Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 9651
લખાયો પાપપુણ્યનો હિસાબ એ કેવી ચોપડીમાં
Lakhāyō pāpapuṇyanō hisāba ē kēvī cōpaḍīmāṁ (11)

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 9651

લખાયો પાપપુણ્યનો હિસાબ એ કેવી ચોપડીમાં

  No Audio

lakhāyō pāpapuṇyanō hisāba ē kēvī cōpaḍīmāṁ (11)

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1900-01-01 1900-01-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=19138 લખાયો પાપપુણ્યનો હિસાબ એ કેવી ચોપડીમાં લખાયો પાપપુણ્યનો હિસાબ એ કેવી ચોપડીમાં (11)

હિસાબ એનો ના ખૂટે (2)

કરું જરા જ્યાં ઓછું એમાં, વધારોને વધારો એમાં થાતો રહે

ના માંડનારો એમાં થાકે, ના બળનારો એનો તો થાકે

ફળ ગણો કે ગણો શિક્ષા, જનમ ફેરા એમાં એ આપે

પડ્યા ફળના સુખદુઃખ વિભાગ બે, એ મળતા રહે

ઘેરી લે જીવનને કદી એવું, રસ્તા એમાં તો ના સુઝે

દેખાય ના લખનાર એનો એ, ફેરવો નજર ભલે બધે

કર્યું બધું એ તો લખાયું, ના છટકી એમાંથી શકાયે

આપી પુરાંત એમાંથી થાકી, થાતા પૂરી ઉપર એ બોલાવે

નવા હિસાબને નવા ચોપડા, નવું ખાતું એ તો ખોલે
View Original Increase Font Decrease Font


લખાયો પાપપુણ્યનો હિસાબ એ કેવી ચોપડીમાં (11)

હિસાબ એનો ના ખૂટે (2)

કરું જરા જ્યાં ઓછું એમાં, વધારોને વધારો એમાં થાતો રહે

ના માંડનારો એમાં થાકે, ના બળનારો એનો તો થાકે

ફળ ગણો કે ગણો શિક્ષા, જનમ ફેરા એમાં એ આપે

પડ્યા ફળના સુખદુઃખ વિભાગ બે, એ મળતા રહે

ઘેરી લે જીવનને કદી એવું, રસ્તા એમાં તો ના સુઝે

દેખાય ના લખનાર એનો એ, ફેરવો નજર ભલે બધે

કર્યું બધું એ તો લખાયું, ના છટકી એમાંથી શકાયે

આપી પુરાંત એમાંથી થાકી, થાતા પૂરી ઉપર એ બોલાવે

નવા હિસાબને નવા ચોપડા, નવું ખાતું એ તો ખોલે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

lakhāyō pāpapuṇyanō hisāba ē kēvī cōpaḍīmāṁ (11)

hisāba ēnō nā khūṭē (2)

karuṁ jarā jyāṁ ōchuṁ ēmāṁ, vadhārōnē vadhārō ēmāṁ thātō rahē

nā māṁḍanārō ēmāṁ thākē, nā balanārō ēnō tō thākē

phala gaṇō kē gaṇō śikṣā, janama phērā ēmāṁ ē āpē

paḍyā phalanā sukhaduḥkha vibhāga bē, ē malatā rahē

ghērī lē jīvananē kadī ēvuṁ, rastā ēmāṁ tō nā sujhē

dēkhāya nā lakhanāra ēnō ē, phēravō najara bhalē badhē

karyuṁ badhuṁ ē tō lakhāyuṁ, nā chaṭakī ēmāṁthī śakāyē

āpī purāṁta ēmāṁthī thākī, thātā pūrī upara ē bōlāvē

navā hisābanē navā cōpaḍā, navuṁ khātuṁ ē tō khōlē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 9651 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...964696479648...Last