Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 434 | Date: 11-Apr-1986
જગના અગણિત જીવોમાં, તું છે એક અલ્પ ઇન્સાન
Jaganā agaṇita jīvōmāṁ, tuṁ chē ēka alpa insāna

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 434 | Date: 11-Apr-1986

જગના અગણિત જીવોમાં, તું છે એક અલ્પ ઇન્સાન

  No Audio

jaganā agaṇita jīvōmāṁ, tuṁ chē ēka alpa insāna

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-04-11 1986-04-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1923 જગના અગણિત જીવોમાં, તું છે એક અલ્પ ઇન્સાન જગના અગણિત જીવોમાં, તું છે એક અલ્પ ઇન્સાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

બ્રહ્માંડમાં આ ધરતી તો છે, સાગરના એક બિંદુ સમાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

જગમાં કંઈક આશાઓ લઈ આવ્યો, પણ છે તું બે દિનનો મહેમાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

અલ્પ એવો તું છે માનવ, હૈયે ધરે છે પર્વત સમ અભિમાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

વાત-વાતમાં અપમાન કરતો, સહન ના કરતો તારાં અપમાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

અન્યને હૈયેથી તું માન દેતો જા, જગમાં મળશે તને માન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

જ્ઞાનનાં તો તું બણગાં ફૂંકતો, ભલે હૈયે ભર્યું રહે અજ્ઞાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

જગમાં તારે સદા ભટકવું પડશે, નહીં થાયે જો તારી સાચી પહેચાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન
View Original Increase Font Decrease Font


જગના અગણિત જીવોમાં, તું છે એક અલ્પ ઇન્સાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

બ્રહ્માંડમાં આ ધરતી તો છે, સાગરના એક બિંદુ સમાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

જગમાં કંઈક આશાઓ લઈ આવ્યો, પણ છે તું બે દિનનો મહેમાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

અલ્પ એવો તું છે માનવ, હૈયે ધરે છે પર્વત સમ અભિમાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

વાત-વાતમાં અપમાન કરતો, સહન ના કરતો તારાં અપમાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

અન્યને હૈયેથી તું માન દેતો જા, જગમાં મળશે તને માન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

જ્ઞાનનાં તો તું બણગાં ફૂંકતો, ભલે હૈયે ભર્યું રહે અજ્ઞાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન

જગમાં તારે સદા ભટકવું પડશે, નહીં થાયે જો તારી સાચી પહેચાન

વિચાર કરીને જો તું જરા મનમાં, એમાં ક્યાં છે તારું સ્થાન
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jaganā agaṇita jīvōmāṁ, tuṁ chē ēka alpa insāna

vicāra karīnē jō tuṁ jarā manamāṁ, ēmāṁ kyāṁ chē tāruṁ sthāna

brahmāṁḍamāṁ ā dharatī tō chē, sāgaranā ēka biṁdu samāna

vicāra karīnē jō tuṁ jarā manamāṁ, ēmāṁ kyāṁ chē tāruṁ sthāna

jagamāṁ kaṁīka āśāō laī āvyō, paṇa chē tuṁ bē dinanō mahēmāna

vicāra karīnē jō tuṁ jarā manamāṁ, ēmāṁ kyāṁ chē tāruṁ sthāna

alpa ēvō tuṁ chē mānava, haiyē dharē chē parvata sama abhimāna

vicāra karīnē jō tuṁ jarā manamāṁ, ēmāṁ kyāṁ chē tāruṁ sthāna

vāta-vātamāṁ apamāna karatō, sahana nā karatō tārāṁ apamāna

vicāra karīnē jō tuṁ jarā manamāṁ, ēmāṁ kyāṁ chē tāruṁ sthāna

anyanē haiyēthī tuṁ māna dētō jā, jagamāṁ malaśē tanē māna

vicāra karīnē jō tuṁ jarā manamāṁ, ēmāṁ kyāṁ chē tāruṁ sthāna

jñānanāṁ tō tuṁ baṇagāṁ phūṁkatō, bhalē haiyē bharyuṁ rahē ajñāna

vicāra karīnē jō tuṁ jarā manamāṁ, ēmāṁ kyāṁ chē tāruṁ sthāna

jagamāṁ tārē sadā bhaṭakavuṁ paḍaśē, nahīṁ thāyē jō tārī sācī pahēcāna

vicāra karīnē jō tuṁ jarā manamāṁ, ēmāṁ kyāṁ chē tāruṁ sthāna
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Hymn Sadguru Shri Devendra Ghia ji well-known as Kakaji by all of us. He is the apex of knowledge and wisdom . He wants us to introspect the existence and values of being a human. As we think ourselves to be God's beautiful creation, but do we really care for it's creation.

Kakaji says

Among the innumerable creatures in the world, you are just a small human being.

Just think for a while in your mind, where is your place in it

In the universe this earth is like a dot in the ocean.

Just think for a while in your mind, where is your place in it.

You came in the world with many hopes, but you are just a guest for two days.

Just think for a while in your mind, where is your place in it.

You are just a scanty human but in your heart you carry ego like a mountain.

Just think for a while in your mind, where is your place in it.

In conversations you insult others but you never tolerate your insults.

Just think for a while in your mind, where is your place in it.

Give respect to others from your heart you shall be respected in the world.

Just think for a while in your mind, where is your place in it.

You blow the trumpet of knowledge, though you are ignorant in your mind.

Just think for a while in your mind, where is your place in it.

You will always have to wander in the world if you don't get a true identity.

Just think for a while in your mind, where is your place in it.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 434 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...433434435...Last