BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 424 | Date: 03-Apr-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

છોડીને તારા ખોટા વિચાર, સોંપી દે તારો હાથ પ્રભુને હાથ

  No Audio

chhodine tara khota vichara, sompi de taro hatha prabhune hatha

શરણાગતિ (Surrender)


1986-04-03 1986-04-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1913 છોડીને તારા ખોટા વિચાર, સોંપી દે તારો હાથ પ્રભુને હાથ છોડીને તારા ખોટા વિચાર, સોંપી દે તારો હાથ પ્રભુને હાથ
જગમાં સુખમાં-દુઃખમાં એ એક જ દેશે તને સાચો સાથ
કૂડકપટ કર્યા જગમાં કંઈ અપાર, બન્યો કંઈકનો તું શિકાર
કરુણા કરી એ એક જ કરશે, તારો એમાંથી સાચો ઉદ્ધાર
સ્વાર્થથી બંધાઈ છે કંઈક સગાઈ, સ્વાર્થ પાડે છે કંઈક જુદાઈ
બાંધી દે પ્રભુ સાથે સગાઈ, નિભાવશે એ તો સાચી સગાઈ
ભલે ન હોય કંઈ તારી પાસે, તોય રાખજે એનામાં અતૂટ વિશ્વાસ
રહેશે એ તો સદા તારી સાથે, એ એક જ પૂરશે તારી આશ
પૂરતી આવી છે કંઈકની આશા, નથી કરતી એ તો નિરાશ
દેશે એ તો સાચો સાથ તને, રાખશે જો તું એનામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ
Gujarati Bhajan no. 424 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છોડીને તારા ખોટા વિચાર, સોંપી દે તારો હાથ પ્રભુને હાથ
જગમાં સુખમાં-દુઃખમાં એ એક જ દેશે તને સાચો સાથ
કૂડકપટ કર્યા જગમાં કંઈ અપાર, બન્યો કંઈકનો તું શિકાર
કરુણા કરી એ એક જ કરશે, તારો એમાંથી સાચો ઉદ્ધાર
સ્વાર્થથી બંધાઈ છે કંઈક સગાઈ, સ્વાર્થ પાડે છે કંઈક જુદાઈ
બાંધી દે પ્રભુ સાથે સગાઈ, નિભાવશે એ તો સાચી સગાઈ
ભલે ન હોય કંઈ તારી પાસે, તોય રાખજે એનામાં અતૂટ વિશ્વાસ
રહેશે એ તો સદા તારી સાથે, એ એક જ પૂરશે તારી આશ
પૂરતી આવી છે કંઈકની આશા, નથી કરતી એ તો નિરાશ
દેશે એ તો સાચો સાથ તને, રાખશે જો તું એનામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chōḍīnē tārā khōṭā vicāra, sōṁpī dē tārō hātha prabhunē hātha
jagamāṁ sukhamāṁ-duḥkhamāṁ ē ēka ja dēśē tanē sācō sātha
kūḍakapaṭa karyā jagamāṁ kaṁī apāra, banyō kaṁīkanō tuṁ śikāra
karuṇā karī ē ēka ja karaśē, tārō ēmāṁthī sācō uddhāra
svārthathī baṁdhāī chē kaṁīka sagāī, svārtha pāḍē chē kaṁīka judāī
bāṁdhī dē prabhu sāthē sagāī, nibhāvaśē ē tō sācī sagāī
bhalē na hōya kaṁī tārī pāsē, tōya rākhajē ēnāmāṁ atūṭa viśvāsa
rahēśē ē tō sadā tārī sāthē, ē ēka ja pūraśē tārī āśa
pūratī āvī chē kaṁīkanī āśā, nathī karatī ē tō nirāśa
dēśē ē tō sācō sātha tanē, rākhaśē jō tuṁ ēnāmāṁ pūrṇa viśvāsa

Explanation in English
Kakaji over here is teaching us(followers) that surrender to the Lord as he is the only one who is your true saviour and companion.
Leaving your irrelevant thoughts, hand over your hands to the Lord.
In this whole world either happiness or sorrow, Lord is only the one who shall give you true support.
There are innumerable deceptive people in the world and you have been the victim of deception.
The compassionate Supreme Power is only the one who shall take you to true salvation.
Selfishness leads to many engagements & selfishness brings many separations too.
Bind your engagement with the Lord as he shall fulfil the engagement truly.
Even if you don't have anything, keep your unshakable faith in it.
The Lord is always with you and he is the only one which shall fulfil all your hope's.
It has come fulfilling hopes of many , never disappoints.
It shall give you true support, do have full faith in it.

First...421422423424425...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall