત્યારે લાવ્યો તું, જિજીવિષાનું સાથે બંધન

જીવવાનું છે જરૂર તારે, તોડતો જાજે એક-એક બંધન

સદા તારા ગણતા શીખ્યો, ગાઢ થયાં તારાં બંધન

હાથમાં આવ્યું તે લેતો ગયો, મજબૂત કરતો રહ્યો બંધન

હવે મુશ્કેલ બન્યું છે તારું એના વિના જીવન

તોડવું આકરું લાગે છે તને, સુખદુઃખનાં આ બંધન

વિચાર કરીને તું જો જરા, શું હતું તારી પાસે આ જીવનમાં

આ જગ છોડી જાશે, ત્યારે આ આવશે શું આ જીવન

જેણે જીવન દીધું છે તને, બાંધ એની સાથે તું પ્રેમ બંધન

તૂટશે નહીં એ કદી, મજબૂત કરતો જા તું આ બંધન
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mukti pāmavī chē jyāṁ, baṁdhana laī tuṁ kyāṁ pharē

sācāṁkhōṭāṁ baṁdhana tārāṁ, muktimāṁ ē tō bādha karē

āvyō tyārē lāvyō tuṁ, jijīviṣānuṁ sāthē baṁdhana

jīvavānuṁ chē jarūra tārē, tōḍatō jājē ēka-ēka baṁdhana

sadā tārā gaṇatā śīkhyō, gāḍha thayāṁ tārāṁ baṁdhana

hāthamāṁ āvyuṁ tē lētō gayō, majabūta karatō rahyō baṁdhana

havē muśkēla banyuṁ chē tāruṁ ēnā vinā jīvana

tōḍavuṁ ākaruṁ lāgē chē tanē, sukhaduḥkhanāṁ ā baṁdhana

vicāra karīnē tuṁ jō jarā, śuṁ hatuṁ tārī pāsē ā jīvanamāṁ

ā jaga chōḍī jāśē, tyārē ā āvaśē śuṁ ā jīvana

jēṇē jīvana dīdhuṁ chē tanē, bāṁdha ēnī sāthē tuṁ prēma baṁdhana

tūṭaśē nahīṁ ē kadī, majabūta karatō jā tuṁ ā baṁdhana
English Explanation Increase Font Decrease Font


When I wish for salvation why do you roam around with the worldly ties.

All fake relations of yours, It prevents from seeking salvation.

When you entered this world, you brought the strong bondage of the wish to live.

It is essential for you to live, Start snapping all the bonds.

It's ever they started counting , your bondage has become very strong

Whatever you got in your hand you started taking, You made the bond stronger

Now your life seems too difficult without it.

It seems difficult for you to break, the bonds of happiness and sorrow.

You just think about it, what did you have in this life.

When you depart from this world, then will the life be with you.

The one who has given you this life, tie a bond of love

It will never break, you keep on making this bond stronger.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 399 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...397398399...Last