Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 436 | Date: 11-Apr-1986
ઝોળી ભરી દે માડી, ઝોળી ભરી દે
Jhōlī bharī dē māḍī, jhōlī bharī dē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 436 | Date: 11-Apr-1986

ઝોળી ભરી દે માડી, ઝોળી ભરી દે

  No Audio

jhōlī bharī dē māḍī, jhōlī bharī dē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-04-11 1986-04-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1925 ઝોળી ભરી દે માડી, ઝોળી ભરી દે ઝોળી ભરી દે માડી, ઝોળી ભરી દે

   મેં તો ફેલાવી છે, આજે તારી પાસ

ભરી દેજે એવી માડી, ભરી દેજે એવી

   જોજે રહી ન જાયે, એમાં કચાશ

ફેલાવી છે જ્યારે માડી, મેં તો આજે

   ભરજે તું એને, તારે હજારે હાથ

મન કચવાય છે ઘણું રે માડી (2)

   હવે નથી રહ્યો કોઈ ઉપાય

યત્નો કરી-કરી થાક્યો હું તો (2)

   નથી સૂઝતો કોઈ બીજો ઉપાય

ભરશે નહીં જો તું એને (2)

   ભરી નહીં શકે કોઈ એને માત

ભરતાં એને તું તો જોજે મારા હૈયાના ભાવ

   દેખાય છે શું તને એમાં કચાશ

હવે વાટ ન જો તું મારી માડી (2)

   ભરી દે તું એને તત્કાળ
Increase Font Decrease Font

ઝોળી ભરી દે માડી, ઝોળી ભરી દે

   મેં તો ફેલાવી છે, આજે તારી પાસ

ભરી દેજે એવી માડી, ભરી દેજે એવી

   જોજે રહી ન જાયે, એમાં કચાશ

ફેલાવી છે જ્યારે માડી, મેં તો આજે

   ભરજે તું એને, તારે હજારે હાથ

મન કચવાય છે ઘણું રે માડી (2)

   હવે નથી રહ્યો કોઈ ઉપાય

યત્નો કરી-કરી થાક્યો હું તો (2)

   નથી સૂઝતો કોઈ બીજો ઉપાય

ભરશે નહીં જો તું એને (2)

   ભરી નહીં શકે કોઈ એને માત

ભરતાં એને તું તો જોજે મારા હૈયાના ભાવ

   દેખાય છે શું તને એમાં કચાશ

હવે વાટ ન જો તું મારી માડી (2)

   ભરી દે તું એને તત્કાળ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jhōlī bharī dē māḍī, jhōlī bharī dē

mēṁ tō phēlāvī chē, ājē tārī pāsa

bharī dējē ēvī māḍī, bharī dējē ēvī

jōjē rahī na jāyē, ēmāṁ kacāśa

phēlāvī chē jyārē māḍī, mēṁ tō ājē

bharajē tuṁ ēnē, tārē hajārē hātha

mana kacavāya chē ghaṇuṁ rē māḍī (2)

havē nathī rahyō kōī upāya

yatnō karī-karī thākyō huṁ tō (2)

nathī sūjhatō kōī bījō upāya

bharaśē nahīṁ jō tuṁ ēnē (2)

bharī nahīṁ śakē kōī ēnē māta

bharatāṁ ēnē tuṁ tō jōjē mārā haiyānā bhāva

dēkhāya chē śuṁ tanē ēmāṁ kacāśa

havē vāṭa na jō tuṁ mārī māḍī (2)

bharī dē tuṁ ēnē tatkāla
Increase Font Decrease Font

English Explanation
This Gujarati bhajan written by Sadguru Shri Devendra Ghiaji well known as Kakaji by his followers. He is a complete devotee of the Divine Mother and has written innumerable bhajan dedicated to the Divine Mother.
Here he as a solicitant is requesting to the Divine Mother to fulfil his wishes,
Fill my sack O'Mother, fill my sack O'Mother
I am spreading it infront of you today.
Fill it O'Mother fill it O'Mother in such a way that nothing is left behind.
I am spreading it infront of you today.
Fill it up with thousand hands.
My mind is messed up a lot.
There is no solution left now
I am tired of trying again and again. Being helpless he says again,
I don't find any other solution to it.
If you don't fill it, then nobody else will be able to fill it.
While filling it do see the condition of my heart, the emotions trailing.
Can you find anything raw, incomplete in it.
Now don't wait for me O'Mother
Fill it at the moment immediately.
As a seeker Kakaji wants the Divine Mother to help him and fill his sack with divinity.
Gujarati Bhajan no. 436 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...436437438...Last