Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 401 | Date: 10-Mar-1986
ભાવભરી આવે જ્યારે બાળકો `મા', હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું
Bhāvabharī āvē jyārē bālakō `mā', haiyē tēṁ khūba harakhī līdhuṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 401 | Date: 10-Mar-1986

ભાવભરી આવે જ્યારે બાળકો `મા', હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું

  No Audio

bhāvabharī āvē jyārē bālakō `mā', haiyē tēṁ khūba harakhī līdhuṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-03-10 1986-03-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1890 ભાવભરી આવે જ્યારે બાળકો `મા', હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું ભાવભરી આવે જ્યારે બાળકો `મા', હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું

બાળકોના હાલ બૂરા જોઈને માડી, તેં છૂપું-છૂપું રડી લીધું

વિખૂટા પડેલા તારા બાળને જોઈને માડી, મૌન બની તેં સહી લીધું

નાદાનિયત કરતા જોઈને બાળને માડી, મંદ-મંદ તેં હસી લીધું

ભાવભરી આવે બાળકો જ્યારે `મા', હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું

તુજને ગોતતા બાળની સાથે માડી, રમત કરી તેં રમી લીધું

પોકાર કરતા તારા બાળને જોઈને માડી, નયન ભરી તેં નીરખી લીધું

તુજને ગોતતા થાકતા બાળને જોઈને માડી, મીઠું ચુંબન તેં કરી લીધું

ભાવભરી જ્યારે આવે બાળકો માડી, હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું

સદા તારું રટણ કરતા તારા બાળને માડી, અમૃતપાન તેં ધરી દીધું

આતુરતાથી રાહ જોતા તારા બાળને માડી, દર્શન તેને તેં દઈ દીધું

ભાવભરી જ્યારે આવે બાળકો માડી, હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું
View Original Increase Font Decrease Font


ભાવભરી આવે જ્યારે બાળકો `મા', હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું

બાળકોના હાલ બૂરા જોઈને માડી, તેં છૂપું-છૂપું રડી લીધું

વિખૂટા પડેલા તારા બાળને જોઈને માડી, મૌન બની તેં સહી લીધું

નાદાનિયત કરતા જોઈને બાળને માડી, મંદ-મંદ તેં હસી લીધું

ભાવભરી આવે બાળકો જ્યારે `મા', હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું

તુજને ગોતતા બાળની સાથે માડી, રમત કરી તેં રમી લીધું

પોકાર કરતા તારા બાળને જોઈને માડી, નયન ભરી તેં નીરખી લીધું

તુજને ગોતતા થાકતા બાળને જોઈને માડી, મીઠું ચુંબન તેં કરી લીધું

ભાવભરી જ્યારે આવે બાળકો માડી, હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું

સદા તારું રટણ કરતા તારા બાળને માડી, અમૃતપાન તેં ધરી દીધું

આતુરતાથી રાહ જોતા તારા બાળને માડી, દર્શન તેને તેં દઈ દીધું

ભાવભરી જ્યારે આવે બાળકો માડી, હૈયે તેં ખૂબ હરખી લીધું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhāvabharī āvē jyārē bālakō `mā', haiyē tēṁ khūba harakhī līdhuṁ

bālakōnā hāla būrā jōīnē māḍī, tēṁ chūpuṁ-chūpuṁ raḍī līdhuṁ

vikhūṭā paḍēlā tārā bālanē jōīnē māḍī, mauna banī tēṁ sahī līdhuṁ

nādāniyata karatā jōīnē bālanē māḍī, maṁda-maṁda tēṁ hasī līdhuṁ

bhāvabharī āvē bālakō jyārē `mā', haiyē tēṁ khūba harakhī līdhuṁ

tujanē gōtatā bālanī sāthē māḍī, ramata karī tēṁ ramī līdhuṁ

pōkāra karatā tārā bālanē jōīnē māḍī, nayana bharī tēṁ nīrakhī līdhuṁ

tujanē gōtatā thākatā bālanē jōīnē māḍī, mīṭhuṁ cuṁbana tēṁ karī līdhuṁ

bhāvabharī jyārē āvē bālakō māḍī, haiyē tēṁ khūba harakhī līdhuṁ

sadā tāruṁ raṭaṇa karatā tārā bālanē māḍī, amr̥tapāna tēṁ dharī dīdhuṁ

āturatāthī rāha jōtā tārā bālanē māḍī, darśana tēnē tēṁ daī dīdhuṁ

bhāvabharī jyārē āvē bālakō māḍī, haiyē tēṁ khūba harakhī līdhuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Shri Sadguru Kakaji is relating to Ambe Mata (Eternal Mother) as he being the utmost bhakt (devotee) of Eternal Mother. He is portraying the compassion of the Eternal Mother, as we are unknown about how the mother feels for a child and how much pain she goes through.

He narrates with all love,

When the child comes with emotions filled, seeing this the Eternal Mother is happy.

Seeing the plight of the child, she cries secretly.

She bears the separation from her child silently.

Seeing the child with innocently doing foolishness she smiles slowly.

When the child comes searching for the beloved mother, she starts playing, with the child.

She looks with tears in her eyes, when her kids call her desperately in grief.

When the child is tired of searching you O'Mother you kiss him sweetly.

And the child who always chant (keeps repeating) your name, you serve him with Amrit (nectar)

The child who is eagerly waiting for your glimpse you bless him by paying your visiting.

Kakaji concludes that whenever a child remembers the Eternal Mother with compassion she is happy .

This bhajan clearly indicates that the one who is connected with the divine, The divine takes care of it. The divine just needs your compassion and love, and shall reciprocate the same to you and you shall be blessed with divinity.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 401 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...400401402...Last