Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 403 | Date: 12-Mar-1986
જૂની છે સગાઈ રે માડી, તારે ને મારે જૂની છે સગાઈ
Jūnī chē sagāī rē māḍī, tārē nē mārē jūnī chē sagāī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 403 | Date: 12-Mar-1986

જૂની છે સગાઈ રે માડી, તારે ને મારે જૂની છે સગાઈ

  No Audio

jūnī chē sagāī rē māḍī, tārē nē mārē jūnī chē sagāī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-03-12 1986-03-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1892 જૂની છે સગાઈ રે માડી, તારે ને મારે જૂની છે સગાઈ જૂની છે સગાઈ રે માડી, તારે ને મારે જૂની છે સગાઈ

જનમોજનમથી રે માડી, પડી છે તુજથી બહુ જુદાઈ – રે…

ધરીને કંઈક જન્મો, રહ્યો સદા તારી માયામાં અટવાઈ – રે…

ધર્યા રે મેં કંઈક જનમો માડી, તોય તૂટી ના જુદાઈ – રે…

આવું જ્યાં તારી પાસે રે માડી, ગયા તારી માયામાં હડસેલાઈ – રે…

કદી તારું મુખડું દેખાય પાસે માડી, કદી એ દૂરનું દૂર ખેંચાય – રે…

જનમોજનમ કર્યું જે પુણ્ય માડી, રહ્યું છે એ બધું વેડફાઈ – રે…

ક્યાં સુધી રહીશ હું માડી, તારી માયામાં આવી રીતે અટવાઈ – રે…

દીધા કંઈક કોલો જનમજનમથી માડી, ગયા છે બધા વિસરાઈ – રે…

તારી માયામાં ગયો છું બંધાઈ, માડી પામ્યો છું તારી જુદાઈ – રે…
View Original Increase Font Decrease Font


જૂની છે સગાઈ રે માડી, તારે ને મારે જૂની છે સગાઈ

જનમોજનમથી રે માડી, પડી છે તુજથી બહુ જુદાઈ – રે…

ધરીને કંઈક જન્મો, રહ્યો સદા તારી માયામાં અટવાઈ – રે…

ધર્યા રે મેં કંઈક જનમો માડી, તોય તૂટી ના જુદાઈ – રે…

આવું જ્યાં તારી પાસે રે માડી, ગયા તારી માયામાં હડસેલાઈ – રે…

કદી તારું મુખડું દેખાય પાસે માડી, કદી એ દૂરનું દૂર ખેંચાય – રે…

જનમોજનમ કર્યું જે પુણ્ય માડી, રહ્યું છે એ બધું વેડફાઈ – રે…

ક્યાં સુધી રહીશ હું માડી, તારી માયામાં આવી રીતે અટવાઈ – રે…

દીધા કંઈક કોલો જનમજનમથી માડી, ગયા છે બધા વિસરાઈ – રે…

તારી માયામાં ગયો છું બંધાઈ, માડી પામ્યો છું તારી જુદાઈ – રે…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jūnī chē sagāī rē māḍī, tārē nē mārē jūnī chē sagāī

janamōjanamathī rē māḍī, paḍī chē tujathī bahu judāī – rē…

dharīnē kaṁīka janmō, rahyō sadā tārī māyāmāṁ aṭavāī – rē…

dharyā rē mēṁ kaṁīka janamō māḍī, tōya tūṭī nā judāī – rē…

āvuṁ jyāṁ tārī pāsē rē māḍī, gayā tārī māyāmāṁ haḍasēlāī – rē…

kadī tāruṁ mukhaḍuṁ dēkhāya pāsē māḍī, kadī ē dūranuṁ dūra khēṁcāya – rē…

janamōjanama karyuṁ jē puṇya māḍī, rahyuṁ chē ē badhuṁ vēḍaphāī – rē…

kyāṁ sudhī rahīśa huṁ māḍī, tārī māyāmāṁ āvī rītē aṭavāī – rē…

dīdhā kaṁīka kōlō janamajanamathī māḍī, gayā chē badhā visarāī – rē…

tārī māyāmāṁ gayō chuṁ baṁdhāī, māḍī pāmyō chuṁ tārī judāī – rē…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this spiritual Gujarati Bhajan by Shri Devendra Ghia referred as Kakaji is in introspection with his relationship with the Eternal Mother. He is sharing with dear Mother the difficulties he is going through as he is longing to be in oneness with her.

He prays eagerly

I and you have a very old engagement, you & me have a very old relation.

This separation is continuing since so long from so many births O' dear Mother.

After taking innumerable births. I am still stuck in your illusions.

Even after taking so many births this separation doesn't ends.

As I try to come nearer to you O' Eternal Mother, I am trapped in these illusions.

Sometimes I find your face nearer, sometimes your face seems far away.

From so many births, I have collected my virtue that is also unable to help me.

Kakaji is questioning the Eternal Mother being impatient till when shall I be stuck in your illusions.I am forgetting since how many births I am calling you, awaiting for you.

Being engrossed and tied up in your love, O Eternal Mother, still I get separation.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 403 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...403404405...Last