Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 415 | Date: 22-Mar-1986
તને કહેવાતું નથી માડી, દુઃખ સહેવાતું નથી
Tanē kahēvātuṁ nathī māḍī, duḥkha sahēvātuṁ nathī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 415 | Date: 22-Mar-1986

તને કહેવાતું નથી માડી, દુઃખ સહેવાતું નથી

  No Audio

tanē kahēvātuṁ nathī māḍī, duḥkha sahēvātuṁ nathī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-03-22 1986-03-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1904 તને કહેવાતું નથી માડી, દુઃખ સહેવાતું નથી તને કહેવાતું નથી માડી, દુઃખ સહેવાતું નથી

રડવા ચાહું તારી પાસે માડી, હવે તો રડાતું નથી

ભાર વધતો દુઃખનો ઘણો, હવે ઊંચકાતો નથી

ખાલી કરવો છે તારી પાસે, ખાલી એ કરાતો નથી

કોશિશ દૂર કરવા કરું, સફળ એમાં થાતો નથી

મૂંઝવણ સદા થાતી રહી, મૂંઝવણ દૂર થાતી નથી

કહેવું આ જઈને કોને, દુઃખ વગરનું કોઈ દેખાતું નથી

નજર ફેરવું સકળ જગમાં, તુજ વિના નજર ઠરતી નથી

ફેરવું જીવનનું પાનું, ઉધાર વિના કંઈ દેખાતું નથી

જમા કરવું છે ઘણું, પણ `મા', રીત પકડાતી નથી
View Original Increase Font Decrease Font


તને કહેવાતું નથી માડી, દુઃખ સહેવાતું નથી

રડવા ચાહું તારી પાસે માડી, હવે તો રડાતું નથી

ભાર વધતો દુઃખનો ઘણો, હવે ઊંચકાતો નથી

ખાલી કરવો છે તારી પાસે, ખાલી એ કરાતો નથી

કોશિશ દૂર કરવા કરું, સફળ એમાં થાતો નથી

મૂંઝવણ સદા થાતી રહી, મૂંઝવણ દૂર થાતી નથી

કહેવું આ જઈને કોને, દુઃખ વગરનું કોઈ દેખાતું નથી

નજર ફેરવું સકળ જગમાં, તુજ વિના નજર ઠરતી નથી

ફેરવું જીવનનું પાનું, ઉધાર વિના કંઈ દેખાતું નથી

જમા કરવું છે ઘણું, પણ `મા', રીત પકડાતી નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tanē kahēvātuṁ nathī māḍī, duḥkha sahēvātuṁ nathī

raḍavā cāhuṁ tārī pāsē māḍī, havē tō raḍātuṁ nathī

bhāra vadhatō duḥkhanō ghaṇō, havē ūṁcakātō nathī

khālī karavō chē tārī pāsē, khālī ē karātō nathī

kōśiśa dūra karavā karuṁ, saphala ēmāṁ thātō nathī

mūṁjhavaṇa sadā thātī rahī, mūṁjhavaṇa dūra thātī nathī

kahēvuṁ ā jaīnē kōnē, duḥkha vagaranuṁ kōī dēkhātuṁ nathī

najara phēravuṁ sakala jagamāṁ, tuja vinā najara ṭharatī nathī

phēravuṁ jīvananuṁ pānuṁ, udhāra vinā kaṁī dēkhātuṁ nathī

jamā karavuṁ chē ghaṇuṁ, paṇa `mā', rīta pakaḍātī nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Hymn written by our Spiritual Guru Shri Devendra Ghia ji well-known as (Kakaji) among all his followers, is a whole hearted disciple of Maa (Divine Mother) and has dedicated innumerable hymns to her.

Here Kakaji is in total intimacy with Maa the Divine Mother and sharing with her all his grief.

O'Mother I am unable to tell you my sufferings as well as I am unable to bear it.

I want to cry in front of you O'Mother but I cannot cry.

The weight of my sufferings has increased so much, that I am unable to lift it.

I want to empty it to you, but I can't empty it too.

I am trying best to get rid of it, but it doesn't work.

Confusion always happens, confusion does not go away.

Whom shall I go and say about my sufferings as there is nobody in this world who is without grief.

I gazed my eye's in this gross world, but there is nobody who I can see without you.

When I sit to turn the pages of my life, nothing appears except borrowing.

There is a lot to be deposited O'Dear Mother but I don't know the manner to do it.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 415 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...415416417...Last