BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 399 | Date: 10-Mar-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

મુક્તિ પામવી છે જ્યાં, બંધન લઈ તું ક્યાં ફરે

  No Audio

mukti pamavi chhe jyam, bandhana lai tum kyam phare

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-03-10 1986-03-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1888 મુક્તિ પામવી છે જ્યાં, બંધન લઈ તું ક્યાં ફરે મુક્તિ પામવી છે જ્યાં, બંધન લઈ તું ક્યાં ફરે
સાચાંખોટાં બંધન તારાં, મુક્તિમાં એ તો બાધ કરે
આવ્યો ત્યારે લાવ્યો તું, જિજીવિષાનું સાથે બંધન
જીવવાનું છે જરૂર તારે, તોડતો જાજે એક-એક બંધન
સદા તારા ગણતા શીખ્યો, ગાઢ થયાં તારાં બંધન
હાથમાં આવ્યું તે લેતો ગયો, મજબૂત કરતો રહ્યો બંધન
હવે મુશ્કેલ બન્યું છે તારું એના વિના જીવન
તોડવું આકરું લાગે છે તને, સુખદુઃખનાં આ બંધન
વિચાર કરીને તું જો જરા, શું હતું તારી પાસે આ જીવનમાં
આ જગ છોડી જાશે, ત્યારે આ આવશે શું આ જીવન
જેણે જીવન દીધું છે તને, બાંધ એની સાથે તું પ્રેમ બંધન
તૂટશે નહીં એ કદી, મજબૂત કરતો જા તું આ બંધન
Gujarati Bhajan no. 399 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મુક્તિ પામવી છે જ્યાં, બંધન લઈ તું ક્યાં ફરે
સાચાંખોટાં બંધન તારાં, મુક્તિમાં એ તો બાધ કરે
આવ્યો ત્યારે લાવ્યો તું, જિજીવિષાનું સાથે બંધન
જીવવાનું છે જરૂર તારે, તોડતો જાજે એક-એક બંધન
સદા તારા ગણતા શીખ્યો, ગાઢ થયાં તારાં બંધન
હાથમાં આવ્યું તે લેતો ગયો, મજબૂત કરતો રહ્યો બંધન
હવે મુશ્કેલ બન્યું છે તારું એના વિના જીવન
તોડવું આકરું લાગે છે તને, સુખદુઃખનાં આ બંધન
વિચાર કરીને તું જો જરા, શું હતું તારી પાસે આ જીવનમાં
આ જગ છોડી જાશે, ત્યારે આ આવશે શું આ જીવન
જેણે જીવન દીધું છે તને, બાંધ એની સાથે તું પ્રેમ બંધન
તૂટશે નહીં એ કદી, મજબૂત કરતો જા તું આ બંધન
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mukti pāmavī chē jyāṁ, baṁdhana laī tuṁ kyāṁ pharē
sācāṁkhōṭāṁ baṁdhana tārāṁ, muktimāṁ ē tō bādha karē
āvyō tyārē lāvyō tuṁ, jijīviṣānuṁ sāthē baṁdhana
jīvavānuṁ chē jarūra tārē, tōḍatō jājē ēka-ēka baṁdhana
sadā tārā gaṇatā śīkhyō, gāḍha thayāṁ tārāṁ baṁdhana
hāthamāṁ āvyuṁ tē lētō gayō, majabūta karatō rahyō baṁdhana
havē muśkēla banyuṁ chē tāruṁ ēnā vinā jīvana
tōḍavuṁ ākaruṁ lāgē chē tanē, sukhaduḥkhanāṁ ā baṁdhana
vicāra karīnē tuṁ jō jarā, śuṁ hatuṁ tārī pāsē ā jīvanamāṁ
ā jaga chōḍī jāśē, tyārē ā āvaśē śuṁ ā jīvana
jēṇē jīvana dīdhuṁ chē tanē, bāṁdha ēnī sāthē tuṁ prēma baṁdhana
tūṭaśē nahīṁ ē kadī, majabūta karatō jā tuṁ ā baṁdhana

Explanation in English
When I wish for salvation why do you roam around with the worldly ties.
All fake relations of yours, It prevents from seeking salvation.
When you entered this world, you brought the strong bondage of the wish to live.
It is essential for you to live, Start snapping all the bonds.
It's ever they started counting , your bondage has become very strong
Whatever you got in your hand you started taking, You made the bond stronger
Now your life seems too difficult without it.
It seems difficult for you to break, the bonds of happiness and sorrow.
You just think about it, what did you have in this life.
When you depart from this world, then will the life be with you.
The one who has given you this life, tie a bond of love
It will never break, you keep on making this bond stronger.

First...396397398399400...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall