Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 426 | Date: 06-Apr-1986
જગમાં જ્યાં આવ્યો છે તું, બનીને એક પ્રવાસી
Jagamāṁ jyāṁ āvyō chē tuṁ, banīnē ēka pravāsī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 426 | Date: 06-Apr-1986

જગમાં જ્યાં આવ્યો છે તું, બનીને એક પ્રવાસી

  No Audio

jagamāṁ jyāṁ āvyō chē tuṁ, banīnē ēka pravāsī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-04-06 1986-04-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1915 જગમાં જ્યાં આવ્યો છે તું, બનીને એક પ્રવાસી જગમાં જ્યાં આવ્યો છે તું, બનીને એક પ્રવાસી

આનંદસ્વરૂપ ભૂલીને તારું, બન્યો છે તું કેમ ઉદાસી

સત્ સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, માયામાં રહ્યો છે અટવાઈ

મુક્ત સ્વરૂપ હતું જ્યાં તારું, જગનાં બંધનથી ગયો બંધાઈ

કર્મોનું ચક્કર ચાલતું રહ્યું, સદા રહ્યો તું એમાં ફસાઈ

વીસરી ગયો ઉદ્દેશ તારો, સદા રહ્યો તું તો ભરમાઈ

જગમાં છે મહેમાન તું થોડો, તોય જગથી રહ્યો તું બંધાઈ

સાચું સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, ગયો વીસરી પ્રભુની સગાઈ

સાચું સ્થાન છે પ્રભુ દ્વારે, જગમાં તોય ગયો લપેટાઈ

તૈયારી કરી દે તારી જવાની, સદા આવશે સાથે તારી ભલાઈ
View Original Increase Font Decrease Font


જગમાં જ્યાં આવ્યો છે તું, બનીને એક પ્રવાસી

આનંદસ્વરૂપ ભૂલીને તારું, બન્યો છે તું કેમ ઉદાસી

સત્ સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, માયામાં રહ્યો છે અટવાઈ

મુક્ત સ્વરૂપ હતું જ્યાં તારું, જગનાં બંધનથી ગયો બંધાઈ

કર્મોનું ચક્કર ચાલતું રહ્યું, સદા રહ્યો તું એમાં ફસાઈ

વીસરી ગયો ઉદ્દેશ તારો, સદા રહ્યો તું તો ભરમાઈ

જગમાં છે મહેમાન તું થોડો, તોય જગથી રહ્યો તું બંધાઈ

સાચું સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, ગયો વીસરી પ્રભુની સગાઈ

સાચું સ્થાન છે પ્રભુ દ્વારે, જગમાં તોય ગયો લપેટાઈ

તૈયારી કરી દે તારી જવાની, સદા આવશે સાથે તારી ભલાઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagamāṁ jyāṁ āvyō chē tuṁ, banīnē ēka pravāsī

ānaṁdasvarūpa bhūlīnē tāruṁ, banyō chē tuṁ kēma udāsī

sat svarūpa bhūlīnē tāruṁ, māyāmāṁ rahyō chē aṭavāī

mukta svarūpa hatuṁ jyāṁ tāruṁ, jaganāṁ baṁdhanathī gayō baṁdhāī

karmōnuṁ cakkara cālatuṁ rahyuṁ, sadā rahyō tuṁ ēmāṁ phasāī

vīsarī gayō uddēśa tārō, sadā rahyō tuṁ tō bharamāī

jagamāṁ chē mahēmāna tuṁ thōḍō, tōya jagathī rahyō tuṁ baṁdhāī

sācuṁ svarūpa bhūlīnē tāruṁ, gayō vīsarī prabhunī sagāī

sācuṁ sthāna chē prabhu dvārē, jagamāṁ tōya gayō lapēṭāī

taiyārī karī dē tārī javānī, sadā āvaśē sāthē tārī bhalāī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Shri Devendra Ghia ji (Kakaji) is trying to spread knowledge about Self realisation.

He unfolds the reality,

You (human) is just a traveller in this world.

And forgetting your joyful form you are in sadness.

You have deserted your original form and stuck in fantasy.

You are a liberated soul, but you are tied in the bondage of the world.

The cycle of Karma (actions) shall always continue and you shall always be trapped in it.

You have forgotten your purpose, as you have always stayed deluded.

You are a temporary guest for a small period in this world but still you get attached in this world. You have forgotten your original form & forgotten your relationship with the Divine.

Your true place is at the Divines door step, but you are entangled in the world.

In the end Kakaji clarifies,

Be prepared always for your departure, as goodness shall accompany you.

As you never know when shall you be called, as this world is not your permanent home, so you should always be prepared with your good deeds & virtues.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 426 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...424425426...Last