BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 422 | Date: 01-Apr-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

પૂર્વ જનમનાં કર્મો તારાં, આવશે સદા તારાં તારી સાથમાં

  No Audio

purva janamanam karmo taram, avashe sada taram tari sathamam

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1986-04-01 1986-04-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1911 પૂર્વ જનમનાં કર્મો તારાં, આવશે સદા તારાં તારી સાથમાં પૂર્વ જનમનાં કર્મો તારાં, આવશે સદા તારાં તારી સાથમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
ભૂલો કરતો રહ્યો સદાય, રડતો રહ્યો તું વાત-વાતમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
મોહમાં સદા તું ડૂબતો રહ્યો, ભટકતો રહ્યો તું સંસારમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સદવિચારો તો કરતો રહ્યો, પણ છોડતો રહ્યો તું વાત-વાતમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સમયની મૂડી તું થોડી લાવ્યો, વેડફી રહ્યો તું સદા આળસમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સંયમની દોરી તે રાખી ઢીલી, ઠોકરો ખાતો રહ્યો સદા તું જગમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સફળતામાં સદા ફુલાઈ રહ્યો, માનતો રહ્યો તુજ સમ નથી કોઈ જગમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
નિષ્ફળતા મળતાં અકળાઈ રહ્યો, બહાનાં કાઢ્યાં તે અન્યનાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સીધા પાસા સદા નથી પડ્યા કોઈના, સદા આ જગમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
Gujarati Bhajan no. 422 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પૂર્વ જનમનાં કર્મો તારાં, આવશે સદા તારાં તારી સાથમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
ભૂલો કરતો રહ્યો સદાય, રડતો રહ્યો તું વાત-વાતમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
મોહમાં સદા તું ડૂબતો રહ્યો, ભટકતો રહ્યો તું સંસારમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સદવિચારો તો કરતો રહ્યો, પણ છોડતો રહ્યો તું વાત-વાતમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સમયની મૂડી તું થોડી લાવ્યો, વેડફી રહ્યો તું સદા આળસમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સંયમની દોરી તે રાખી ઢીલી, ઠોકરો ખાતો રહ્યો સદા તું જગમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સફળતામાં સદા ફુલાઈ રહ્યો, માનતો રહ્યો તુજ સમ નથી કોઈ જગમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
નિષ્ફળતા મળતાં અકળાઈ રહ્યો, બહાનાં કાઢ્યાં તે અન્યનાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સીધા પાસા સદા નથી પડ્યા કોઈના, સદા આ જગમાં,
દોષ ના કાઢ તું અન્યનો, ભાવિ રહ્યું છે તારું તારા હાથમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pūrva janamanāṁ karmō tārāṁ, āvaśē sadā tārāṁ tārī sāthamāṁ,
dōṣa nā kāḍha tuṁ anyanō, bhāvi rahyuṁ chē tāruṁ tārā hāthamāṁ
bhūlō karatō rahyō sadāya, raḍatō rahyō tuṁ vāta-vātamāṁ,
dōṣa nā kāḍha tuṁ anyanō, bhāvi rahyuṁ chē tāruṁ tārā hāthamāṁ
mōhamāṁ sadā tuṁ ḍūbatō rahyō, bhaṭakatō rahyō tuṁ saṁsāramāṁ,
dōṣa nā kāḍha tuṁ anyanō, bhāvi rahyuṁ chē tāruṁ tārā hāthamāṁ
sadavicārō tō karatō rahyō, paṇa chōḍatō rahyō tuṁ vāta-vātamāṁ,
dōṣa nā kāḍha tuṁ anyanō, bhāvi rahyuṁ chē tāruṁ tārā hāthamāṁ
samayanī mūḍī tuṁ thōḍī lāvyō, vēḍaphī rahyō tuṁ sadā ālasamāṁ,
dōṣa nā kāḍha tuṁ anyanō, bhāvi rahyuṁ chē tāruṁ tārā hāthamāṁ
saṁyamanī dōrī tē rākhī ḍhīlī, ṭhōkarō khātō rahyō sadā tuṁ jagamāṁ,
dōṣa nā kāḍha tuṁ anyanō, bhāvi rahyuṁ chē tāruṁ tārā hāthamāṁ
saphalatāmāṁ sadā phulāī rahyō, mānatō rahyō tuja sama nathī kōī jagamāṁ,
dōṣa nā kāḍha tuṁ anyanō, bhāvi rahyuṁ chē tāruṁ tārā hāthamāṁ
niṣphalatā malatāṁ akalāī rahyō, bahānāṁ kāḍhyāṁ tē anyanāṁ,
dōṣa nā kāḍha tuṁ anyanō, bhāvi rahyuṁ chē tāruṁ tārā hāthamāṁ
sīdhā pāsā sadā nathī paḍyā kōīnā, sadā ā jagamāṁ,
dōṣa nā kāḍha tuṁ anyanō, bhāvi rahyuṁ chē tāruṁ tārā hāthamāṁ

Explanation in English
This bhajan is an eye opener, as he has described the effects of Karma (Actions)on destiny and being alert for all your Karma (action) done by you.
He describes
The deeds of your previous birth are yours, and they shall come along with you.
So don't blame others your future is always in your hands.
You have always been making mistakes, crying within conversations.
So don't blame others your future is always in your hands.
Drowning in love & affection, wandering in the world.
So don't blame others your future is always in your hands.
You keep doing good thoughts, but you giving up in conversations
So don't blame others your future is always in your hands.
The capital of time you brought was little & you always wasted being lazy.
So don't blame others your future is always in your hands.
Kept the rope of restraint loose and always stumbled in the world.
So don't blame others your future is always in your hands.
Blooming in success, you kept believing that there is nobody compared to you in the world.
So don't blame others your future is always in your hands.
Frustrated with failures you are left lonely, as others start giving excuses.
So don't blame others your future is always in your hands.
The right aspect does not fall for everybody in this world.
Don't blame others your future is always in your hands.

First...421422423424425...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall