Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 439 | Date: 14-Apr-1986
જગમાં પામી ગયો સર્વ કાંઈ, જ્યાં જાગ્યો પ્રભુમાં વિશ્વાસ
Jagamāṁ pāmī gayō sarva kāṁī, jyāṁ jāgyō prabhumāṁ viśvāsa

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

Hymn No. 439 | Date: 14-Apr-1986

જગમાં પામી ગયો સર્વ કાંઈ, જ્યાં જાગ્યો પ્રભુમાં વિશ્વાસ

  No Audio

jagamāṁ pāmī gayō sarva kāṁī, jyāṁ jāgyō prabhumāṁ viśvāsa

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

1986-04-14 1986-04-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1928 જગમાં પામી ગયો સર્વ કાંઈ, જ્યાં જાગ્યો પ્રભુમાં વિશ્વાસ જગમાં પામી ગયો સર્વ કાંઈ, જ્યાં જાગ્યો પ્રભુમાં વિશ્વાસ

જગમાં નથી એવું કંઈ, ન હોય એ તો પ્રભુની પાસ

આશાઓ જાગે હૈયે તો અનેક, એ તો કંઈક વાર

પૂરી એ તો ત્યારે થાયે, જો મળે એને પ્રભુનો આધાર

કરુણા જ્યારે વરસે પ્રભુની, રોકી ના શકે એને કોઈ તાકાત

માગ્યાથી એ વધુ એ તો દઈ દેતો, ન જોતો એ જાત કે પાત

જગમાં જે કાંઈ થાતું કે મળતું, ન બને એની ઇચ્છાની બહાર

સહેલું બનશે, સોંપી દે તું પ્રભુને તારી ઇચ્છાનો ભાર

અજબ છે એના નિયમો, દેતો એ નિયમથી સદાય

છતાં નિયમ એ બાજુએ મૂકતો, જાગે હૈયે સાચો ભાવ
Increase Font Decrease Font

જગમાં પામી ગયો સર્વ કાંઈ, જ્યાં જાગ્યો પ્રભુમાં વિશ્વાસ

જગમાં નથી એવું કંઈ, ન હોય એ તો પ્રભુની પાસ

આશાઓ જાગે હૈયે તો અનેક, એ તો કંઈક વાર

પૂરી એ તો ત્યારે થાયે, જો મળે એને પ્રભુનો આધાર

કરુણા જ્યારે વરસે પ્રભુની, રોકી ના શકે એને કોઈ તાકાત

માગ્યાથી એ વધુ એ તો દઈ દેતો, ન જોતો એ જાત કે પાત

જગમાં જે કાંઈ થાતું કે મળતું, ન બને એની ઇચ્છાની બહાર

સહેલું બનશે, સોંપી દે તું પ્રભુને તારી ઇચ્છાનો ભાર

અજબ છે એના નિયમો, દેતો એ નિયમથી સદાય

છતાં નિયમ એ બાજુએ મૂકતો, જાગે હૈયે સાચો ભાવ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jagamāṁ pāmī gayō sarva kāṁī, jyāṁ jāgyō prabhumāṁ viśvāsa

jagamāṁ nathī ēvuṁ kaṁī, na hōya ē tō prabhunī pāsa

āśāō jāgē haiyē tō anēka, ē tō kaṁīka vāra

pūrī ē tō tyārē thāyē, jō malē ēnē prabhunō ādhāra

karuṇā jyārē varasē prabhunī, rōkī nā śakē ēnē kōī tākāta

māgyāthī ē vadhu ē tō daī dētō, na jōtō ē jāta kē pāta

jagamāṁ jē kāṁī thātuṁ kē malatuṁ, na banē ēnī icchānī bahāra

sahēluṁ banaśē, sōṁpī dē tuṁ prabhunē tārī icchānō bhāra

ajaba chē ēnā niyamō, dētō ē niyamathī sadāya

chatāṁ niyama ē bājuē mūkatō, jāgē haiyē sācō bhāva
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati Bhajan by Shri Devendra Ghia ji famously known as Kakaji is emphasizing on faith and patience.
He narrates so clearly that just keeping faith in the Lord you achieve your desires in life.
Everything in the world is achieved, when faith in the Lord has awakened.
There is nothing in the world which is not with the Lord.
Hope's are awakened in the heart many times, but it is fulfilled only when it is supported by the Lord.
When the Lord showers compassion, no strength in the world can stop it.
He is so generous that whenever you ask for, he always gives you more than whatever you asked for and never sees caste or creed.
In the world whatever happens or you get is not beyond the will of the Lord.
Kakaji here explains us to keep hard faith,
It will be easy for you, hand over the burden of your wishes and desires to the Lord.
Weird are his rules and regulations it gives according to its rules.
But if true love and benevolence arises for the Lord in your heart then in a second it shall keep all rules aside and embrace you.
Gujarati Bhajan no. 439 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...439440441...Last